På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Alla Aktuellt

Tips! Använd din webbläsares inbyggda sökfunktion (ctrl-f eller kommando-f) och sök på ditt/dina nyckelord.

Aktuellt sorterade i fallande datumordning

 • Konferens: The maths of biology 8-12 October 2018-10-02
  This conference has the goal to commemorate the year of Mathematical Biology 2018. The idea of this special year was born four years ago as a joint effort of the European Mathematical Society (EMS) and the European Society for Mathematical and Theoretical Biology (ESMTB) and is arriving to an end with this thematic program at ...
 • Biomatematikens dag 2018-10-02
  På Institut Mittag-Leffler i Stockholm hålls den 10 oktober Biomatematikens dag som är öppen för en intresserad allmänhet. Ingen föranmälan krävs. Läs mer
 • Patterns in STEM grades of girls versus boys 2018-09-27
  A new study has explored patterns in academic grades of 1.6 million students, showing that girls and boys perform very similarly in STEM – including at the top of the class. The analysis, published in the journal Nature Communications, casts doubt on the view that there are fewer women in STEM-related jobs because they aren’t ...
 • Om PISA samt lärarrollen på Bokmässan 2018-09-26
  Bokmässan i Göteborg pågår torsdag – söndag, 27-30 september. Den här gången kan man bl.a. lyssna till Lucy Crehan som föreläser om världens mest lyckade skolsystem och PISA resultat under rubriken ”Hemligheterna bakom världens bästa skolsystem”. Per Kornhall kommer tillsammans med Sara Svanlund hålla i föreläsningen ”Hur kan lärarrollen stärkas? En handbok för lärare”.
 • ForskarFredag sista fredagen i september 2018-09-26
  ForskarFredag vill skapa mötesplatser mellan forskare och allmänhet, visa hur roligt, spännande och vardagsnära forskning kan vara och hur det egentligen är att jobba som forskare. Besökare och forskare möts genom experiment, workshops, prova-på-aktiviteter, vetenskapsshower, tävlingar, samtal, utställningar, science cafés och mycket mer. Läs vidare
 • Grouping students by achievement 2018-09-25
  The Education Endowment Foundation in the UK has published an evaluation of two trials of programs, developed by the University College-London (UCL) Institute of Education, investigating approaches to grouping students: Best Practice in Setting and Best Practice in Mixed Attainment Grouping. The main trial, ”Best Practice in Setting,” tested an intervention that aimed to get schools ...
 • Findings from an evaluation of Thinking Maths 2018-09-25
  Evidence for Learning in Australia has published an evaluation of Thinking Maths, a professional learning program for math teachers to support students’ math learning during the transition between primary and secondary school (currently Year 7 and Year 8 in South Australia). The evaluation involved 158 schools in South Australia, which were randomly assigned to the intervention ...
 • Fjärrundervisning för alla 2018-09-24
  Sverige står inför stora utmaningar i att få fram lärare. I glesbygden har fjärrundervisning använts i ett antal år i språkundervisning. Blir undervisning på distans tillåtet i fler ämnen skulle det underlätta för många. Läs vidare
 • Början på högstadiet riskerar bromsa eleverna 2018-09-24
  Det är Skolinspektionen som undersökt hur skolor lämnar över och tar emot information om elever som ska börja på högstadiet. Granskningen omfattar 17 skolor och är alltså inte heltäckande. Läs vidare
 • Nyfiken apostel i lärandets tjänst 2018-09-24
  Porträtt: Han är pappa till variationsteorin och ”learning study”. Få forskare har gjort större avtryck i svenska lärares förkovran än Ference Marton. Läs vidare
 • Katastrofplan tas fram för färre behöriga lärare 2018-09-21
  Barn- och ungdomsförvaltningen i Kalmar kommer att ta fram en katastrofplan för mitten av 2020-talet, då kommunen riskerar att få betydligt färre behöriga lärare. Planen ska skissa på hur undervisningen ska kunna bedrivas om bara hälften av lärarna är behöriga. Läs vidare
 • Fler mattetimmar men också fler mattelärare 2018-09-21
  Debatten om matten i skolan är välkommen. ”Matte kan vara kolossalt roligt och väldigt nyttigt när det hängs upp på elevernas verklighet”, skriver debattören Henrik Vallentin. Läs vidare
 • Varför är det så svårt att sätta likvärdiga betyg? 2018-09-20
  Bristande likvärdighet i målrelaterad betygssättning har lett till att röster nu höjs för återgång till relativa betyg. Det vore att förhasta sig, menar Anders Jönsson, professor i didaktik vid Högskolan Kristianstad, och ger förslag på hur likvärdigheten kan förbättras. Läs vidare
 • Tvådelat stöd – här halkar inga elever efter 2018-09-20
  På Västangårds skola i Umeå är det redan från förskoleklass fullt fokus på att inga elever ska hamna på efterkälken. En specialpedagog, en speciallärare och en lågstadielärare gör det möjligt att agera snabbt. – Vi har en kort väg från behov till handling, säger läraren Anette Stenmark. Läs vidare
 • Nödvändigt med många års träning i matematik 2018-09-20
  På SvD Debatt den 16/9 kan man läsa att tron på matematikämnets betydelse är starkt överdriven och att man absolut inte bör utöka antalet timmar. Vad jag kan förstå tycker debattören snarare att man ska minska antalet eller helt ta bort ämnet efter mellanstadiet, skriver Mats Andersson, professor i matematik på Chalmers högskola, tidigare ordförande ...
