På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Alla Aktuellt

Tips! Använd din webbläsares inbyggda sökfunktion (ctrl-f eller kommando-f) och sök på ditt/dina nyckelord.

Aktuellt sorterade i fallande datumordning

 • Lärares lektionsplanering påverkar elevers lärande 2020-03-11
  Lärares planering av lektioner kan ha stor betydelse för elevers lärande. I en avhandling vid Göteborgs universitet har olika lektionsplaneringar för det matematiska begreppet derivata testats för att se vilken som är mest gynnsam för elevernas lärande. Läs vidare
 • Didaktiskt ledarskap: Att leda genom att undervisa 2020-03-06
  Det finns ett behov av ett nytt begrepp som fångar det essentiella i lärares uppdrag. Lärares uppdrag handlar om att leda eleverna till nytt lärande. För att fånga detta behövs ett fält som riktar in sig mot lärares didaktiska ledarskap, skriver Marcus Samuelsson m. fl. Läs vidare
 • Pest, kolera och matematik 2020-03-04
  Vad kan matematik och statistik lära oss om smittsamma sjukdomars utbredning? Denna artikel, som har skrivits av Tom Britton, tar upp frågeställningar om smittsamma sjukdomars utbredning i en befolk­ning och hur utbredningen minskar vid vaccinering. Med hjälp av relativt enkla matematiska modeller kommer vi fram till slutsatser om hur stor andel som smittas i en befolkning, ...
 • Sverige sämst i klassen på läromedel 2020-03-04
  Svenska skolor satsar mindre än hälften så mycket pengar på läromedel som de finska skolorna. Det visar branschorganisationen Läromedelsföretagens nya undersökning. Läs vidare
 • Åtta finalister utsedda till finalen av Unga Forskare 2020-03-04
  Utställningen är Sveriges största vetenskapsmässa och tävling för gymnasieprojekt inom naturvetenskap, teknik och matematik. Läs vidare
 • Lärares kunskap och erfarenhet viktiga för elevers resultat 2020-03-04
  Lärares ämneskunskaper och undervisningserfarenhet är viktiga faktorer för elevers prestationer i matematik. Dessutom är ett bra skolklimat viktigt för både lärares trivsel och elevers välmående och studieresultat. Det visar en ny avhandling vid Göteborgs universitet. Läs vidare Avhandlingen:Teachers meeting the challenges of the Swedish school system. Agents within boundaries
 • Not a ’math person’? You may be better at learning to code than you think 2020-03-03
  New research from the University of Washington finds that a natural aptitude for learning languages is a stronger predictor of learning to program than basic math knowledge, or numeracy. That’s because writing code also involves learning a second language, an ability to learn that language’s vocabulary and grammar, and how they work together to communicate ...
 • Västsvenska handelskammaren bjuder in till ”Lärarmingel – en knepig afterwork” 13/3 2020-03-03
  Är du lärare och nyfiken på ett unikt utbildningsmaterial inom matematik, teknik och programmering för åk F-3? Nu lanseras ”Knep och knåp med Sixten och Mira” som tagits fram av Västsvenska Handelskammaren tillsammans med SKF Sverige. Både boken och allt stödmaterial är gratis och finns att ladda ner på skf.se/knepoknåp. Läs mer och anmäl dig till ...
 • Doktorandtjänster i matematikens didaktik 2020-03-03
  Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik utlyser två doktorandtjänster i matematikdidaktik. Sista ansökningsdag: 2020-03-27 Ytterligare information finns HÄR
 • Fulltextsök i Nämnaren t.o.m. nr 1, 2019 2020-03-02
  Nu kan du fulltextsöka i artiklar t.o.m. Nämnaren nr 1, 2019. Gå till ncm.gu.se och välj menyalternativet Tidskrifter->Nämnaren->Fulltextsök. Artiklarna från de senaste fyra numren kan läsas av våra prenumeranter. Du hittar mer information om det senaste numret av Nämnaren på http://ncm.gu.se/namnaren-aktuellt-nummer
 • Hur kan lärare rusta nästa generation för framtiden? 2020-03-02
  En undervisning som förbättrar villkoren för barns och ungas lärande och förmåga att möta framtidens utmaningar – det är målet som samlar pedagogikforskare till konferensen ”Teachers Matter – but How?” den 14–16 oktober i år. Läs vidare
 • Spännande matematikproblem 2020-02-27
  Anders Källström, pensionerad universitetslektor från Matematiska institutionen vid Uppsala Universitet, har sammanställt ett mycket stort antal äldre matematikproblem. Problemen kommer bl a från studentskrivningar och från tidskriften Elementa, som publicerades mellan 1917 och 2004. Under de 86 år Elementa gavs ut publicerades fler än 4000 problem. Problemen är främst avsedda för högskole- och universitetsnivå, men ...
