På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Alla Aktuellt

Tips! Använd din webbläsares inbyggda sökfunktion (ctrl-f eller kommando-f) och sök på ditt/dina nyckelord.

Aktuellt sorterade i fallande datumordning

 • A dark consensus about screens and kids begins to emerge in Silicon Valley 2018-12-18
  “We thought we could control it”, Mr. Anderson said. “And this is beyond our power to control. This is going straight to the pleasure centers of the developing brain. This is beyond our capacity as regular parents to understand.” Läs vidare/Read more
 • Ekvationens mästare 2018-12-17
  Att föra något i bevis inom matematiken är en extremt exakt och teoretisk aktivitet. Matematikforskning är dock mer kollektiv än man kanske kan tro. Följ med professor Sandra Pott på en inblick i ekvationernas värld och i aktuell framgångsrik forskning. Läs vidare
 • Nya skollagar att hålla koll på 2019 2018-12-17
  Under 2019 träder ett antal lagändringar i kraft som påverkar den som arbetar i skolan. Bland annat blir det krav på mer undervisningstid i matematik och idrott och hälsa. Läs vidare
 • Så blir det svåra enklare 2018-12-17
  Utställningen ”Decode the code” är en väg till förståelse. De minsta byggklossarna i visualisering och datorgrafik visar att allting handlar om matematik. Läs vidare
 • How computers can help do bad research 2018-12-14
  “To err is human. But it takes a computer to really (mess) things up.” – Anonymous — Everyone knows the wonders of technology, but they also know how technology can make things worse. Today, I’m going to let my inner nerd run free (sorry!) and write a bit about how computers can be misused in educational ...
 • Lässtrategi spelade roll för matten 2018-12-14
  Att kunna resonera är viktigt i matematik. Cecilia Segerby visar i sin forskning hur läsförståelsestrategier kan användas för att förbättra elevers förmåga att formulera sina tankar i matematik. Läs vidare
 • Särskilt begåvade elever glöms bort – får för lite utmaning 2018-12-13
  I veckan samlades matematiklärare på Luleå tekniska universitet för att få tips om hur man på bästa sätt stöttar elever som är extra duktiga på matte. Idag är utmaningen i skolan för låg. Läs vidare Se även tidigare Aktuellt från 181205
 • Arne Engström ger svar på tal 2018-12-13
  Arne Engström ger en motreplik till Andreas Ryve med flera angående effekten av storskaliga matematiksatsningar. Effekterna är svåra att påvisa och matematikutvecklingsresurser ska därför inte slösas bort på ineffektiva satsningar, menar Engström Läs vidare Från tidigare Aktuellt, 181204
 • Effekten av en lärare 2018-12-13
  Ekonomiprofessorn Eric Hanushek är inte helt okontroversiell i sin uppfattning om att klasstorleken inte spelar någon större roll. Det är lärarkvaliteten, effektiviteten, som är avgörande, menar han. Och lösningen: att byta ut de sämsta lärarna. Läs vidare
 • AI börjar med matematik 2018-12-13
  ”Ny algoritm”, ”en magisk formel”… Kokar man ner vad som gömmer sig bakom nya, spännande AI-uppfinningar tycks det ofta handla om matematik. Läs vidare
 • Han får fart på talet om talen 2018-12-11
  Muntliga framställningar, diskussioner, reflektioner och egna Youtubefilmer. På Gustav Björks lektioner talar eleverna ständigt ut om matte. Läs vidare
 • Nya råd om betyg varnar för matriser 2018-12-11
  Större frihet för lärarna. Men forskare tvivlar på att Skolverkets nya allmänna råd för betyg och betygsättning ökar likvärdigheten. Läs vidare
 • Blivande lärare får minst lärarledd undervisning 2018-12-10
  Svenska högskolestudenter har minst undervisningstid i Europa och bland alla program i Sverige ligger lärarutbildningarna i botten. – Vi har sex timmar undervisning i veckan och det är absolut för lite, säger lärarstudenten Lindha Nilsson. Läs vidare
 • Matematiken som gör njurbytet möjligt 2018-12-10
  För många njursjuka är en transplantation den enda möjligheten till ett friskt liv. Men mellan 20 och 30 procent av alla par där det finns en njurdonator, ofta en anhörig, är läkarna tvungna att säga nej till, eftersom donatorn och mottagaren inte passar med varandra. De är inte medicinskt kompatibla. Läs vidare
 • Teknikföretagen tänder framtidens teknikstjärnor med Hello World! 2018-12-07
  Teknikföretagen investerar för att öka intresset för teknik och naturvetenskap hos ungdomar mellan 8 – 18 år genom att bli huvudsponsor till den ideella föreningen Hello World! Läs vidare