 • Ny bok ger svaret på hemligheten bakom världens bästa skolsystem 2018-09-20
  I boken Cleverlands – Vad skapar utbildning i världsklass? ger Lucy Crehan en unik inblick i hemligheten bakom ett antal länders framgångar i PISA. Läs vidare
 • Så tränar du upp ditt minne – sju enkla metoder 2018-09-18
  I dag har vi mycket av den information vi behöver i vardagen i mobiltelefonen. Gör det att vi inte tränar hjärnan tillräckligt? Och vad kan man göra för att komma ihåg saker bättre? DN har pratat med en professor och en pedagog. Läs vidare
 • Ökad lärarbrist när skolan snor högskolans lärare 2018-09-17
  Lärarbristen innebär att lärarlönerna stiger kraftigt. Det är bra, men det betyder också att det blir mer attraktivt för lärare som undervisar i blivande lärare på högskolan att ta jobb i grundskolan och gymnasiet. Med lärarbrist på lärarutbildningen lägger vi krokben för skolans bemanning också framöver. Läs vidare
 • De som kunde allt 2018-09-11
  I en tid av specialisering och digitalisering begränsas utrymmet för polyhistorn. Trots behovet av generalister och personer med blick för oväntade samband gör vi livet allt svårare för dem. Under de senaste decennierna har forskarna blivit alltmer intresserade av lärdomshistoria, inspirerade av debatten om kunskapsekonomin eller informationssamhället. De har upptäckt att dagens oro för uppsjön, ...
 • Ökad läskunnighet kritiskt viktig för de Globala målen för hållbar utveckling 2018-09-10
  750 miljoner människor runtom i världen saknar grundläggande läskunskaper, och 617 miljoner barn och ungdomar saknar baskunskaper i läsning och matematik. Läs vidare
 • Musik och matematik 2018-09-10
  Om de häpnadsväckande kopplingarna mellan musik och matematik. Läs vidare
 • Älskade, hatade mattebok 2018-09-10
  Egentligen förvånar det inte att Sabine Louvet tatuerat in en miniräknare på sin ena arm. Det är en logisk följd av hennes kärlek till matematiken. I den inspirerande fackboken ”Matte + allt = sant” lyckas hon föra över sina positiva känslor till läsaren. Läs vidare
 • Val 2018: Hur ska skolan möta alla elevers skilda behov? 2018-09-07
  Föräldraalliansen Sverige ställer brännande frågor till riksdagspartierna inför valet 2018. Hur ska skolan möta upp alla elevers skilda behov, såväl högpresterande och normalpresterande som de som har stora svårigheter att klara skolan? Läs mer
 • Därför är papper säkrast 2018-09-07
  Det finns två huvudanledningar till att behålla röstsedlar i pappersformat, menar matematikprofessorn Svante Linusson. Det digitala hotet mot riksdagsvalet debatteras flitigt just nu. Cyberpåverkan kan störa själva debatten inför valet, som vi har sett många exempel på via Twitter-botar och andra fejkkonton. Läs mer
 • Fyra lärarstudenter om utbildningen och framtiden 2018-09-03
  Vi träffar fyra blivande lärare som berättar om sina tankar om framtiden och vad de tycker gör en bra lärare. Simon Parment, Christoffer Anderson, Sebastian Alevad och Adina Lerjefelt är inne på sitt tredje år i lärarstudierna. Nu läser de vid matematiska institutionen i Kräftriket för att bli behöriga matematiklärare. Läs vidare
 • Luftföroreningar ger lägre intelligens 2018-09-03
  I studien som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Proceedings of National Academy of Science har forskare analyserat språk- och matematikprov som genomförts av 20 000 människor runt om i Kina mellan 2010 och 2014. Resultaten har sedan jämförts med halterna av kvävedioxid och svaveloxid i motsvarande områden. Läs vidare
 • Det vill partierna i skolfrågan 2018-09-03
  Mobilfria klassrum, brobyggare och en timme mer i skolan varje dag. De är några politiska förslag som rör skolan inför valet. Metro har guiden för dig som tycker att skolan är viktig men inte riktigt vet hur partierna står (innehåller länkar till vad respektive parti själva skriver om sin skolpolitik). Läs vidare
