OBS! På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Teknik i skolan – vad kan vi lära av forskningen?

Svensk skola digitaliseras på bred front, men forskningsstödet för att det leder till generella förbättringar är klent. I den här rapporten går Gabriel Heller-Sahlgren igenom vad vi vet om de nya digitala hjälpmedlens betydelse för lärandet och hur förutsättningarna ser ut för att med teknikens hjälp effektivisera undervisningen och sänka kostnaderna i skolan.

Läs vidare [Timbro]

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!