På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!
Sedan fredag 18 september ligger Göteborgs Universitets mejlsystem nere.
Se Kontakt ... under menyalternativet Om NCM för andra kontaktmöjligheter.

Regeringen inrättar skolkommission och råd

OECD kommer på den svenska regeringens begäran att inrätta en skolkommission som skall analysera det svenska skolväsendets kvalitet med anledning av PISA-mätningen. Samtidigt inrättas också ett utbildningsvetenskapligt råd för samråd med regeringen i skolfrågor.

»»» Läs vidare [Regeringskansliet]

»»» Hur ska den svenska skolan räddas? [Sveriges radio]

»»» Per Kornhall: Nej jag tycker inte regeringens initiativ är en skolkommission [Skolvärlden]

»»» Björklunds skolkommission kritiseras [Dagens samhälle]

»»» Baylan vill se annan Skolkommission [SvD]

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!