 • Välkommen till dagens NCM seminarium: ”Vad finns i våra läromedel?” 2020-02-27
  Workshopen leds av Cecilia Kilhamn och Caroline Nagy Tid 15:00-17:00 Plats: NCM, Vera Sandbergs Allé 5A. Läs mer och anmäl dig kostnadsfritt här
 • Katherine Johnson, Nasa matematiker, blev 101 år gammal 2020-02-26
  Johnson arbetade på Naca, som senare blev Nasa, från 1952 fram till pensioneringen 1986. Därefter spenderade hon tiden med att uppmuntra studenter att läsa vetenskap, teknologi och matematik. Hennes afroamerikanska rötter gjorde, pga rasism och könsdiskriminering, att hon inte blev så erkänd för sitt arbete förrän långt senare då det uppmärksammades i Theodore Melfi’s film ...
 • Ulf Ryberg vid IDPP, Göteborgs universitet, disputerar 13/3 2020-02-25
  Ulf Ryberg vid institutionen för didaktik och pedagogiskt profession försvarar sin avhandling med titeln Att urskilja grafiska aspekter av derivata – hur elevernas möjligheter påverkas av innehållets behandling i undervisningen. Datum: 13 mars 2020 Tid: kl. 13:00 Plats: BE 036, hus B, Pedagogen, Göteborgs universitet Länk till avhandlingen: Att urskilja grafiska aspekter av derivata – hur elevernas möjligheter påverkas ...
 • Stora vinster med laborativ matematik 2020-02-25
  Konkreta material är mer än en bra omväxling från läroboken. Det är stora vinster med en undervisningsform där elever undersöker och söker kunskap genom att vända och vrida på material, säger Lena Nilsson, från Göteborgs universitet, som står bakom rapporten Laborativ matematik. Läs vidare
 • Tre forskare – om programmering i matte och teknik 2020-02-21
  Flera forskningsstudier har presenterat vilka fördelar detta skulle kunna föra med sig, men det är svårare att hitta riktlinjer för hur det ska genomföras. Till exempel, hur och när yrkesverksamma lärare ska fortbilda sig inom grundläggande programmering. Läs vidare
 • Matematiklärare upplever tydliga motsättningar mellan digitala läromedel och textböcker 2020-02-21
  Digitala läromedel i skolan är tänkta att skapa mer tid för lärarna och individuell kunskapsutveckling för eleverna. Men användandet leder inte automatiskt till förbättringar utan skapar också tydliga motsättningar. Ny forskning från Göteborgs universitet visar att lärare upplever att digitala läromedel är ostrukturerade, gör elevernas kunskapsutveckling svår att förstå och erbjuder färre sätt att lära ...
 • Ledarskapsexperten: Undvik fallgroparna i klassrummet 2020-02-21
  Lärares ledarskap är en nyckelfaktor för en framgångsrik undervisning. Så hur gör man för att bli en bättre ledare i klassrummet? Och hur undviker man de vanligaste fallgroparna? Läs vidare
 • Creativity important to lift math education 2020-02-19
  Innovative research at Flinders University, Australia, supports the importance of creativity in problem-solving to invigorate interest in mathematics. Dr Aldous, senior lecturer in teacher education, gave novel math problems from the Australian Mathematics Challenge to 405 students to measure the role that creativity plays in solving problems. Läs vidare/Read more
 • Doktorandtjänster i matematikens didaktik 2020-02-18
  Inom ramen för forskarskolan Kunskap, ämnen och kvalitet i lärarutbildning och klassrum utlyses två till tre doktorander med matematikdidaktisk inriktning. Anställning kan ske på Karlstads universitet eller Högskolan i Halmstad. Sista ansökningsdag: 2020-03-15 Ytterligare information finns HÄR
 • NOMAD workshop för doktorander, 14 maj 2020 2020-02-14
  Tidskriften NOMAD, Nordisk Matematikkdidaktikk, och NCM arrangerar varje år en en-dagars workshop för doktorander i matematikdidaktik. Årets workshop äger rum 14 maj. Deltagande i workshopen är gratis. Läs mer här
 • Därför får utvecklingsprojekt i skolan inte avsedd effekt 2020-02-11
  Det är vanligt med olika slags riktade insatser på skolor med låga kunskapsresultat. Men ofta får de inte avsedd effekt. Skolforskarna Anette Jahnke och Åsa Hirsch fick i uppdrag av en mellanstor kommun att analysera varför kunskapsresultaten på en gymnasieskola inte höjdes trots att flera riktade insatser hade genomförts. Läs mer
 • Using Video to Ease Chronic Math Anxiety 2020-02-11
  Math anxiety is a persistent challenge for teachers in K-12 classrooms. Brainerd High School in Chattanooga, Tenn., is no exception. Three 9th-grade algebra teachers at the school—Eunice Peabody, Janelle Menzel, and Alexis Marcelo—have taken several steps to counteract that anxiety, including online assessment, personalized learning, and credit recovery. Perhaps the core of the group’s approach, though, is ...
