På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Programmering på schemat i ny skolstrategi

”Tillgång till dator räcker inte, det är undervisningen och lärarnas kunskaper som ger eleverna digital kompetens. Skolverket får nu i uppdrag att ta fram en ny IT- och digitaliseringsstrategi där programmering lyfts fram som viktig för all kunskapsinhämtning”. Det skriver utbildningsminister Gustav Fridolin, gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic och IT-minister Mehmet Kaplan.

»»» Läs vidare [Ny Teknik]

NCM:s och Nämnarens webbplats