Rapport om det tredje Stockholmsprovet i matematik

Rapporten om det tredje Stockholmsprovet i matematik har nyligen färdigställts av Sweco Eurofutures AB. Stockholmsprovets syften är dels att följa upp betygssättningen i matematik i avlämnande grundskolor, dels att i diagnostiserande syfte användas för att skapa underlag för planering av matematikundervisningen på de nationella programmen i gymnasieskolorna. Provet genomförs på hösten i gymnasiets årskurs 1 och är obligatoriskt för alla Stockholms 21 gymnasieskolor. 2013 gjorde även 28 friskolor provet.

»»» Edholm (FP): Stockholmsprov ska leda till rättvisa betyg [ www.mynewsdesk.com ]

Ladda ned rapporten (pdf)

Tidigare Aktuellt
Stockholmsprov i matematik införs.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!