 • Svårigheter med Matematiklyftet 2020-02-10
  När lärare möter nationell kompetensutveckling som Matematiklyftet uppstår både spänningar och osäkerhet. Veronica Sülau efterlyser mer flexibilitet i styrda fortbildningar. Vad händer när ett nationellt kompetensutvecklingsprogram som Matematiklyftet landar i verkligheten, när tusentals lärare och skolor ska anpassa sig till en centralt styrd utbildningsinsats? Läs mer
 • Programmering i matematik och teknik i grundsärskolan 2020-02-07
  Är du lärare i grundsärskolan? Vill du lära dig mer om programmering i matematik och teknik? Anmäl dig till vårens konferens i Malmö 31 mars, Göteborg 1 april, Stockholm 2 april eller Arlanda 3 april. Läs vidare
 • Därför vill experten göra mattelektionen tråkigare 2020-02-06
  Lågpresterande matteelever lägger väldigt lite lektionstid på att arbeta och väldigt mycket på att vila, enligt en ny undersökning. Det gör att kommunikativ undervisning kan bli ett problem, menar forskaren Gunnar Sjöberg. Läs vidare
 • 9 doktorandtjänster fokus förskola 2020-02-06
  Inom forskarskolan PRECEC_SCS utlyses just nu totalt nio doktorandtjänster fördelade på Göteborgs Universitet, Linnéuniversitetet, Malmö Universitet och Kristianstad Högskola. Den nationella forskarskolan för förskollärarutbildare finansieras av Vetenskapsrådet och har syftet att utbilda för lekresponsiv undervisning i förskolan för social och kulturell hållbarhet. Forskarskolan är informerad av aktuell teoretisk utveckling i form av vad som refereras ...
 • Så kan fler lyckas med matematiken 2020-02-05
  Matematik är det ämne där näst flest elever får icke godkänt. Åsikterna går isär om vad det beror på. Eleverna anger matteängslan som orsak medan lärarna tycker att de är ointresserade och saknar baskunskaper. Läs vidare
 • Einstein kröker universum 2020-02-04
  En höstdag år 1907 slår det plötsligt Einstein att en person i fritt fall skulle känna sig tyngdlös. Idén hjälper honom att komma fram till hur gravitationen kan förklaras, men hans geniala hjärna får slita hårt med den bakomliggande matematiken. Läs vidare
 • Crafoordpriset: Med en passion för talteori 2020-02-04
  Samtidigt tilldelas Enrico Bombieri, Institute for Advanced Study, Princeton, USA priset i matematik ”för enastående och inflytelserika bidrag inom alla matematikens huvudområden, framför allt inom talteori, analys och algebraisk geometri”. Läs vidare
 • Teknikföretagen vill stärka självförtroendet i matte 2020-02-03
  Cirka tio procent av eleverna som går ut nionde klass har underkänt i matematik. Det vill arbetsgivar- och branschorganisationen Teknikföretagen ändra på. Genom humoristiska filmer, som illustrerar vardagsproblem unga stöter på, är syftet att avdramatisera matematikämnet bland högstadieelever. Läs vidare
 • Så gör du den bästa espresson enligt matematikerna 2020-02-03
  Några matematiker, fysiker och kemister har räknat ut hur den bästa espresson ska bryggas. Deras slutsats är att man borde använda mindre bönor och mala dem grövre. Läs vidare
 • 9 doktorandtjänster utlyses 2020-01-31
  Just nu utlyses totalt nio doktorandtjänster i matematikämnets och/eller naturvetenskapsämnenas didaktik, med 3 positioner vid vart och ett av de tre universiteten i Stockholm, Malmö och Uppsala. Positionerna är inom forskningsskolan, “Relevancing Mathematics and Science Education” (RelMaS), och tar upp frågor om hur matematik och naturvetenskap kan relatera till samhällsutmaningar i lärarutbildning. Forskningsskolan finansieras av ...
 • Syskonen Weil och matematikens ljus och mörker 2020-01-29
  Hos Andrew Wiles, matematikern som efter åratal av ansträngningar åstadkom ett giltigt bevis för Fermats stora sats, och som beskriver sitt arbete som att kliva in i en stor mörklagd herrgård och stappla fram genom beckmörkret, stöta i möbler och väggar, och så – kanske sex månader senare – finna lampknappen och se allt upplyst. Läs ...
