Om PISA samt lärarrollen på Bokmässan

Bokmässan i Göteborg pågår torsdag – söndag, 27-30 september. Den här gången kan man bl.a. lyssna till Lucy Crehan som föreläser om världens mest lyckade skolsystem och PISA resultat under rubriken ”Hemligheterna bakom världens bästa skolsystem”. Per Kornhall kommer tillsammans med Sara Svanlund hålla i föreläsningen ”Hur kan lärarrollen stärkas? En handbok för lärare”.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!