 • Internationellt utbytesavtal ska främja teknik och matematik 2018-12-07
  I oktober månad var fyra högstadieelever från Alingsås kommuns i Seoul för att delta i en internationell teknik- och matematiktävling. Under vistelsen undertecknades ett Memorial of understanding mellan Guri City, Tekniska museet och Alingsås kommun, och det samarbetet inleds nu i december med ett studiebesök på Tekniska museet i Stockholm. Läs vidare
 • Utmanande undervisning för högpresterande elever 2018-12-05
  Skolinspektionen har granskat 23 gymnasieskolor med naturvetenskapligt program. Granskningen visar att högpresterande elever ofta saknar anpassade utmaningar. Speciellt utmärker sig matematikundervisningen. På över 40 procent av de granskade matematiklektionerna får eleverna inte tillräckliga utmaningar. Läs vidare Läs även om NCMs nya bok Mattetalanger
 • Roulettespelets historia – från evighetsmaskin till underhållning 2018-12-05
  Klassisk roulette, fransk roulette, amerikansk roulette. Kärt barn kommer i många olika varianter. Ändå är det få som känner till de egentliga orsakerna till att Roulette uppstod och till varför spelet blivit så stort världen över. För att förklara det behöver vi förflytta oss till 1600-talets Frankrike. Läs vidare
 • Replik till Arne Engström – Lågpresterande elever i matematik 2018-12-04
  Arne Engström för en vilt svingande, men illa underbyggd argumentation om effekten av storskaliga satsningar på matematikutveckling i skolan, menar författarna i en replik till inlägget Lågpresterande elever i matematik – skolans blinda fläck. (red.) Läs vidare
 • Nationella proven i matematik kan bli ännu bättre 2018-12-04
  Gymnasieskolans nationella prov i matematik har generellt en hög kvalitet men det finns delar som skulle behöva undersökas ytterligare och delar som behöver utvecklas vidare visar Anna Lind Pantzare i en ny avhandling vid Umeå universitet. Läs vidare
 • Danderydselever tog pris i Matte-SM 2018-12-04
  Kompisarna Fredrik Ekholm och Ivar Källström tog sig in på topp-6-listan när Matte-SM gick av stapeln 24 november. – Det gick långt över förväntan, säger Fredrik Ekholm som knep andraplatsen. Men att det går bra för elever från Danderyds gymnasium är ingen överraskning. Läs vidare
 • Höjt bidrag lockar få till lärarutbildning 2018-12-04
  Det höjda studiebidraget till ämneslärarstuderande har inte varit någon framgång, konstaterar CSN. Endast 20 procent av de studerande anger det höjda bidraget som anledning till att de börjat studera, men regeringen har ändå valt att utöka satsningen. I syfte att minska lärarbristen infördes 2015 högre studiebidrag för studerande på KPU-programmet (kompletterande pedagogisk utbildning). Det 1,5-åriga programmet ...
 • Lektionen där rätta sättet är att göra fel 2018-11-30
  Lära sig matte genom att våga göra fel. Det är tanken bakom ”inte-fatta” kursen där elever undervisar elever. Läs vidare
 • Developing ambitious mathematics instruction through web-based coaching 2018-11-28
  This paper describes and evaluates a web-based coaching program designed to support teachers in implementing Common Core-aligned math instruction. Web-based coaching programs can be operated at relatively lower costs, are scalable, and make it more feasible to pair teachers with coaches who have expertise in their content area and grade level. Läs vidare/ Read more [Brown ...
 • Short and long-term effects of a mathematics tablet intervention for low performing second graders 2018-11-28
  Using a randomized placebo controlled design, we examined the direct and follow-up effects (at 6 and 12 months) of a mathematics tablet intervention. Math training focused primarily on basic arithmetic (addition and subtraction facts up to 12), and secondarily on number knowledge and word problems. We investigated the moderating effects of IQ and socioeconomic factors, ...
 • Nämnaren nr 4, 2017 är nu fritt tillgänglig 2018-11-27
  Nu har vi gjort ytterligare 17 artiklar fritt tillgängliga för lärare, lärarutbildare, lärarstuderande, forskare och andra som använder eller kommer i kontakt av matematikutbildning i sin verksamhet. Läs artikelsammanfattningarna och klicka därefter på önskad artikelPDF. Du kan också fulltextsöka i PDF:erna och den vägen läsa önskad artikel.