 • Här möts det bästa från finsk och svensk skola 2020-01-29
  De plockar guldkornen från Finland och Sverige och det är en lyckad ekvation. Lärandet är i toppklass – bättre än i Finland, enligt Pisa. Läs vidare
 • Likvärdighet: ”Snart har vi två parallella skolsystem” 2020-01-29
  Flera av punkterna i januariavtalet handlar om skolan. Men inte om den växande segregationen som tillsammans med lärarbristen, den bristande likvärdigheten och nedskärningarna är en av den svenska skolans ödesfrågor. – Tyvärr är segregationen oberörbar i dagens politiska klimat, vilket är mycket bekymmersamt, säger skolexperten Per Kornhall. Författaren och skolexperten Per Kornhall, som tidigare bland annat arbetat ...
 • IT-företag lär mattelärare att programmera 2020-01-28
  Numera kräver läroplanen att skolor ska utveckla elevernas kunskaper i programmering. Men det är en stor utmaning för läraren att lära eleverna. Därför har matematiklärarna på högstadiet i Stenungsund i sin tur under hösten fått hjälp av IT-företaget Hogia att lära sig programmera. Läs vidare
 • Så har robotar lärt barn om programmering och naturvetenskap 2020-01-27
  Robotar som används för att lära skånska förskolebarn om programmering – det har varit en del av ett stort EU-projekt som nu är i sitt slutskede. Efter två år börjar projektet botSTEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) gå mot sitt slut. Läs vidare
 • Artificiell intelligens fattar beslut i Hollywood 2020-01-27
  Produktionsbolaget Warner Bros ska börja använda en programvara med artificiell intelligens för att förutse vilka filmer som kommer gå bra. Hur lönsam är den här skådespelaren, i just den här genren, just nu? Och hur bra kommer det gå för den här filmen på bio? Det ska AI-tjänsten som Warner Bros köpt kunna förutspå. Den ...
 • Alla Aktuellt 2020-01-27
  Tips! Använd din webbläsares inbyggda sökfunktion (ctrl-f eller kommando-f) och sök på ditt/dina nyckelord. Aktuellt sorterade i fallande datumordning
 • Nordisk konferens om vuxnas matematiklärande 20-21 april 2020 2020-01-24
  Den 20-21 april 2020 hålls en nordisk konferens om vuxnas matematiklärande som riktar sig till lärare, forskare och ledare inom vuxenutbildningen samt beslutsfattare och politiker med intresse för vuxenutbildning. Den fokuserar på fyra teman: forskning och kvalitet i vuxnas matematiklärande, digitalisering och matematik, språk och matematik samt matematik i arbetslivet. Varje tema presenteras i växelverkan mellan ...
 • 7 kvinnliga pionjärer som alla borde känna till 2020-01-22
  Ofta hamnar kvinnorna i historien bakom männen, om de ens nämns alls. Här kan du läsa om sju fantastiska kvinnliga pionjärer som genom sina gärningar förtjänar en betydligt mer framskjuten plats i vårt medvetande. Läs mer
 • The reciprocal effects of homework self-concept, interest, and effort on math achievement 2020-01-21
  Math achievement has been thought to be interrelated with self-concept, interest, and effort. In a recent longitudinal study published in Contemporary Educational Psychology, researchers examined how these factors influence each other over time using a sample of Grade 8 students in China. A total of 702 students in Grade 8 from 14 classes in ...
 • 2200 matematikintresserade fyller campus 2020-01-21
  Ett stort tält mitt på Universitetsplatsen verkar som garderob och en restaurang håller stängt för befintliga studenter och anställda – under två dagar har Matematikbiennalens cirka 2.200 deltagare tagit över Linnéuniversitetets campus i Växjö. Läs mer
 • Matematik som rena barnleken 2020-01-21
  Efter en lång karriär som lärarutbildare i matematik brinner Ulla Öberg fortfarande för matematik – nu främst via sin blogg, som är full av praktiska tips. Hon menar att det är mycket bättre läge i förskolorna än i grundskolan. Läs mer
 • Mer förskola gav bättre resultat i matte 2020-01-21
  Nationalekonomen Mattias Hallberg har undersökt hur tiden i förskolan påverkar skolresultaten i årskurs 9. Varför valde du det här ämnet till din masteruppsats? – Allt började med en diskussion jag hade med några kollegor. Några hade uppfattningen att förskolan är bra för att föräldrarna kan vara på jobbet, men inte spelar så stor roll för barnen. Medan ...