 • Franken-algorithms: the deadly consequences of unpredictable code 2018-08-30
  The death of a woman hit by a self-driving car highlights an unfolding technological crisis, as code piled on code creates ‘a universe no one fully understands’. Läs mer
 • Recension: Building support for scholarly practices in mathematics methods 2018-08-28
  Mathematics methods courses are central to the preparation of future teachers. Methods courses provide an opportunity for students to integrate their knowledge of mathematics content, the educational system, and curricula with their emerging understanding of the needs of their future students. It is here that future teachers can begin to form concrete, albeit preliminary, teaching ...
 • God is in the machine 2018-08-28
  Carl Miller on the terrifying, hidden reality of Ridiculously Complicated Algorithms ‘I’ll lose my job if anyone knows about this.” There was a long silence which I didn’t dare to break. I had begged to make this meeting happen. And now the person I had long been trying to meet leaned towards me. “Someone is going to ...
 • Anmäl din skola till skolornas matematiktävling 2018! 2018-08-28
  Skolornas Matematiktävling har arrangerats årligen sedan 1961 och organiseras av Svenska Matematikersamfundet. Tävlingen är ett utmärkt tillfälle för matematikintresserade ungdomar på gymnasiet att upptäcka sin potential för matematik och uppmuntrats att fördjupa sig. Lärare kan nu anmäla sin skola.
 • Nytt nummer av den matematikdidaktiska tidskriften NOMAD 2018-08-27
  I nummer 2 kan du läsa om … * Disciplinary competence descriptions for external use * Læreres utbytte av kunnskap om hjernen * Scrutinizing teacher-learner interactions on volume Vissa artiklar kan endast läsas av prenumeranter. Alla artiklar äldre än två år är Open Access. Nordisk Matematikkdidaktikk, NOMAD – Nordic Studies in Mathematics Education – är en tidskrift för forskning och ...
 • Stjärnhimlen visar vägen 2018-08-27
  Fysikern Ulf Danielsson fascinerades tidigt av rymden och fick sitt första teleskop när han var elva. Han vill förstå universums svarta hål och mörka energi och är inte rädd för att utmana kolleger som han tror har fel. När forskaren Ulf Danielsson pratar om matematik och fysik är det med passion. Han har alltid tyckt att ...
 • Källkritik i skolan – ny studie 2018-08-27
  Undervisningen i källkritik i svenska skolor räcker inte för att utrusta eleverna för dagens utmanande medielandskap. Det framgår av en ny studie av Olof Sundin och Hanna Carlsson vid Lunds universitet, Sök- och källkritik i grundskolan – en forskningsrapport, genomförd på initiativ av Internetstiftelsen i Sverige, IIS. Läs vidare Läs även
 • Debatt: Skolor luras att digitalisera med falsk marknadsföring 2018-08-27
  Skrämselargument och rena myter – digitaliseringen av skolan drivs inte av vetenskap eller behov, utan av utbildningsföretag som vill sälja sina digitala verktyg och tjänster. Och skolmyndigheter, politiker och fackliga ledare spelar med, skriver Jenny Maria Nilsson. Läs vidare
 • ”Inget stöd för att elever blivit sämre på matte” 2018-08-22
  Det finns ingen anledning att misstänka att kunskapsstandarden i matematik har sjunkit eller är på väg att sjunka för grundskoleeleverna som helhet. De stora förlorarna tycks dock vara de lägst presterande eleverna vilket får betydande samhällskonsekvenser, skriver Bengt Holmgren, specialist i pedagogisk psykologi vid Säffle Utvecklingsmodell. Läs vidare
 • Are boys better than girls at math? 2018-08-21
  Although the question of whether there is a gender difference in math seems like a simple one, the answer is complicated. Overall there are only small differences in boys’ and girls’ math performance; those differences depend on the age and skill level of the student, what type of math they are attempting and how big ...
