På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!
Sedan fredag 18 september ligger Göteborgs Universitets mejlsystem nere.
Se Kontakt ... under menyalternativet Om NCM för andra kontaktmöjligheter.

Nämnaren 2011 nu fritt nedladdningsbar

I Nämnarens artikelregister finns nu 2 578 201 ord i mer än 500 MB PDF:er, indexerade och fulltextsökbara, från 1980 – 2011.

Registret har kompletterats med 93 artiklar från Nämnaren, årgång 2011, som är fritt tillgängliga för nedladdning, se denna länk. Där kan du också på olika sätt söka bland de hittills 40 årgångarna, från 1980 och fram till 2011. De flesta artiklarna är nedladdningsbara som PDF:er.

Alla PDF:er är dessutom fulltextsökbara via länken Fulltextsök 1980 – 2011 * i webbsidans vänsterkant.

»»» Nämnarens artikelregister

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!