 • Här står barnen i kö för att räkna matte 2020-01-20
  Uteförskolan Stock och sten i Malmö har knäckt koden till hur man gör matematikundervisning på förskolenivå intressant. Läs mer
 • Forskaren om elevernas matteångest: Mycket beror på bristande arbetsmiljö 2020-01-20
  Hur gör man som lärare för att hantera elever som har matematikångest? Forskaren Ingemar Karlsson, som deltar i Matematikbiennalen 2020, har studerat området. – Matematikbiennalen är som en stor manifestation för att förändra matematikundervisningen i Sverige, säger han. Läs mer
 • Kunskapsresan – utbildningsministern praktiserar på Pär Lagerkvistskolan 2020-01-20
  I morgon, fredag den 17 januari, praktiserar utbildningsminister Anna Ekström som lärare under en lektion med klass 8E på Pär Lagerkvistskolan i Växjö. Under dagen kommer ministern även att tala vid Matematikbiennalen 2020 och träffa elever och lärare på SiS ungdomshem Ryds brunn i Ryd. Läs mer
 • Professors create free research-backed games to train your brain 2020-01-18
  University professors from New York and California designed and developed three digital games – available online and in the iOS and Google Play app stores – to help its users’ brains work more efficiently. While some digital games falsely claim to improve cognitive skills, these three games have actually proven to. Läs mer
 • Pythagoras (570-495 BC), Euclid (~ 300 BC), Archimedes (287-212 BC) 2020-01-17
  Greek mathematicians had a significant influence in not only developing mathematical theory but also in embedding mathematics in the classical and modern curricula. Apart from Pythagoras, who not only set up a school but has strict rules around behaviour and the basis of all knowledge in numbers, they were not learning theorists as such but their ...
 • Becoming recognised as mathematically proficient: The role of a primary school teacher education programme 2020-01-17
  Lärarutbildningen har stor påverkan på blivande lärares professionella utveckling men kanske inte på det sätt som lärarutbildarna förväntar sig. Det menar Andreas Ebbelind som forskat om lärarutbildningen med fokus på matematikdidaktik. Läs vidare
 • Nysatsning på fler ämneslärare i naturvetenskap och matematik 2020-01-17
  De senaste åren har betydligt fler personer tagit en ämneslärarexamen inom naturvetenskap och matematik genom den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU) än genom ordinarie ämneslärarutbildning. Låg genomströmning i ämneslärarprogrammet är ett nationellt problem som förbrukar stora resurser. KPU har kommit att bli en etablerad väg till ämneslärarexamen för den som redan har akademiska meriter och vill ...
 • 2500 lärare till Linnéuniversitetet 2020-01-17
  Matematikbiennalen är en av Sveriges största mötesplatser för verksamma lärare från förskola till högskola. Den 16-17 januari är det Linnéuniversitetet som står som värd för de 2500 deltagarna från hela landet. Årets tema är Hållbar matematikundervisning – hållbart för eleverna, lärarna, samhället och framtiden. Läs vidare
 • Math that feels good 2020-01-16
  Creating learning resources for blind students Mathematics and science Braille textbooks are expensive and require an enormous effort to produce — until now. A team of researchers has developed a method for easily creating textbooks in Braille, with an initial focus on math textbooks. Läs mer
 • Plato (428-348 BC) – Man of reason… but wary of fiction! 2020-01-15
  Plato’s Academy is thought by many to have been the first University, open to both men and women. He founded The Academy in 387 BC, a philosophical school that remained in use until AD 526, when it was finally closed down by the Emperor Justinian. Astonishingly, having run for 900 years, it rivals any current ...
 • The wisdom of crowds: What smart cities can learn from a dead ox and live fish 2020-01-15
  In 1906, Francis Galton was at a country fair where attendees had the opportunity to guess the weight of a dead ox. Galton took the guesses of 787 fair-goers and found that the average guess was only one pound off of the correct weight — even when individual guesses were off base. This concept, known as ...
 • Arne Beurling knäckte tyskarnas koder 2020-01-13
  Under andra världskriget avlyssnade signalspanare i Stockholm hemlig tysk teletrafik som sändes via svenska ledningar till och från Berlin. Meddelandena var hårt krypterade och omöjliga att förstå. Tills en egensinnig matematikprofessor gjorde entré. Läs vidare
 • Forskare: Elever får för lite problemlösning 2020-01-13
  En ny avhandling visar att en stor del av matematikundervisningen på svenska gymnasieskolor ägnas åt rutinuppgifter på bekostnad av djupare förståelse för problemlösning. − I relation till hur mycket tid som läggs på rutinarbete så är det förvånansvärt lite problemlösande som eleverna ställs inför, konstaterar forskaren och matematikläraren Jonas Jäder som nyligen lagt fram sin avhandling ...
