Digitaliseringskommissionens delbetänkande

Digitaliseringskommissionen har lagt fram sitt andra delbetänkande till regeringen. Ett av deras förslag är att Skolverket ges i uppdrag att revidera kursplanerna i ämnena bild, historia, matematik, samhällskunskap, slöjd, svenska och teknik i syfte att stärka logiskt tänkande och kreativ problemlösning samt källkritik med hjälp av digitala verktyg.

Slutredovisning av arbetet sker senast 31 dec 2015.

»»» Digitaliseringskommissionen lämnar förslag om it i skolan [My Newsdesk]

»»» Läs betänkandet [Digitaliseringskommissionen]

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!