 • Lågpresterande elever i matematik – Skolans blinda fläck? 2018-11-26
  Skolmatematiken är ett skolämne som har fått såväl hög status som uppmärksamhet och utvecklingsmedel i form av exempelvis Matematiklyftet. Samtidigt finns det brist på kunskap om varför de elever som presterar allra sämst i ämnet misslyckas. Arne Engström, docent i matematikdidaktik vid Karlstads universitet, hävdar att man inte bara borde satsa på att utveckla matematikundervisningen ...
 • Formative Justice: The Regulative Principle of Education 2018-11-26
  Background/Context: Concepts of justice relevant to making personal and public decisions about education. Purpose: To clarify a concept of formative justice that persons and the public often ignore in making decisions about educational effort. Läs vidare/ Read more
 • Fysiken, astrologin och det sunda förnuftets död 2018-11-26
  Lät vi det sunda förnuftet styra, skulle den moderna fysiken vara det första vi blev tvungna att förkasta. Helena Granström reflekterar över märkliga vetenskapliga fakta och gränsen mot det mystiska. Läs vidare
 • ”Om matematiken i juridiken – att fästa vikt vid en sådan åldersbedömning är som att singla slant” 2018-11-23
  Forskningen inom maskininlärning och artificiell intelligens har nu kommit så långt att datorer kan ta över vissa väl avgränsade arbetsuppgifter. I takt med att detta blir möjligt uppstår en enligt min mening en intressant juridisk fråga om vilken betydelse grundlagens saklighetskrav ska ges i denna sköna, eller skrämmande, nya värld, skriver Björn Smedman, civilingenjör i ...
 • ”Algoritmer har en intelligensnivå strax under en bakteries” 2018-11-23
  Hallå där David Sumpter, professor i tillämpad matematik som skrivit boken Outnumbered: Exploring the Algorithms That Control Our Lives. Algoritmer är ständigt på tapeten, hur kontrollerar de egentligen våra liv och hur oroliga ska vi vara? Läs vidare
 • Sofia är svensk mästare i matematikdidaktik 2018-11-23
  Årets bästa examensarbete inom matematik gjordes av Sofia Helgen. Hon läste lärarprogrammet vid Karlstads universitet. Läs vidare
 • Få elever tar gymnasieexamen i komvux 2018-11-19
  Endast var fjärde elev som missar examen i gymnasieskolan med ett fåtal kurser går över till komvux och enbart var tjugonde elev tar examen där. Det visar Skolverkets studie av elever som övergick till komvux 18 månader efter att de lämnat gymnasieskolan läsåret 2014/15 med studiebevis i stället för gymnasieexamen. Läs vidare
 • Khan Academy på svenska 2018-11-19
  Khan Academy Svenska som tänker rekrytera lärare som kan översätta i första hand alla matematikkurser till svenska inklusive alla övningsuppgifter. De söker både voluntärer och företagssponsorer för att genomföra det omfattande jobbet och ungefär samma modell verkar ha fungerat i andra länder. Allt material i Khan Academy har en Creative Commons-licens som betyder att andra aktörer ...
 • Nämnden vill ha kvar elitutbildningen i matte på högstadiet 2018-11-16
  Barn och utbildningsnämnden i Skövde tycker det är bra att begåvade elever kan läsa matte på gymnasienivå på högstadiet. – Men ibland används möjligheten inte riktigt som det var tänkt när eleverna väl kommer till gymnasiet, säger nämndordförande Orvar Eriksson (C). Läs vidare
 • International Conference on Approaches to Scaling-up Professional Development in Maths and Science Education 2018-11-15
  Date: 7 to 8 October 2019 Venue: University of Education Freiburg, Freiburg, Germany. After the successful first two conferences in 2014 in Essen, Germany and 2016 in Freiburg, Germany, the third conference will continue to offer participants from all over the world a platform to explore, discuss and exchange approaches to scaling up professional development (PD) in ...
