På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Digitaliseringskommissionens delbetänkande

Digitaliseringskommissionen har lagt fram sitt andra delbetänkande till regeringen. Ett av deras förslag är att Skolverket ges i uppdrag att revidera kursplanerna i ämnena bild, historia, matematik, samhällskunskap, slöjd, svenska och teknik i syfte att stärka logiskt tänkande och kreativ problemlösning samt källkritik med hjälp av digitala verktyg.

Slutredovisning av arbetet sker senast 31 dec 2015.

»»» Digitaliseringskommissionen lämnar förslag om it i skolan [My Newsdesk]

»»» Läs betänkandet [Digitaliseringskommissionen]

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!