 • Minnesord om Gudrun Malmer 2020-01-13
  Den tidiga skolmatematikens Grand old lady har lämnat oss. Gudrun Malmer blev nästan 100 år och hennes minne hedras vid Matematikbiennalen 2020. Läs vidare Läs också om Gudrun Malmer och hennes arbete i kommande nummer av Nämnaren, nr 1/2020.
 • BTH fylldes av matteälskande barn 2020-01-10
  Under tisdagen vimlade Blekinge Tekniska Högskolans lokaler av något yngre elever än vanligt. Det var 80 matteintresserade barn som tillsammans har klurat ut matematiska problem. Läs vidare
 • NOMAD workshop för doktorander, 14 maj 2020 2020-01-09
  Tidskriften NOMAD, Nordisk Matematikkdidaktikk, och NCM arrangerar varje år en en-dagars workshop för doktorander i matematikdidaktik. Årets workshop äger rum 14 maj. Deltagande i workshopen är gratis. Läs mer här
 • Stora skillnader finns i små skillnader – Att synliggöra matematiska idéer i undervisningen om tal i åldrarna 5-8 år 2020-01-03
  Anna-Lena Ekdahl vill med sin forskning bidra med fördjupad kunskap om vad som kan utmärka undervisning där relationer mellan tals delar och helhet ses som grunden för att lära sig addition och subtraktion hos barn i åldrarna 5-8 år. Läs vidare
 • Math test score gap between white and non-white students in Brazil due to complex factors 2020-01-03
  School test scores often show gaps in performance between white and non-white students. Understanding the complex reasons behind this can help reduce those gaps and promote social equality, explains Mary Paula Arends-Kuenning, associate professor of agricultural and consumer economics at the University of Illinois. Arends-Kuenning is co-author of a study that analyzes math test scores for ...
 • A new method for boosting the learning of mathematics 2019-12-24
  UNIGE (University of Geneva, Switzerland) researchers oversaw a new system of math learning whose purpose is to promote the use of arithmetic formulas at an early age; after a year, they observed a leap in students’ performance. Läs mer
 • Skolverkets förslag på ändrade kurs- och ämnesplaner 2019-12-18
  Skolverkets förslag på ändrade kurs- och ämnesplaner har lämnats till regeringen. Målet med revideringen är att kurs- och ämnesplanerna ska bli ett bättre arbetsverktyg för lärarna. Ämnets syfte och centrala innehåll ska få ett tydligare fokus i undervisningen och kunskapskraven ska bli ett bättre stöd när lärarna sätter betyg. Fakta och förståelse ska betonas och ...
 • ’I will do my very best!’ 2019-12-17
  Children who think poorly of themselves often underachieve in school. A new Dutch study tested whether a simple mental activity — having children with low self-confidence say favorable, encouraging words to themselves — could boost their achievement. The study found that children who engaged in this kind of self-talk improved their math performance when the ...
 • Smaller class sizes not always better for pupils 2019-12-16
  A new statistical analysis of data from a long-term study on the teaching of mathematics and science has found that smaller class sizes are not always associated with better pupil performance and achievement. The precise effect of smaller class sizes can vary between countries, academic subjects, years, and different cognitive and non-cognitive skills, with many other ...
 • PISA räcker inte för att utvärdera skolan 2019-12-16
  Nyligen presenterades PISA-rapporten som visar att svenska 15-åringar presterar bättre inom läsförståelse, matematik och naturvetenskap än tidigare. Läs vidare Läs mer om PISA
 • Fel i Nämnarens Adventskalender – lucka 9! 2019-12-12
  Det har smugit sig in ett fel i uppgiften den 9 december där det står att endast tre treor får användas. Rätt antal treor som får användas är fyra.
 • PROMYS Europe 2020 2019-12-11
  PROMYS Europe is designed to encourage mathematically ambitious students who are at least 16 to explore the creative world of mathematics. Participants tackle fundamental mathematical questions within a richly stimulating and supportive community of fellow first-year students, returning students, undergraduate counsellors, research mentors, faculty, and visiting mathematicians. Applications for Counsellors and Returning Students will open on ...
 • ”Effekt när lärarna känner att resultatet går upp” 2019-12-11
  Utbildningsminister Anna Ekström menade att det var en ”glädjens dag” för den svenska skolan och Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson såg en tydlig bekräftelse på att svensk skola är på rätt väg igen. Och också bland fotfolket i skolkorridorer, expeditioner och lärarrum togs världens mest omfattande elevstudie, Pisa-rapporten, emot med en viss stolthet. Läs vidare
 • Matteboken ger trygghet 2019-12-11
  Att arbeta med mattebok innebär inte att man bara ”tragglar på”. Tvärtom, det skapar tydlighet. Särskilt i kombination med grupparbete, tycker Tobias Israelsson. Läs vidare
 • Forskaren: Pisa-kritiken blir konspiratorisk 2019-12-10
  Efter Pisa-resultatet har de elever som av olika skäl undantogs från att skriva provet fått stor uppmärksamhet i medier. – Det har fått lite för stora proportioner, Pisa undersöker hur väl skolsystem fungerar över tid. Det är en utvärdering på systemnivå för långsiktig planering. Det finns en manual för genomförandet och de enskilda länderna kan inte ...
