Förstå och använda tal – en handbok

Här finns material som har anknytning till “Förstå och använda tal – en handbok”. Alternativtest Längre ned finner du alternativa uppgifter till testen i boken. Kopieringsunderlag Positionsbrädet Tanketavla, A4-format Tanketavla, grupparbete Tanketavlan för grupparbete är tänkt att ha en storlek på 60–80 cm i fyrkant. Det gör man enklast på ett blädderblocksblad, men för den … Läsa mer

Förstå och använda tal – ny elevintervju

Elevintervju vid skolstarten är en individuell intervju avsedd för kartläggning av elevers taluppfattning i förskoleklassen. Det är det första av 10 test från skolstart upp till årskurs 8 – 9 som ingår i handboken Förstå och använda tal (McIntosh, 2008). Syftet med intervjun är att eleven ska få möjlighet att visa och förklara och att … Läsa mer

Alternativa test till Förstå och använda tal

Nu finns alternativa test till Förstå och använda tal – en handbok tillgängliga. Dessa nya test är att se som komplement till de test som finns i boken och är avsedda att mäta samma sak som de gamla. Syftet är att man vid behov ska kunna göra testen fler gånger. Adressen där testen finns att … Läsa mer

Förstå och använda tal – för blivande studiecirkelledare

OBS! Kursen är fullbokad! Utbildningen riktar sig till dig som efter genomgången kurs ska kunna leda studiecirkel om Förstå och använda tal – en handbok i den egna skolan, skolområdet eller kommunen. Kursen innefattar fördjupning i bokens innehåll i föreläsningar och i praktiskt arbete. För att ha en gemensam grund att utgå från förutsätts att … Läsa mer

Förskoleklass

Den 1 juli 2016 infördes ett nytt avsnitt om förskoleklassen i läroplanen. Texten anger tydligt vilket syfte och centralt innehåll undervisningen ska ha bland annat med fokus på matematiska resonemang och uttrycksformer. Läs mer >> Kartläggning av matematiskt tänkande Hitta matematiken – kartläggning av matematiskt tänkande genomförs under höstterminen i förskoleklass för att läraren tidigt … Läsa mer

Grundskola

Här finner du material som passar grundskolan. Materialet är indelat under tre rubriker; Lektionsmaterial, Lärarmaterial samt Övrigt. Lektionsmaterial Strävorna Strävorna är tänkt att användas dels som inspiration och stöd för undervisningen och dels som kompetensutveckling. Aktiviteterna är relativt färdiga att använda. De kan dock behöva anpassas för elever som behöver extra stöd eller extra utmaningar. … Läsa mer

Marianne Bernadottes stipendium till Görel Sterner

Görel Sterner har tilldelats ett stipendium om 25 000 kronor ur Prinsessan Marianne Bernadottes Stipendiefond för dyslexiforskning och dyslexipedagogik. Stipendiet överlämnades av prinsessan Marianne Bernadotte under högtidliga former vid den sjätte nordiska dyslexikongressen som hölls den 11 – 13 augusti 2011 i Folkets Hus i Stockholm.Stipendiekommitténs motivering: Har fördjupat våra insikter om sambanden mellan dyslexi … Läsa mer

Tidig taluppfattning kritisk för lärande i matematik

En ny longitudinell studie vid University of Michigan uppmärksammar betydelsen av tidig taluppfattning som grund för framgångrikt lärande i matematik Key Early Skills for Later Math Learning [sciencedaily.com]… Taking Place Value Seriously: Arithmetic, Estimation, and Algebra [maa.org] … (pdf) Förstå och använda tal [ncm.gu.se] … Teacher Influence Persists in Early Grades, [sciencedaily.com] … Helping Children … Läsa mer

Diagnosmaterial

Det finns flera diagnosmaterial som kan ge en genomlysning på innehållsnivå om vad elever behärskar resp inte behärskar. Resultaten på diagnoserna kan sedan ligga till grund för fortsatt kompetensutveckling i kombination med utvecklingsarbete på t ex skolnivå. Det är viktigt att föra en kritisk diskussion om diagnoser och diagnosmaterial. Inget material täcker in allt, utan … Läsa mer

Kompetensutvecklingspaket: Taluppfattning

Att elever ska skaffa sig god taluppfattning är ett av de viktigaste målen i våra dagars matematikutbildning. På sätt och vis utgör den en förutsättning för att se matematik som meningsfull i sig och för att hantera en allt mer omfattande användning av matematik i vardag och samhälle. Här nedan ges exempel på litteratur, artiklar … Läsa mer

NCM:s dokumentation

”Matematik – hur kan vi vända den negativa trenden?”Kommunal skolriksdag 25 mars 2009 Stockholmsmässan, Älvsjö Dokumentation från Matematik – hur kan vi vända den negativa trenden? som var en av fyra parallella seminarier den 25 mars på Kommunal skolriksdag: Matematik – hur kan vi vända den negativa trenden? Pågående och planerade/aviserade nationella insatser och reformer … Läsa mer

Nyförvärv oktober, 2008

Andersson, C., A. Lundh, et al. (2008). Guinness world records 2009 : [med coola 3D-effekter]. Stockholm, Forum. Barrow-Green, J., I. Leader, et al. (2008). The Princeton companion to mathematics. Princeton, N.J., Princeton University Press. Björklund, C., L. Wiklund, et al. (2008). Från klossar till geometri : matematik på barns villkor. Stockholm, Fortbildning ab / Förskoletidningen. … Läsa mer

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!