 • $575 million program has no impact on student outcomes 2018-08-16
  Findings from an evaluation of a $575 million program to improve teacher performance found that, while sites implemented new measures of teaching effectiveness and modified personnel policies accordingly, the program had no impact on student outcomes. Läs mer
 • Stärk det matematiska självförtroendet så lär sig eleverna bättre 2018-08-16
  – Jag vill bryta stigmatiseringen kring matematik att det bara är vissa smarta elever som kan bli bra på matematik. Det är fel. Alla kan lära sig. Det säger Sabine Louvet som har skrivit boken Stärk det matematiska självförtroendet där hon delar med sig av sitt arbetssätt och lekfulla digitala arbetsmetoder för att stärka elevernas matematiska ...
 • Challenging the conventional wisdom on calculus 2018-08-14
  Contrary to widely-held opinion, taking high school calculus isn’t necessary for success later in college calculus — what’s more important is mastering the prerequisites, algebra, geometry, and trigonometry — that lead to calculus. That’s according to a study of more than 6,000 college freshmen at 133 colleges. Läs mer
 • New geometric shape used by nature to pack cells efficiently 2018-08-14
  A multinational team of scientists have uncovered a previously undescribed shape — they call the ’scutoid’ — adopted by epithelial cells during embryonic development that enables the cells to minimize energy use and maximize packing stability. Läs mer
 • Digitalisering i vuxenutbildningens nya kursplaner i matematik 2018-08-13
  Konferensen kommer att belysa programmering, symbolhantering och digitala verktyg. Tid kommer också att ges för erfarenhetsutbyte och att testa både programmering och digitala verktyg. Den äger rum den 13-14 september, 2018 i Stockholm. Läs vidare
 • Former refugee among winners of Fields medal 2018-08-01
  Caucher Birkar grew up on a farm near the Kurdish city of Marivan in Iran and spoke little English when he began his PhD. came to Britain as a refugee after fleeing conflict two decades ago is one of four men who have been awarded the Fields medal, considered the equivalent of a Nobel ...
 • Children starting school ’cannot communicate in full sentences’ 2018-07-31
  More than a quarter of children starting primary school are unable to communicate in full sentences as concerns grow about the amount of time they are spending in front of screens, the education secretary will say in his first major speech on social mobility. Läs mer
 • Let’s use tau – It’s easier than pi 2018-06-28
  A growing movement argues that killing pi would make mathematics simpler, easier and even more beautiful. At its heart, pi refers to a semicircle, whereas tau refers to the circle in its entirety. Mathematician and poet Mike Keith once wrote a 10,000 word poem dedicated to the first 10,000 digits of pi. He is now a ...
 • Rough terrain? No problem for beaver-inspired autonomous robot 2018-06-28
  Researchers are using stigmergy, a biological phenomenon that has been used to explain everything from the behavior of termites and beavers to the popularity of Wikipedia, to build new problem-solving autonomous robots. While the project involves animals and robots, its main focus is math: specifically, developing new algorithms — the sets of rules that self-governing machines ...
 • Matematikbok med lokal prägel 2018-06-26
  Nu ska näringslivet tillsammans med kommunen och olika organisationer göra matten i skolan mer lokalt präglad. Hur räknar man ut vad det kostar att klippa gräset på en fotbollsplan? Läs mer
 • Ny skulptur på plats i parken 2018-06-26
  För första gången på fem år invigs idag ett nytt konstverk i skulpturparken Kivik Art Centre på Österlen. Verket är Nine Towers (for Jene), av den amerikanske konstnären Sol Lewitt (1928-2007). – Det är en väldigt strikt geometrisk figur. Alla Sol LeWitts verk utgår ifrån geometri och matematik. Han kallar ju själv sina verk, inte ...