 • ”Inkludering är inte alla i samma klassrum” 2019-12-10
  Inkludering är ett hett men också dunkelt begrepp. I samhällsdebatten syftar det ofta på att elever med särskilda utbildningsbehov får gå i sina vanliga klasser i stället för att placeras i mindre grupper där de undervisas av special¬lärare. Detta för att minska risken för stigmatisering. Forskaren Helena Roos menar att man då ger ordet inkludering ett ...
 • Matematikbiennalen: Sista anmälningsdag 20 december 2019-12-10
  Matematikbiennalen, ett av Sveriges största möten med cirka 3000 deltagare, kommer till Växjö nästa år. Linnéuniversitetet är värd och kommer hålla biennalen i sina lokaler i Växjö den 16–17 januari 2020. Anmäl dig här
 • Matematiken avgörande för Sveriges framtid 2019-12-09
  Inget skolämne väcker så många känslor som matten. Att det är svårt, lätt, tråkigt, att det krävs medfödd fallenhet… Kunskaper i matte är avgörande för att vi ska kunna ta oss an de samhällsutmaningar vi står inför – och därför måste vi arbeta gemensamt för hålla kvar den positiva trend som PISA-resultaten visar, skriver Mattecentrum ...
 • Läromedel baserade på forskning ger bättre matematiklektioner 2019-12-09
  På Mälardalens högskola arbetar lärare tillsammans med forskare för att ta fram läromedel i matematik som är helt baserat på forskning. Läromedlet ska hjälpa läraren att förstå hur eleverna tänker och kunna agera därefter. – Lärarens centrala roll för elevers lärande och de resurser som funnits tillgängliga för lärare, till exempel lärarhandledningar, har varit enormt eftersatta ...
 • Hennes matematik visar hur rykten sprids 2019-12-09
  Hur rykten fortplantar sig i sociala nätverk, hur en smittsam sjukdom sprids i befolkningen eller vad som avgör om släktnamn dör ut eller lever kvar. Det är några exempel på frågor som kan utforskas inom en gren av matematiken som kallas grafteori. Företag som Google och Amazon anställer matematiker som använder grafteori för att utveckla ...
 • Seattle schools lead controversial push to ’rehumanize’ math 2019-12-07
  he Seattle school district is planning to infuse all K-12 math classes with ethnic-studies questions that encourage students to explore how math has been “appropriated” by Western culture and used in systems of power and oppression, a controversial move that puts the district at the forefront of a movement to “rehumanize” math. Läs mer
 • Flerspråkig matematikklass ökar förståelsen för matte 2019-12-04
  Att kunna prata om matematik på flera olika språk stärker förståelsen för matte. Det visar Ulrika Ryan i en avhandling vid Malmö universitet. Hon har också sett hur hjälpsamhet och konkurrensförhållanden uppstår när eleverna möts i skolmatematiken. Läs vidare
 • The International Day of Mathematics (IDM), March 14 2019-12-04
  UNESCOs verkställande råd har tillkännagivit den 14e mars som matematikens internationella dag. Det kommer att bli ett världsomspännande firande den 14e mars varje år där alla länder bjuds in att vara med att hålla i aktiviteter för studenter och allmänhet i skolor, bibliotek, museer mm. Läs vidare och International Day of Mathematics (IDM)
 • Positiv svensk PISA-trend håller i sig 2019-12-03
  PISA 2018 bekräftar att trendbrottet i PISA 2015 inte var en tillfällighet. Svenska 15-åringar presterar nu över OECD-genomsnittet inom alla tre ämnesområden som PISA undersöker. I läsförståelse är det bara fyra OECD-länder som har bättre resultat. De svenska resultaten är nu tillbaka på samma nivå som 2006, innan de började sjunka. Läs vidare
 • Årets matematiklärare 2019 2019-12-02
  Lärargalan 2019: Årets matematiklärare är utsedd av eleverna och i år blev det Anders Månsson. Elevernas motivering löd bl.a. ”Du är positiv och glad och lyckas avspegla detta i din passion för matte och fysik, vilket smittar av sig på oss elever”. Lyssna vidare
 • Ingen fördel med egen skoldator: ”Presterar sämre” 2019-12-02
  Att få en egen dator eller surfplatta som högstadieelev har blivit allt vanligare. Men nu visar en studie att satsningen på personlig dator inte förbättrar studieresultaten. Läs vidare
 • Forskning: Pisa görs till slagträ i debatten 2019-12-02
  Undersökningen visar att PISA inte bara omskrivs i artiklar som handlar om skola och utbildning utan också i andra sammanhang. I Sverige framstår Pisa i hög grad som en politiserad företeelse och tongångarna är ibland bombastiska, medan PISA i det finländska materialet i större utsträckning förankras i en pedagogisk diskurs och omskrivs på ett mer ...
