OBS! På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Bättre lärare med avatarer

Enligt devisen ”inga elever kom till skada i framställningen av denna lärare” används avatarer med framgång i USA för att träna lärarstudenter i vanliga klassrumssituationer. Metoden verkar speciellt effektiv för lärarutbildningen i matematik visar ny forskning vid Linköpings universitet.

Läs vidare [Voister]

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!