På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Ökad lärarbrist när skolan snor högskolans lärare

Lärarbristen innebär att lärarlönerna stiger kraftigt. Det är bra, men det betyder också att det blir mer attraktivt för lärare som undervisar i blivande lärare på högskolan att ta jobb i grundskolan och gymnasiet. Med lärarbrist på lärarutbildningen lägger vi krokben för skolans bemanning också framöver.

Läs vidare [Dagens samhälle]

NCM:s och Nämnarens webbplats