 • Low-cost tutoring boosted struggling students’ math results 2018-11-14
  An evaluation in the UK of the Education Endowment Foundation trial of Tutor Trust’s affordable instruction project found that low-cost tutoring in small groups increased math scores for disadvantaged students who are working below age-expected levels in math. Rapport (pdf)
 • Vardagsanknuten matematik ger sämre resultat 2018-11-13
  Hur bör mattelärare undervisa för att eleverna ska lära sig så mycket som möjligt? En ny studie av forskare vid Mälardalens högskola och Nationellt centrum för matematik ger en tydlig fingervisning. Läs vidare Ladda ned artikeln 2018-11-14: Hör matematikprofessorn förklara – så lär du ut matematik
 • Appar för lärande både hjälper och stjälper 2018-11-12
  Explosionen av digitala lärresurser i skolan kombinerad med den olyckliga idén att det finns ett värde i sig att lära sig på sin platta eller dator sätter Agneta Gulz, professor i kognition vid Lunds universitet, upp en röd flagga för: – Det finns enorma kvalitetsskillnader i våra digitala hjälpmedel och tyvärr mycket som håller dålig kvalité. ...
 • Välfyllda hyllor lönar sig i längden 2018-11-12
  En stor internationell studie, med data från 31 länder, visar på långvariga effekter av att växa upp i ett hem med böcker. Tillgång till böcker under uppväxten är en integrerad del av de sociala förutsättningar som främjar den kognitiva kompetensen på lång sikt, skriver forskningsledaren Joanna Sikora vid Australian National University i den vetenskapliga tidskriften ...
 • För första gången arrangerar Mittuniversitetet den årliga matematikfesten 2018-11-09
  90 matematikintresserade gymnasieelever från hela landet kommer till Sonja Kovalevsky-dagarna på Mittuniversitetet 9-10 november. Det är första gången någonsin som Mittuniversitetet står värd. Sonja Kovalevsky-dagarna (SK-dagarna) riktar sig till gymnasieelever som får se och testa olika praktiska tillämpningar av matematiken; kryptografi, matematik inom banken, och mycket annat. Läs vidare
 • Inicio på Internetdagarna 2018: Kan digitalisering göra skolan mer betydelsefull i utsatta områden? 2018-11-09
  Frågan är rubriken för Mark Smiths seminarium på måndagen den 19 november i spåret om Skolans digitalisering och vad det egentligen innebär för eleverna. Vid sidan om sitt arbete som professor och lärare i framtidens IT-produkter på Kungliga tekniska högskolan är han en av grundarna av den ideella organisationen Inicio som verkar för att stärka ...
 • The 17 equations that changed the world 2018-11-09
  Equations are a vital part of our culture. The stories behind them, the people who discovered/invented them and the periods in which they lived are fascinating. Läs vidare
 • Användarvillkor – vad tackar vi ja till? 2018-11-07
  Har du någonsin läst alla användarvillkor som du godkänner för att kunna ladda ner en app eller gå med i ett nätverk? Nästan ingen gör det och om man skulle försöka så handlar det om många sidor med svårtolkat fackspråk. Men i många fall ger vi företaget nästan obegränsad frihet att använda vår data som ...
 • Datorplattor och appar ingen genväg till förskolebarns lärande 2018-11-07
  Lärare i förskolan använder ofta datorplattor och appar som ersättning för traditionella aktiviteter. Men det är problematiskt, eftersom barnen i första hand lär sig att spela apparna och inte tar till sig det pedagogiska innehållet, visar en avhandling vid Göteborgs universitet. Läs vidare
 • 27 miljoner kronor till praktiknära skolforskning 2018-11-05
  Skolforskningsinstitutet har beviljat sju projekt bidrag till praktiknära skolforskning, varav fyra är knutna till Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Ett av projekten som beviljats medel är: Se eller räkna? Elevers räknestrategier i addition och subtraktion med tiotalsövergång Forskningsledare: Angelika Kullberg, docent vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet Läs vidare
 • OECD: Education at a glance 2018 2018-11-05
  Aktuell information om utbildningstrender och officiell statistik om länders utbildningssystem finns i en ny rapport från OECD, Education at a glance 2018. Rapporten innehåller data om medlemsländernas utbildningssystem som tillgång till utbildning, investering, forskning, resultat, tillgänglighet, jämställdhet, organisation och kvalitet. Det finns även särskilda rapporter för varje medlemsland, till exempel Sverige. Läs vidare
 • Avhandling: The Ecology of Mary’s Mathematics Teaching: Tracing Co-determination within School Mathematics Practices 2018-11-05
  Anna Pansell vill med sin avhandling fördjupa förståelsen för vilka möjligheter och begränsningar som skapas i en matematiklärares undervisningsekologi. I sin studie har hon utforskat hur andra lärare, läroböcker och läroplaner påverkar matematiklärare och deras undervisning. Läs vidare
 • Reportage: Laborera mera 2018-11-02
  Att arbeta mer laborativt och visuellt med matematik skulle gynna alla elever. Det menar Margareta Dalsjö, matematik- och speciallärare. Och hon låter gärna elever redan i ettan få grunna på klurigheter som Fibonaccis talföljd. Läs vidare