 • Så blir programmering roligt 2018-06-26
  Programmera egna mobilappar är inte lika svårt som det låter. Det menar matteläraren Per Bodelius, som låtit sina elever göra just det. – Även de som först var motsträviga mot programmering tyckte att det var skoj, säger han. Läs mer
 • Konferens med fokus på glädje i matematiken 2018-06-26
  Glädje, nöje och skönhet i både matematik och matematikutbildning. Det är temat för den internationella forskningskonferensen PME42, the 42nd Annual Meeting of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, som i år hålls vid Umeå universitet och som lockar över 700 deltagare från 49 olika länder. Läs mer
 • John Hattie is wrong 2018-06-22
  He is famous for a book, Visible Learning, which claims to review every area of research that relates to teaching and learning. He uses a method called “meta-meta-analysis,” averaging effect sizes from many meta-analyses. The book ranks factors from one to 138 in terms of their effect sizes on achievement measures. Läs mer
 • Göteborgs universitet i historiskt samarbete kring praktiknära forskning i skolan 2018-06-21
  Nu har Göteborgs universitet och de kommunala skolhuvudmännen i Göteborgsregionen kommit överens hur arbetet i det så kallade ”ULF-avtalet” ska se ut. Genom överenskommelsen tas nu det första steget mot att bygga ett hållbart samarbete kring praktiknära forskning i skolan. Läs vidare
 • Teachers’ Newsletter, June 2018 2018-06-21
  European Schoolnet: Games-based learning events, surveys on STEM and arts, a hate speech hackathon, competition winners and more… Läs vidare
 • Kom förberedd inför höstens programmering i matematik 2018-06-21
  If-satser, algoritmer, syntax, variabler och datatyper. Känner du igen de orden? I höst införs programmering som en del av matematikundervisningen i svensk skola och det finns många nya begrepp och verktyg att lära sig. Läs vidare
 • Anette Jahnke: Ny kurs för kursplanearbetet 2018-06-21
  Att kritisera styrdokument är lätt. Att konstruera dem betydligt svårare. Anette Jahnke undrar vad vi kan lära av den debatt som varit kring kunskapskraven och vad krävs för att skapa en process, där vi blir bättre på att skapa bra styrdokument. Läs vidare
 • Mattebegåvningar tänker utanför boxen 2018-06-19
  Skolan är bra på att ta hand om musikbegåvade och idrottsbegåvade elever, men det är sämre ställt med de intellektuellt begåvade. Det menar Attila Szabo, forsknings- och utvecklingssamordnare på utbildningsförvaltningen, som nyligen disputerade på en avhandling om begåvade matematikelever. Läs vidare
 • Kritiskt tänkande i skolan kräver gedigna ämneskunskaper 2018-06-19
  Elever som är bra på kritiskt tänkande i ett ämne är inte automatiskt bra på kritiskt tänkande i ett annat ämne visar en ny studie från Uppsala universitet. Resultaten motsäger därmed en vanlig uppfattning att kritiskt tänkande är en generell förmåga. – I studien ser vi att det krävs goda kunskaper i ämnet som helhet för ...
 • Speglingar i det abstrakta tänkandets verkligheter 2018-06-18
  En avhandling i logik visar att en nyckel till en djupare förståelse av de abstrakta verkligheterna ligger i hur de speglar varandra. – Precis som vi har en fysisk verklighet så har vi också en abstrakt verklighet som rymmer hela matematiken. Läs vidare
 • Fler behöriga till gymnasiet – Mellerud ligger i topp 2018-06-18
  Melleruds kommun har vänt de senaste årens svaga siffror och ligger nu i framkant när det gäller elever som går ur skolan med gymnasiebehörighet. I Mellerud har hela 86 procent av eleverna som går ut nian behörighet till gymnasiet. Läs vidare Läs även Andelen med gymnasiebehörighet stiger och meritvärdet är rekordhögt Andelen som får gymnasiebehörighet är ...
 • Mikael Passares stipendium 2018 2018-06-18
  Mikael Passares minnesfond har instiftat ett stipendium för att uppmärksamma elevers matematik­prestationer. Det delas ut i samband med Kängurutävlingen. I år har stipendiet tilldelats följande elever. Markus Swift, Procivitas gymnasium i Malmö Uno Ström, Gröndalsskolan i Stockholm Siri Ilveby, Långbroskolan i Älvsjö Tuva Lundström, Herrängens skola i Älvsjö Rickard Yousefi, Hagbyskolan i Linköping Isabelle Sihver, Källängens skola, Lidingö Christian Ljungberg, Carlssons ...
