Läsa-skriva-räkna-garantin blir verklighet – tar plats i läroplanen

Den 1 juli 2019 börjar reformen Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser att gälla. Garantin ska säkerställa att alla elever som behöver stödinsatser i förskoleklass och lågstadiet tidigt får det i svenska, svenska som andraspråk och matematik.

Läs vidare [Regeringen]
Läs även: Nya lagar och regler för skolan träder i kraft [Skolvärlden]

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!