 • Läraren: Så lär jag eleverna programmering utan datorer 2018-11-02
  Med hjälp av problemlösningssamtal och enkla koder kan elever lära sig programmering – utan några datorer. Det menar lärare Monika Helgesson som i stället undervisar i programmering utifrån fiktiva ramberättelser. Läs vidare
 • Så skapar du ett aktivt matematikklassrum 2018-11-02
  Läraren och läromedelsförfattaren Åsa Brorsson tipsar under Skolforum om hur du bedriver en matematikundervisning som engagerar alla – även de osäkra. Läs vidare
 • ’Geek Girl’ gamers are more likely to study science and technology degrees 2018-11-01
  Girls who play video games are three times more likely to choose physical science, technology, engineering or maths (PSTEM) degrees compared to their non-gaming counterparts, according to new research. Läs vidare
 • Asian elephants could be the math kings of the jungle 2018-11-01
  Asian elephants demonstrate numeric ability which is closer to that observed in humans rather than in other animals, according to new research. Läs vidare
 • Allmänna råd om betyg och betygssättning 2018-11-01
  Dessa allmänna råd ger rekommendationer om lärares, rektorers och huvudmäns arbete för att betygen ska bli rättvisande och likvärdiga. Läs vidare
 • Small class size has at best a small effect on academic achievement 2018-10-30
  Reducing class size is seen as a way of improving student performance. But larger class sizes help control education budgets. The evidence suggests at best a small effect on reading achievement. There is a negative, but statistically insignificant, effect on mathematics, so it cannot be ruled out that some children may be adversely affected. Läs mer [Campbell ...
 • ”Att läsa i klassrum har varit avgörande” 2018-10-30
  Christer Smedberg läste in ett och ett halvt års studier på ett år. Och han menar att möjligheten att läsa i ett klassrum, som nu är begränsad, var avgörande för att han skulle klara det. Christer är 33 år och jobbar på hotell men drömmer om att bli pilot. För några år sedan började han därför ...
 • Matematiklärare är högvilt på arbetsmarknaden 2018-10-29
  Det är brist på behöriga och kompetenta lärare i matematik sedan lång tid tillbaka. Det gäller också behöriga lärare i naturvetenskap. Det är absolut ingen överraskning, utan det är väl känt sedan lång tid tillbaka av alla. Läs mer
 • Youtube betalar ut miljonbelopp för utbildningsmaterial på nätet 2018-10-26
  YouTube meddelade igår att man kommer att lägga 20 miljoner dollar, motsvarande 180 miljoner kronor, för att ta fram utbildningsmaterial i videoform som sedan ska publiceras på YouTube. Dessa pengar ska YouTubers kunna ansöka om de spelar in utbildningsklipp till YouTube och har ett visst antal följare på sin kanal. Samtidigt kan man läsa på ...
 • Att resonera ger bättre utveckling i matte 2018-10-25
  Forskning visar att när elever får möjlighet att resonera och argumentera kring olika matematiklösningar tillsammans, så ger det bättre resultat. På Erlaskolan i Falun har man tagit fasta på det. Enligt Peter Sjöberg, lärare i matematik, så har det hjälpt eleverna att utvecklas och bygga självförtroende i ämnet. Läs vidare
 • Begåvade barn – en berättelse 2018-10-25
  Skollagen säger att skolan ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande. GCP (Gifted Children Program) sprider, bland annat genom den här filmen, information om denna utmaning för det svenska skolsystemet; en utmaning som berör många fler än de flesta tror. Se filmen/ Läs vidare
 • Förvånansvärt många har problem med enklare tal 2018-10-19
  Repetera högstadiematten, säger projektledaren för högskoleprovet. Repetera ekvationerna, säger 2,0-skrivaren. Och lägg inte för mycket tid på huvudräkning. Det är några tips på hur du presterar bättre på högskoleprovets matematikdelar inför helgens provtillfälle. Läs vidare
 • När elever misslyckas har skolan slutat fungera 2018-10-19
  Generella fortbildningssatsningar har små effekter för elever med låga prestationer i matematik. Vill man förbättra situationen för dem så är det riktade insatser till gruppen som behöver göras. Sådana insatser saknas idag, skriver Arne Engström, docent i matematikdidaktik. Läs vidare
 • Hur fungerar kurs- och ämnesplanerna i praktiken? 2018-10-19
  Som ett led i det förberedande arbetet inför revidering av kurs- och ämnesplaner finns just nu en webbenkät på skolverket.se. I webbenkäten går det att lämna synpunkter på hur kurs- och ämnesplanerna fungerar i praktiken. Läs vidare
 • Mattefredag i Kalmar 2018-10-18
  Under höstlovet bjuder Linnéuniversitetet in till en spännande tisdagseftermiddag där du som barn, ungdom eller vuxen får möjlighet att ”gympa” din hjärna genom olika praktiska och teoretiska utmaningar. Mattefredag på en tisdag? Har det blivit fel i kalkyleringen? Inte alls! Då öppnas portarna för en spännande eftermiddag i Kalmar för hela familjen. Mattefredag arrangeras även i Växjö, ...
