På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!
Sedan fredag 18 september ligger Göteborgs Universitets mejlsystem nere.
Se Kontakt ... under menyalternativet Om NCM för andra kontaktmöjligheter.

Läs Nämnaren-artiklar på nätet

Nu är artiklarna i Nämnaren nr 2, 2016 fritt tillgängliga för nedladdning och läsning.
I innehållsförteckningen finns det bl a tre artiklar om multiplikationsundervisning. Du kan också fulltextsöka i Nämnarens nästan tretusen artiklar från 1980 t o m nr 2, 2016. Avgränsa dina sökningar med AND, OR och NOT.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!