Seminarium: Chalmersingenjören som ledare och lärare

För att öka ungdomars intresse för matematik, naturvetenskap och teknik behövs duktiga lärare, som är goda förebilder och har förutsättningar för att undervisa och inspirerar eleverna i dessa ämnen. Vi kan konstatera att sådana lärare och lärarstuderande är för få. Hur skall fler studerande förmås att bli engagerade lärare och är det mer än lärarlönerna och samhällets syn på lärarrollen som måste förändras?

IVA Väst arrangerar ett seminarium kring dessa frågor den 3 mars, kl 17.15–19:00, med efterföljande mingel.

Samuel Bengmark och Torbjörn Lundh, båda verksamma vid Matematiska vetenskaper vid Chalmers och Göteborgs universitet, ger sin syn på den framtida utbildningen inom matematik och naturvetenskap samt informerar om Chalmers kombinationsutbildning som ger både en civilingenjörs- och en ämneslärarexamen.

Plats
Chalmerska Huset, Södra Hamngatan 11, Göteborg.

Anmälan
»»» Anmälan till seminariet görs senast den 22 februari 2014 via www.iva.se/kalendarium
Deltagandet är kostnadsfritt.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!