 • Nytt nummer av NOMAD 2019-11-27
  Årets sista nummer av NOMAD är ett tematiskt dubbelnummer med 7 artiklar. Temat är forskning om lärande och undervisning i algebra. Tilgange til tidlig algebra Thomas Kaas Finnish students’ flexibility and its relation to speed and accuracy in equation solving Peter Hästö and Riikka Palkki Developing a frame for analysing different meanings of the concept of variable mediated by ...
 • Nämnaren nr 4, 2018 fritt tillgänglig 2019-11-27
  Fulltextsök eller hitta rätt artikel via vårt artikelregister. Gå till ncm.gu.se och välj menyn Tidskrifter->Nämnaren->Artikelregister eller alternativet Fulltextsök. Som prenumerant har du alltid tillgång till de senaste 4 numren av Nämnaren med sammanlagt ca 100 artiklar. Prenumerera på Nämnaren via bestallning.ncm.gu.se
 • Designing effective professional development for math instruction 2019-11-27
  Book review. Learning trajectories for teachers: Designing effective professional development for math instruction discusses the importance of and need for focused attention on the role of learning trajectories in supporting multiple aspects of teaching mathematics. Läs vidare/Read more
 • Programmering i matte och teknik 2019-11-25
  Att introducera programmering i grund- och gymnasieskola är en pågående process i många länder. I Sverige ska detta inledningsvis ske som en del av matematik och teknik där programmering är tänkt att användas som ett verktyg för problemlösning. Läs vidare
 • Digitala lärplattformar förändrar klassrummet 2019-11-25
  På vilket sätt påverkar användningen av digitala lärplattformar undervisningen i klassrummen på gymnasiet? Vad händer med samspel och lärande när varje elev har sin egen dator och undervisningen flyttar till nya digitala rum? Läs vidare
 • Study: Young children can learn math skills from intelligent virtual characters 2019-11-21
  U.S. children lag behind their international peers in science, technology, engineering, and math (STEM) skills, which has led to calls for an integrated math curriculum for 3- to 6-year-olds. A new study examined whether young children’s verbal engagement with an onscreen interactive media character could boost their math skills. Läs vidare/Read more
 • Schools less important than parents in determining higher education aspirations 2019-11-19
  A new study shows that the elementary school a child attends has almost no influence on their desire to progress to higher education – as factors including parental aspirations, academic support from their mother and having a desk to work on are much more important. Läs vidare/Read more
 • Läxförhör istället för prov – så får hon över fler elever från F till E 2019-11-15
  Ett skriftligt läxförhör per vecka i stället för ett stort prov. Det är NO- och matteläraren Helena Kvarnsells melodi. Modellen har lett till att fler elever klarar kunskapskraven, menar hon. Läs vidare
 • A powerful hunger for evidence-proven technology 2019-11-14
  Computers are certainly effective at teaching students to use technology, but can they teach the core curriculum of elementary or secondary schools? In a series of reviews in the Best Evidence Encyclopedia (BEE; www.bestevidence.org), my colleagues and I have reviewed research on the impacts of technology-infused methods on reading, mathematics, and science, in elementary and secondary ...
 • The woman who reshaped maths 2019-11-08
  She fled the Nazis, only to face a new challenge: being accepted in academia. Läs vidare/Read more
 • No gender difference in brain function or math ability 2019-11-08
  Jessica Cantlon at Carnegie Mellon University led a research team that comprehensively examined the brain development of young boys and girls. Their research shows no gender difference in brain function or math ability. Läs vidare/Read more
 • Lärarstudenter genomför klassrumsforskning om matematiklärande 2019-11-08
  Ett skolnära forskningsprojekt har genomförts av studenter på Högskolan för lärande och kommunikation på Jönköping University. Lärarstudenterna undersökte bland annat elevers förståelse och hur man på bästa sätt kan undervisa i matematik. Läs vidare
 • Barn fattar grejen med att räkna redan vid 14 månader 2019-11-07
  Det brukar dröja till ungefär fyra års ålder innan barn förstår innebörden av räkneord som “två” eller “tre”. Men flera år tidigare än så kan de inse att räkneorden handlar om antal. Läs vidare
NCM:s och Nämnarens webbplats