 • The advantages of print vs. digital reading 2018-10-18
  A meta-analysis on the effects of reading media on reading comprehension Highlights • Paper-based reading yields better comprehension outcomes than digital-based reading. • Reading time frame and text genre moderate the medium effect on comprehension. • The advantage of paper-based comprehension has increased over the years since 2000. Läs vidare
 • Effective programs in elementary mathematics 2018-10-18
  The report reviews research on the mathematics achievement outcomes of all programs with at least one study meeting the inclusion criteria of the review. A total of 78 studies were identified that evaluated 61 programs in grades K-5. The studies were very high in quality, with 65 (83%) randomized and 13 (17%) quasi-experimental evaluations. Key ...
 • Hands on, Minds on: How executive function, motor, and spatial skills foster school readiness 2018-10-17
  Early childhood is a period of developmental firsts. Children take their first steps, use their first words, make their first friends, and have their first experiences in formal schooling. All of these monumental achievements open up expansive opportunities for exploration, growth, and development, but at the same time they present the challenges of absorbing new ...
 • Why don’t we understand statistics? 2018-10-16
  The first study of why people struggle to solve statistical problems reveals a preference for complicated rather than simpler, more intuitive solutions — which often leads to failure in solving the problem altogether. The researchers suggest this is due to unfavorable methods of teaching statistics in schools and universities, and highlight the serious consequences when applied ...
 • FRA:s kryptiska Twitter-debut väcker frågor 2018-10-15
  En av Sveriges hemligaste myndigheter, Försvarets radioanstalt, har hittat ut på sociala medier. Och deras debut-tweet ligger förstås helt i linje med signalspanarnas profil. Budskapet ”Pwzqemuözrözvykvvgt” kanske ses som en olycklig start – men är i själva verket en hemlig hälsning. Läs vidare Lär mer om krypto
 • What works in elementary math? 2018-10-12
  Euclid, the ancient Greek mathematician, is considered the inventor of geometry. His king heard about it, and wanted to learn geometry, but being a king, he was kind of busy. He called in Euclid, and asked him if there was a faster way. “I’m sorry sire,” said Euclid, “but there is no royal road to ...
 • Metoden förbättrade skolans tillgänglighetsarbete 2018-10-11
  Bättre studiero, högre elevresultat och mer tillgängliga lärmiljöer på skolan. Det är några av fördelarna med metoden ”Universal design for learning” enligt läraren Aida Kotorcic som använder det i undervisningen. Läs vidare
 • Bättre lärare med avatarer 2018-10-09
  Enligt devisen ”inga elever kom till skada i framställningen av denna lärare” används avatarer med framgång i USA för att träna lärarstudenter i vanliga klassrumssituationer. Metoden verkar speciellt effektiv för lärarutbildningen i matematik visar ny forskning vid Linköpings universitet. Läs vidare
 • Kognition, matte – så får du in en fot i finansbranschen 2018-10-08
  Drömmer du om en karriär i finansbranschen men misslyckas med att komma in på Handelshögskolan? Deppa inte. Storbankerna letar med ljus och lykta efter helt andra kompetenser än traditionell finansanalys.
 • Recension: International perspectives on mathematics curriculum 2018-10-08
  Denisse Thompson, Mary Ann Huntley, and Christine Suurtamm provide a broad overview of mathematics curricula in eight countries in their book, International Perspectives on Mathematics Curriculum. The book consists of ten chapters, including an introduction that lays out guiding questions. Each of the next eight chapters focuses on a particular country’s mathematics curriculum; countries covered ...
