På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Forskare diskuterar matematikens skönhet

Vid en konferens i Umeå diskuterar forskare skönhet inom matematiken. Manya Raman vid Umeå universitet organiserar konferensen och forskar själv om skönhet och matematik.

»»» Forskare diskuterar det vackra i matematik [SR]


Från tidigare Aktuellt

»»» Hjärnan njuter av matematik [2014-02-17]

»»» Matematik och skönhet

NCM:s och Nämnarens webbplats