OBS! På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Avhandling: The Ecology of Mary’s Mathematics Teaching: Tracing Co-determination within School Mathematics Practices

Anna Pansell vill med sin avhandling fördjupa förståelsen för vilka möjligheter och begränsningar som skapas i en matematiklärares undervisningsekologi. I sin studie har hon utforskat hur andra lärare, läroböcker och läroplaner påverkar matematiklärare och deras undervisning.

Läs vidare [Skolporten]

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!