 • Succeeding faster in education 2018-10-04
  ”If you want to increase your success rate, double your failure rate.” So said Thomas Watson, the founder of IBM. What he meant, of course, is that people and organizations thrive when they try many experiments, even though most experiments fail. Failing twice as often means trying twice as many experiments, leading to twice as many ...
 • What keeps Chinese students motivated in doing math homework? 2018-10-03
  As many students face the enduring challenge of maintaining their motivation to complete homework assignments, there is a critical need to pay close attention to homework motivation management (i.e., student’s efforts to sustain or enhance their motivation in order to complete homework assignments that might be boring or difficult). Yet, in spite of research showing that ...
 • Konferens: The maths of biology 8-12 October 2018-10-02
  This conference has the goal to commemorate the year of Mathematical Biology 2018. The idea of this special year was born four years ago as a joint effort of the European Mathematical Society (EMS) and the European Society for Mathematical and Theoretical Biology (ESMTB) and is arriving to an end with this thematic program at ...
 • Biomatematikens dag 2018-10-02
  På Institut Mittag-Leffler i Stockholm hålls den 10 oktober Biomatematikens dag som är öppen för en intresserad allmänhet. Ingen föranmälan krävs. Läs mer
 • Patterns in STEM grades of girls versus boys 2018-09-27
  A new study has explored patterns in academic grades of 1.6 million students, showing that girls and boys perform very similarly in STEM – including at the top of the class. The analysis, published in the journal Nature Communications, casts doubt on the view that there are fewer women in STEM-related jobs because they aren’t ...
 • Om PISA samt lärarrollen på Bokmässan 2018-09-26
  Bokmässan i Göteborg pågår torsdag – söndag, 27-30 september. Den här gången kan man bl.a. lyssna till Lucy Crehan som föreläser om världens mest lyckade skolsystem och PISA resultat under rubriken ”Hemligheterna bakom världens bästa skolsystem”. Per Kornhall kommer tillsammans med Sara Svanlund hålla i föreläsningen ”Hur kan lärarrollen stärkas? En handbok för lärare”.
 • ForskarFredag sista fredagen i september 2018-09-26
  ForskarFredag vill skapa mötesplatser mellan forskare och allmänhet, visa hur roligt, spännande och vardagsnära forskning kan vara och hur det egentligen är att jobba som forskare. Besökare och forskare möts genom experiment, workshops, prova-på-aktiviteter, vetenskapsshower, tävlingar, samtal, utställningar, science cafés och mycket mer. Läs vidare
 • Grouping students by achievement 2018-09-25
  The Education Endowment Foundation in the UK has published an evaluation of two trials of programs, developed by the University College-London (UCL) Institute of Education, investigating approaches to grouping students: Best Practice in Setting and Best Practice in Mixed Attainment Grouping. The main trial, ”Best Practice in Setting,” tested an intervention that aimed to get schools ...
 • Findings from an evaluation of Thinking Maths 2018-09-25
  Evidence for Learning in Australia has published an evaluation of Thinking Maths, a professional learning program for math teachers to support students’ math learning during the transition between primary and secondary school (currently Year 7 and Year 8 in South Australia). The evaluation involved 158 schools in South Australia, which were randomly assigned to the intervention ...
