På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Programmering och makerkultur i finska läroplanen

I höst gäller nya grunder för läroplanen för förskola och grundskola i Finland. Det innebär att programmering blir en del av undervisningen i ämnena matematik och slöjd. Programmering är också en del av den digitala kompetensen: Den är i sin tur en av de sju mångsidiga kompetenser i grunderna för läroplanen.

»»» Läs vidare [Blogg.Skolverket]

NCM:s och Nämnarens webbplats