5F

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att kommunicera matematik och använda matematikens uttrycksformer. [Läs vidare …]

Centralt innehåll

Problemlösning [Läs vidare …]

Att läsa

Otraditionella matematikuppgifter Anne Winther Petersen & Erik von Essen

Vid problemlösning eller tillämpningar är det viktigt att kunna redovisa resonemang och ämnesinnehåll för mottagare som inte från början är insatta i sammanhanget. Det ger realism och engagemang, men kräver ökad förståelse och kunnande i skrivning. Här följer en redogörelse för hur icke-traditionella uppgifter prövats inom ett danskt projekt.

Matematiska samtal Inger Wistedt

I den pedagogiska debatten framhålls ofta kommunikationens betydelse för kunskapsbildningen. Genom matematiska samtal får barnen en möjlighet att uttrycka och reflektera över sina tankar och de får också chans att pröva och ompröva dem i samspel med andra. I artikeln diskuteras här kommunikation som både ett överskattat och ett underskattat verktyg i lärprocessen, utifrån ett exempel hämtat från projektet “Att använda barns informella kunskaper i matematikundervisningen”.

Aktiviteter

Venn-diagram (110420)

Aktiviteten ger tillfälle till klassificering, logiskt resonemang och argumentation genom att eleverna med hjälp av ett Venn-diagram får undersöka samband mellan klasser eller mängder. Ett Venndiagram innehåller alltid alla kombinationer mellan mängder som är logiskt möjliga och kan därför användas till informella bevis.Creative Commons-licens Webbsidan inkl länkade aktiviteter är skapade av NCM och är licensierade under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela lika 3.0 Unported-licens. Detta gäller inte länkade Nämnaren-artiklar vars copyright hålls av resp författare.
Innehåll: Ulrica Dahlberg
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!