På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Läs Nämnaren-artiklar på nätet

Nu är artiklarna i Nämnaren nr 2, 2016 fritt tillgängliga för nedladdning och läsning.
I innehållsförteckningen finns det bl a tre artiklar om multiplikationsundervisning. Du kan också fulltextsöka i Nämnarens nästan tretusen artiklar från 1980 t o m nr 2, 2016. Avgränsa dina sökningar med AND, OR och NOT.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!