 • Fjärrundervisning för alla 2018-09-24
  Sverige står inför stora utmaningar i att få fram lärare. I glesbygden har fjärrundervisning använts i ett antal år i språkundervisning. Blir undervisning på distans tillåtet i fler ämnen skulle det underlätta för många. Läs vidare
 • Början på högstadiet riskerar bromsa eleverna 2018-09-24
  Det är Skolinspektionen som undersökt hur skolor lämnar över och tar emot information om elever som ska börja på högstadiet. Granskningen omfattar 17 skolor och är alltså inte heltäckande. Läs vidare
 • Nyfiken apostel i lärandets tjänst 2018-09-24
  Porträtt: Han är pappa till variationsteorin och ”learning study”. Få forskare har gjort större avtryck i svenska lärares förkovran än Ference Marton. Läs vidare
 • Katastrofplan tas fram för färre behöriga lärare 2018-09-21
  Barn- och ungdomsförvaltningen i Kalmar kommer att ta fram en katastrofplan för mitten av 2020-talet, då kommunen riskerar att få betydligt färre behöriga lärare. Planen ska skissa på hur undervisningen ska kunna bedrivas om bara hälften av lärarna är behöriga. Läs vidare
 • Fler mattetimmar men också fler mattelärare 2018-09-21
  Debatten om matten i skolan är välkommen. ”Matte kan vara kolossalt roligt och väldigt nyttigt när det hängs upp på elevernas verklighet”, skriver debattören Henrik Vallentin. Läs vidare
 • Varför är det så svårt att sätta likvärdiga betyg? 2018-09-20
  Bristande likvärdighet i målrelaterad betygssättning har lett till att röster nu höjs för återgång till relativa betyg. Det vore att förhasta sig, menar Anders Jönsson, professor i didaktik vid Högskolan Kristianstad, och ger förslag på hur likvärdigheten kan förbättras. Läs vidare
 • Tvådelat stöd – här halkar inga elever efter 2018-09-20
  På Västangårds skola i Umeå är det redan från förskoleklass fullt fokus på att inga elever ska hamna på efterkälken. En specialpedagog, en speciallärare och en lågstadielärare gör det möjligt att agera snabbt. – Vi har en kort väg från behov till handling, säger läraren Anette Stenmark. Läs vidare
 • Nödvändigt med många års träning i matematik 2018-09-20
  På SvD Debatt den 16/9 kan man läsa att tron på matematikämnets betydelse är starkt överdriven och att man absolut inte bör utöka antalet timmar. Vad jag kan förstå tycker debattören snarare att man ska minska antalet eller helt ta bort ämnet efter mellanstadiet, skriver Mats Andersson, professor i matematik på Chalmers högskola, tidigare ordförande ...
 • Ny bok ger svaret på hemligheten bakom världens bästa skolsystem 2018-09-20
  I boken Cleverlands – Vad skapar utbildning i världsklass? ger Lucy Crehan en unik inblick i hemligheten bakom ett antal länders framgångar i PISA. Läs vidare
 • Så tränar du upp ditt minne – sju enkla metoder 2018-09-18
  I dag har vi mycket av den information vi behöver i vardagen i mobiltelefonen. Gör det att vi inte tränar hjärnan tillräckligt? Och vad kan man göra för att komma ihåg saker bättre? DN har pratat med en professor och en pedagog. Läs vidare
 • Ökad lärarbrist när skolan snor högskolans lärare 2018-09-17
  Lärarbristen innebär att lärarlönerna stiger kraftigt. Det är bra, men det betyder också att det blir mer attraktivt för lärare som undervisar i blivande lärare på högskolan att ta jobb i grundskolan och gymnasiet. Med lärarbrist på lärarutbildningen lägger vi krokben för skolans bemanning också framöver. Läs vidare
 • De som kunde allt 2018-09-11
  I en tid av specialisering och digitalisering begränsas utrymmet för polyhistorn. Trots behovet av generalister och personer med blick för oväntade samband gör vi livet allt svårare för dem. Under de senaste decennierna har forskarna blivit alltmer intresserade av lärdomshistoria, inspirerade av debatten om kunskapsekonomin eller informationssamhället. De har upptäckt att dagens oro för uppsjön, ...
 • Ökad läskunnighet kritiskt viktig för de Globala målen för hållbar utveckling 2018-09-10
  750 miljoner människor runtom i världen saknar grundläggande läskunskaper, och 617 miljoner barn och ungdomar saknar baskunskaper i läsning och matematik. Läs vidare
 • Musik och matematik 2018-09-10
  Om de häpnadsväckande kopplingarna mellan musik och matematik. Läs vidare
 • Älskade, hatade mattebok 2018-09-10
  Egentligen förvånar det inte att Sabine Louvet tatuerat in en miniräknare på sin ena arm. Det är en logisk följd av hennes kärlek till matematiken. I den inspirerande fackboken ”Matte + allt = sant” lyckas hon föra över sina positiva känslor till läsaren. Läs vidare
 • Val 2018: Hur ska skolan möta alla elevers skilda behov? 2018-09-07
  Föräldraalliansen Sverige ställer brännande frågor till riksdagspartierna inför valet 2018. Hur ska skolan möta upp alla elevers skilda behov, såväl högpresterande och normalpresterande som de som har stora svårigheter att klara skolan? Läs mer
 • Därför är papper säkrast 2018-09-07
  Det finns två huvudanledningar till att behålla röstsedlar i pappersformat, menar matematikprofessorn Svante Linusson. Det digitala hotet mot riksdagsvalet debatteras flitigt just nu. Cyberpåverkan kan störa själva debatten inför valet, som vi har sett många exempel på via Twitter-botar och andra fejkkonton. Läs mer
NCM:s och Nämnarens webbplats