 • Dataanalyser behöver inte vara komplexa för att vara värdefulla 2018-06-18
  Gör enkla dataanalyser som ger stort värde, undvik hajpbegrepp och bygg multidisciplinära team. Det säger Mattias Priebe och Jimmy Renström på Adage. En typ av modell för att beskriva värde med data och analyser som använts flitigt de senaste åren, bland annat av analysföretaget Gartner, utgår från att ju mer komplex en analys är desto mer ...
 • Så används Inlästa läromedel och Studiestöd på modersmål i Hylte kommun 2018-06-14
  Linda Bäckman arbetar på lärarenheten för nyanlända i kommunen och har jobbat inom skolans värld sedan 2002, men som utbildad lärare sedan 2008. Hon använder Studiestöd på modersmål till nyanlända elever och Inlästa läromedel till de elever som blir hjälpta av att lyssna på texter. Jag hade elever med dyslexi i klassen som var i ...
 • A teacher-centred design system to integrate digital technologies in secondary mathematics classrooms 2018-06-13
  Miguel Perez visar att det finns både interna och externa begränsningarna som hindrar lärare från att integrera digital teknik på ett effektivt sätt för att stödja elevers lärande i matematik. Läs vidare
 • Is the pen mightier than the mouse? 2018-06-12
  Ben Backes and James Cowan from CALDER have published a working paper on the differences between computer- and paper-based tests. In 2015, Massachusetts introduced the new PARCC assessment. Districts could choose whether to use the computer or paper versions of the test, and in 2015 and 2016, districts were divided fairly evenly between the two. The ...
 • Ny programvara demokratiserar AI-utveckling 2018-06-11
  En ny programvara gör det enklare att skapa lösningar inom AI, artificiell intelligens. Programmet QuantumNet har tagits fram av KTH-studenter som vill få fler att kunna skapa AI-lösningar. Om man ska skapa AI-modeller krävs idag kunskaper i programmering, djupa matematikkunskaper och expertkunskap inom AI. Programmet QuantumNet sänker tröskeln för dem som vill skapa AI-lösningar. Läs vidare ...
 • Sjömärket blev niornas mattelektion 2018-06-07
  Har du undrat hur stort sjömärket i Ekerö centrum egentligen är? Det gjorde Tappströmsskolans klass 9B. Nyligen ägnade de några mattelektioner åt att räkna på märket. Läs vidare
 • Letterbox Club bokpaket ska stärka barn i utsatthet 2018-06-04
  Göteborgs Stad satsar på en engelsk metod för att stärka familjehemsplacerade barn och barn som lever med långvarigt försörjningsstöd i Göteborg. Barnen som deltar får under ett halvårs tid flera paket med böcker, spel och skrivmaterial. Läs vidare
 • Elevers förhållningssätt till kunskap viktigt i en värld av ”fake news” 2018-06-04
  Det är viktigt att elever får konstruera, utvärdera och använda sina kunskaper individuellt och tillsammans med andra elever, eftersom det främjar en mer flexibel kunskapssyn. Det skriver Maria Lindfors som studerat kunskapssynens roll i naturvetenskapliga klassrum i svensk och tysk skola. Läs vidare
 • How close are we—really—to building a quantum computer? 2018-06-02
  Intel’s head of quantum computing talks about the challenges of developing algorithms, software programs and other necessities for a technology that doesn’t yet exist. Artikeln förklarar också på ett relativt enkelt sätt vad en kvantdator är. Läs mer
 • Lyckad vetenskapsdag för skolelever på Linnéuniversitetet 2018-06-01
  Igår besökte över 700 skolelever och lärare från Kronobergs län universitetet. Det var projektet Mot nya höjder som bjudit in till en inspirerande och unik vetenskapsdag på campus. Läs vidare
 • Nytt nätverk samlar AI-forskare 2018-06-01
  Ett nytt nätverk inom artificiell intelligens har bildats vid Lunds universitet. För första gången har forskarna på området samlats för att knyta nya kontakter och bygga framtida samarbeten. Hittills har nästan 100 forskare registrerat sig. Läs vidare
 • Matte ur verkligheten för åttorna 2018-05-29
  Leasingavgifter, räntor, oljemängden i en motor, och dropphastigheter och medicindoser – i går hade Kastanjeskolans åttor matte med exempel ur Tomelillaverkligheten. Läs vidare
 • Elever räknar med robotar 2018-05-29
  På Hierneskolan i Koppom används robotprogrammering som ett verktyg för att stärka elevernas matematikkunskaper. Eleverna räknar, mäter och formar figurer som de sedan kodar robotar att följa. Läs vidare
 • Kvarts miljon har missat kunskapskraven på 10 år 2018-05-29
