På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Elever riskerar missa jobb på grund av dåliga mattekunskaper

Den nya matematikundervisningen som skulle ge elever på yrkesinriktade program kunskaper som förberedde dem för arbetslivet, har i många fall inte lyckats. Det visar en ny avhandling, fem år efter att reformen infördes. Till stor del finns bristerna i lärarnas samarbete.

»»» Läs vidare [Edaportalen]

NCM:s och Nämnarens webbplats