8C

8C

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att använda digital teknik för matematiskt arbete.

Centralt innehåll

Geometri

Att läsa

Om omslagsbilden – På äventyr längs mattestigar Brita Olsson-Lehtonen
På 90-talet började författaren använda programmeringsspråket Mathematica, som gav henne ett verktyg för visualisering av matematik. Det ledde till specialintresset att använda bilder kan för att fördjupa förståelsen av matematikämnet.

Laborera via internet Patrik Erixon
Hur kan internet användas i matematikundervisningen på gymnasiet? Här ges smakprov på interaktiva övningar som författaren använt i sin klass. Exempel från www.ies.co.jp och www.walter-fendt.de.

Snurriga idéer Hans Henriksson
Vid Matematikbiennalen 2002 i Norrköping belönades ”Snurriga idéer” med Nämnarens resestipendium. Artikeln beskriver hur elever med olika metoder kan samla in data som sedan kan bearbetas vidare i matematiska modeller.

Samspelet mellan algebra och geometri Thomas Lingefjärd
Geogebra är ett program som bland annat kan hantera algebra och geometri. Programmet är gratis, plattformsoberoende och finns översatt till ett flertal språk. Det kan användas på hela grund- och gymnasieskolan.

Tredimensionellt tänkande Güner Ahmet & Thomas Lingefjärd
Tredimensionella matematiska representationer är inte särskilt vanliga i skolans matematikkurser, med undantag för kurs 3–5 i gymnasiet. Varför kan vi spekulera i. Kanske för att de kräver avancerade kunskaper i matematik för att man ska kunna förstå? Genom att använda GeoGebra kan vi producera sådana bilder och föra resonemang kring dem för att erövra dessa kunskaper.

Med GeoGebra ut i rymden Jonas Hall & Thomas Lingefjärd
När matematikmiljön GeoGebra uppgraderades till version 5 var den största nyheten ett nytt tredimensionellt gränssnitt. Vad kan vi då göra med det i matematikundervisningen? Här ges förslag på hur man kan komma ut i rymden. Plocka gärna upp programmet och prova.

Symmetrier i islamiska mönster Frode Rønning
Att se på konst med matematiska ögon ger enligt författaren nya möjligheter att tränga in i konsten. Konst ger också andra möjligheter att tränga in i matematiken. I denna artikel behandlas symmetrier utifrån islamsk konst. I artikeln ges exempel på hur uppgifterna kan undersökas och utvecklas med hjälp av ett gratisprogram.

Matematik – dold i ett pappersark Kay Owens
Hur upptäcker man och lär sig viktiga begrepp i matematik? Många är överens om att det är bra att lära av arbete med laborativ materiel. Här ges förslag på hur man kan arbeta med A4-papper. Ett antal aktiviteter som kan varieras med tanke på elevernas förutsättningar och ålder presenteras. I ett kommande nummer kommenteras aktiviteterna utifrån forskning i Australien kring laborativ och konkret materiel.

The metric system Maria Persson
Här ges ett konkret exempel på samverkan mellan de båda ämnena matematik och engelska. Eleverna får arbeta med olika länders måttsystem. Här finns goda möjligheter till fördjupningar som innefattar historiska, kulturella och ekonomiska inslag.

Aktiviteter

Fyra olika fyrhörningar (161130)
Detta är en aktivitet som ger elever tillfälle att upptäcka och använda begrepp för att beskriva likheter och skillnader mellan olika fyrhörningars geometriska egenskaper. Aktiviteten använder en så kallad applet som kan användas på datorer eller datorplattor.

Tio frågor (170116)
Tio frågor är en aktivitet som ger elever tillfälle att använda matematikord för att beskriva olika trianglar och fyrhörningar.

Samma area (170109)
Aktiviteten ger eleverna tillfälle att använda en dynamisk representation för att undersöka förhållandet mellan två areor.

Robotprogrammering (170227)
Robotprogrammering ger elever tillfälle att använda stegvisa kommandon för att programmera en robot. Utöver det använder eleverna tidsmätning som redskap för att undersöka robotens funktion och för att relatera ett skrivet program till robotens fysiska förutsättningar.

Från Nämnaren på nätet

Avancerad matematik med GeoGebra Thomas Lingefjärd
Enligt författarens uppfattning är det inte lätt att hitta ett datorprogram, skapat för matematikundervisning, som passar både grundläggande och avancerade matematiska begrepp och konstruktioner. Denna artikel om Geogebra tar upp matematikområden som ligger i slutet av gymnasiet och i början av eftergymnasiala studier av matematik. Matematikinnehållet rör avancerade integraler, komplexa tal, vektorer och Taylorapproximation.Creative Commons-licens Webbsidan inkl länkade aktiviteter är skapade av NCM och är licensierade under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela lika 3.0 Unported-licens. Detta gäller inte länkade Nämnaren-artiklar vars copyright hålls av resp författare.
Innehåll: Ulrica Dahlberg
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!