På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Katastrofal brist på lärare i NO-ämnen och matematik

I en artikel på DN-debatt skriver ledamöterna i KVA:s kommitté Vetenskap och skola om den stora bristen på lärare i NO och teknik. Bland annat föreslås en ettårig lärarutbildning för disputerade naturvetare.

»»» Läs vidare [DN]

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!