Förstå och använda tal – en handbok

Här finns material som har anknytning till ”Förstå och använda tal – en handbok”. Alternativtest Längre ned finner du alternativa uppgifter till testen i boken. Kopieringsunderlag Positionsbrädet Tanketavla, A4-format Tanketavla, grupparbete Tanketavlan för grupparbete är tänkt att ha en storlek på 60–80 cm i fyrkant. Det gör man enklast på ett blädderblocksblad, men för den … Läs merFörstå och använda tal – en handbok

Förstå och använda tal – ny elevintervju

Elevintervju vid skolstarten är en individuell intervju avsedd för kartläggning av elevers taluppfattning i förskoleklassen. Det är det första av 10 test från skolstart upp till årskurs 8 – 9 som ingår i handboken Förstå och använda tal (McIntosh, 2008). Syftet med intervjun är att eleven ska få möjlighet att visa och förklara och att … Läs merFörstå och använda tal – ny elevintervju

Förstå och använda tal – för blivande studiecirkelledare

OBS! Kursen är fullbokad! Utbildningen riktar sig till dig som efter genomgången kurs ska kunna leda studiecirkel om Förstå och använda tal – en handbok i den egna skolan, skolområdet eller kommunen. Kursen innefattar fördjupning i bokens innehåll i föreläsningar och i praktiskt arbete. För att ha en gemensam grund att utgå från förutsätts att … Läs merFörstå och använda tal – för blivande studiecirkelledare

Förskoleklass

Den 1 juli 2016 infördes ett nytt avsnitt om förskoleklassen i läroplanen. Texten anger tydligt vilket syfte och centralt innehåll undervisningen ska ha bland annat med fokus på matematiska resonemang och uttrycksformer. Läs mer >> Kartläggning av matematiskt tänkande Hitta matematiken – kartläggning av matematiskt tänkande genomförs under höstterminen i förskoleklass för att läraren tidigt … Läs merFörskoleklass

Grundskola

Lektionsmaterial Strävorna kan användas som inspiration och stöd för undervisningen och för kompetensutveckling. En aktivitet i Strävorna består av lärarsidor samt elevsidor. På lärarsidorna beskrivs relativt kortfattat avsikt och matematikinnehåll, vilka förkunskaper eleverna behöver, hur aktiviteten kan introduceras, genomföras och följas upp. Elevsidorna består ofta av en arbetsgång eller en spelplan. Strävorna >> I Blå … Läs merGrundskola

Marianne Bernadottes stipendium till Görel Sterner

Görel Sterner har tilldelats ett stipendium om 25 000 kronor ur Prinsessan Marianne Bernadottes Stipendiefond för dyslexiforskning och dyslexipedagogik. Stipendiet överlämnades av prinsessan Marianne Bernadotte under högtidliga former vid den sjätte nordiska dyslexikongressen som hölls den 11 – 13 augusti 2011 i Folkets Hus i Stockholm.Stipendiekommitténs motivering: Har fördjupat våra insikter om sambanden mellan dyslexi … Läs merMarianne Bernadottes stipendium till Görel Sterner

Tidig taluppfattning kritisk för lärande i matematik

En ny longitudinell studie vid University of Michigan uppmärksammar betydelsen av tidig taluppfattning som grund för framgångrikt lärande i matematik Key Early Skills for Later Math Learning [sciencedaily.com]… Taking Place Value Seriously: Arithmetic, Estimation, and Algebra [maa.org] … (pdf) Förstå och använda tal [ncm.gu.se] … Teacher Influence Persists in Early Grades, [sciencedaily.com] … Helping Children … Läs merTidig taluppfattning kritisk för lärande i matematik

Diagnosmaterial

Det finns flera diagnosmaterial som kan ge en genomlysning på innehållsnivå om vad elever behärskar resp inte behärskar. Resultaten på diagnoserna kan sedan ligga till grund för fortsatt kompetensutveckling i kombination med utvecklingsarbete på t ex skolnivå. Det är viktigt att föra en kritisk diskussion om diagnoser och diagnosmaterial. Inget material täcker in allt, utan … Läs merDiagnosmaterial

NCM:s dokumentation

”Matematik – hur kan vi vända den negativa trenden?”Kommunal skolriksdag 25 mars 2009 Stockholmsmässan, Älvsjö Dokumentation från Matematik – hur kan vi vända den negativa trenden? som var en av fyra parallella seminarier den 25 mars på Kommunal skolriksdag: Matematik – hur kan vi vända den negativa trenden? Pågående och planerade/aviserade nationella insatser och reformer … Läs merNCM:s dokumentation

Nyförvärv oktober, 2008

Andersson, C., A. Lundh, et al. (2008). Guinness world records 2009 : [med coola 3D-effekter]. Stockholm, Forum. Barrow-Green, J., I. Leader, et al. (2008). The Princeton companion to mathematics. Princeton, N.J., Princeton University Press. Björklund, C., L. Wiklund, et al. (2008). Från klossar till geometri : matematik på barns villkor. Stockholm, Fortbildning ab / Förskoletidningen. … Läs merNyförvärv oktober, 2008

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!