  Under de senaste tio åren har 142 597 elever gått ut årskurs 9 utan att vara behöriga till gymnasieskolan. Drygt en kvarts miljon har lämnat grundskolan utan att ha uppnått kunskapskraven i alla ämnen. Läs vidare
 • Så pluggar Partille programmering 2018-05-29
  I höst ska programmering bli en del av matematik- och teknikämnet i grundskolan. I Partille förbereder man sig genom att låta utvecklingsledaren Jakob Möllstam fungera som en ambulerande lärare i programmering i kommunens skolor för att hjälpa lärare och elever att komma igång. Läs vidare
 • ”Jag tycker att det är lite provocerande” 2018-05-28
  Barn som har haft både kvinnliga och manliga förskollärare får bättre skolresultat i språk och matematik. Det visar en studie av norska statistiska centralbyrån. ”Det handlar inte om att en enkönad manlig arbetsplats skulle vara bättre utan mer om fördelen med en tvåkönad yrkeskultur”, säger Urban Eriksson, förskollärare i Luleå. Läs vidare
 • Matematik ska visa var ambulanser behövs bäst i Jämtlands län 2018-05-28
  Hur många ambulanshelikoptrar behövs och var är behovet av ambulanser störst? Det ska nu utredas inom sjukvården i de fyra norrlänen. Matematiker vid Umeå Universitet ska räkna ut var ambulanser behövs bäst. Läs vidare
 • Forskning om skolans digitalisering 2018-05-22
  Nu har de sju licentianderna som är verksamma inom forskarskolan för skolans digitalisering, FUNDIG, presenterat sina forskningsplaner. Läs vidare
 • How an adaptive behavioral based program on a tablet can help low performing children catch up in math 2018-05-22
  Early mathematic skills have a substantial impact on later school achievement. Children with poor school achievement are at risk for adverse consequences later in life. Math competencies also have consequences for the economy at large because societies are becoming increasingly dependent on skill sets including mathematics. Läs vidare/ Read more
 • Stressa inte upp er över programmeringen 2018-05-22
  Grundskolan ska utveckla elevernas digitala kompetens, inte utbilda dem till programmerare. Uppdraget är mycket enklare än vad många lärare tror, skriver Måns Jonasson och Kristina Alexandersson på Internetstiftelsen. Läs vidare
 • Bättre matchning kan höja resultaten 2018-05-18
  Lärare med högst utbildning undervisar elever med bäst förutsättningar. För att ta vara på kompetensen måste skolledare bli bättre på att sätta rätt lärare på rätt plats. Läs vidare
 • Elever lär matte genom att lära ut till andra 2018-05-17
  Genom att lära sig matematik förstår man även andra komplexa sammanhang. Stenbocksskolan i Ulricehamn är först i Sjuhärad i projektet Mathivation. I går testade några av eleverna sina pedagogiska förmågor på företagsledare i Ulricehamn. Läs vidare
 • Skola och företag i matematiskt samarbete 2018-05-15
  Hur många ton järnskrot används i Volvos gjuteri? Vilken leverantör bör Cementa välja? Dessa och många andra matteuppgifter ur verkligheten fick Eriksdalskolans elever svara på i ett samarbete mellan Skövdes företag och skolan. Läs vidare
 • Skärpta regler för de nationella proven 2018-05-09
  Skolverket inför skärpta regler för de nationella proven efter vårens stora problem med spridning av proven i sociala medier. Inför nästa termin kommer proven att levereras till skolorna närmare inpå provdatumet och facit kommer i de allra flesta fall levereras i efterhand. Redan från hösten 2018 ska skolorna även använda digitala enheter vid vissa prov. Läs ...
 • Varför blir man lärare? 2018-05-08
  Fyra forskare vid Luleå tekniska universitet, Ulrika Bergmark, Stefan Lundström, Lena Manderstedt och Annbritt Palo, har undersökt detta genom att fråga över 250 lärarstudenter … Läs vidare
 • Forskare: God ordning i svenska klassrum 2018-05-07
  Studie vid Karlstads universitet avfärdar politikers oro. Forskning från Karlstads universitet avfärdar bilden av att det råder oordning och kaos i många svenska klassrum. Läs mer
 • 60-year-old maths problem partly solved by amateur 2018-05-04
  An amateur mathematician has made the first breakthrough in more than 60 years towards solving a well-known maths problem. Aubrey de Grey, who is more widely known as a maverick biologist intent on extending the human lifespan, has taken the academic world by surprise after announcing a new solution to the so-called Hadwiger-Nelson problem. Läs mer …[The ...
