På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Elevers förhållningssätt till kunskap viktigt i en värld av ”fake news”

Det är viktigt att elever får konstruera, utvärdera och använda sina kunskaper individuellt och tillsammans med andra elever, eftersom det främjar en mer flexibel kunskapssyn. Det skriver Maria Lindfors som studerat kunskapssynens roll i naturvetenskapliga klassrum i svensk och tysk skola.

Läs vidare [Umeå universitet]

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!