 • The fallacy of ‘Robot’ teachers 2018-05-04
  Robot teachers are, largely, as stupid an idea as robot drivers in self-driving cars, robot cleaners pushing a robot vacuum cleaner around the floor or a robot pilot sitting in the cockpit running autopilot on a plane. Läs vidare …
 • Platser kvar till Lärarlyftet 2018-05-03
  Rätt behörighet i de ämnen du undervisar i gör skillnad för dig och dina elever. Sök Lärarlyftet, det kan finnas platser kvar på flera kurser. »»» Läs vidare
 • Horizon Report 2018 2018-04-30
  Den årliga NMC Horizon Report om trender inom IKT-pedagogik och högre utbildning har tagits över av organisationen Educause efter NMC:s konkurs förra året. Nu släpps en kort version av årets rapport. »»» Läs vidare
 • Resultat från nationella prov publicerade 2018-04-30
  Resultaten från de nationella prov i svenska, engelska och matematik som genomfördes i gymnasieskolan under höstterminen 2017 finns nu publicerade. »»» Läs vidare
 • Skolan ska mattemäta 2018-04-30
  Nu ska grundskoleeleverna i Skövde få sina matematikkunskaper mätta. – Lärarna i grundskoleklasserna ska få ett nytt verktyg för att mäta hur goda kunskaper eleverna har och därmed få en bättre uppfattning om var resurserna ska sättas in, säger Orvar Eriksson (C), ordförande för barn- och utbildningsnämnden. »»» Läs vidare
 • Den sämsta modellen för multiplikation sedan 1786 2018-04-25
  I den senaste bloggposten på Dubblavinkeln attackerar Linda och Ola den gängse modellen för multiplikation. »»» Läs vidare
 • Kängurutävlingens problem fritt tillgängliga 2018-04-24
  Nu har vi publicerat alla årets tävlingsproblem, som alltså är fria att använda. Dessutom finns facit för alla klasser, rättningsstöd och en svarsblankett som kan användas till alla tävlingsklasser och även för tidigare omgångar. Tack till Conor Foley, Åsö grundskola som gav oss det förslaget. »»» Läs vidare
 • Swirling liquids work similarly to bitcoin 2018-04-24
  The physics involved with stirring a liquid operate the same way as the mathematical functions that secure digital information. This parallel could help in developing even more secure ways of protecting digital information. »»» Läs vidare
 • Risken för matteångest ökar vid sämre ”nummersinne” 2018-04-24
  Matteångest kan yttra sig i form av till exempel panik, rädsla eller en impuls att vilja fly allt vad matematik heter. En ny studie visar att man löper ökad risk att drabbas om man är sämre på att uppskatta antal objekt via synen. »»» Läs vidare
 • Recommendation algorithms influence social status 2018-04-23
  Using the photo-sharing site Instagram as a test case, researchers demonstrate how two common recommendation algorithms amplify a network effect known as homophily in which similar or like-minded people cluster together. They further show how algorithms turned loose on a network with homophily effectively make women less visible; they found that the women in their dataset, ...
 • Recommendation algorithms influence social status 2018-04-23
  Using the photo-sharing site Instagram as a test case, researchers demonstrate how two common recommendation algorithms amplify a network effect known as homophily in which similar or like-minded people cluster together. They further show how algorithms turned loose on a network with homophily effectively make women less visible; they found that the women in their dataset, ...
 • I skolan borde läroböcker prioriteras framför iPads 2018-04-19
  Det är inte längre givet att alla elever har tillgång till egna läroböcker. Många skolor väljer tvärtom bort att köpa in skolböcker. I stället satsas det stora pengar på att elever ska få tillgång till digitala verktyg. Men de enda som vinner på att iPads får gå före läromedel är IT-företagen. Eleverna förlorar. »»» Läs vidare ...
 • Schack på schemat vässar hjärnan 2018-04-19
  På fredag spelas en avgörande och sannolikt gastkramande jämn och spännande schackmatch i turneringen Yes2Chess. På ena sidan de fem schackbrädena sitter fem elever från Finnstaskolan och på den andra sidan är det elever från Avesta som alla kommer att göra sitt bästa för att ta hem segern. »»» Läs vidare
NCM:s och Nämnarens webbplats