På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Alla Aktuellt

Tips! Använd din webbläsares inbyggda sökfunktion (ctrl-f eller kommando-f) och sök på ditt/dina nyckelord.

Aktuellt sorterade i fallande datumordning

 • 21 miljoner till Umeå universitet för matematikforskning 2014-02-12
  Mats G Larsson har beviljats ett forskningsanslag om 21 miljoner kronor för forskning om så kallade finita element som är en metod för att göra komplexa beräkningsproblem med hanterbara. Projektet syftar både till att utveckla nya matematiska analyser och till att utveckla implementeringar av sådana metoder för industrin. »»» 21 miljoner till matematikforskning i Umeå ...
 • Kul-tur med litteratur och spännande matematik 2014-02-11
  Åsa Tegsten och Hans Strömberg, Helenelundsskolan i Sollentuna, erhöll Nämnarens resestipendium på 25000 kr för bästa idéutställning, Kul-tur med litteratur och spännande matematik, vid Matematikbiennalen i Umeå, som genomfördes 6-7 februari. Utställningen redovisar Åsa Tegstens och Hans Strömbergs arbete med att genom litteraturen låta elever i årskurs 7-9 möta spännande matematik. De får möta Robert i ...
 • Betyg bättre än kunskaper i matte 2014-02-11
  Problemen med glädjebetyg vid Stockholms grundskolor fortsätter. Det visar resultaten av det gemensamma matteprov som Stockholms nya gymnasister gjorde vid terminsstarten i fjol. Samtidigt är elevernas mattekunskaper även fortsättningsvis bekymrande låga, enligt Utbildningsförvaltningen. »»» Betyg bättre än kunskaper i matte
 • Debatten om räknemetoder fortsätter 2014-02-08
  Birgitta Rockström, en av de största kritikerna av traditionella beräkningsalgoritmer berättar i SVT om varför hon menar att huvudräkningsbaserade metoder är bättre. »»» Vill förändra matematiken Fredrik Westman som bland annat i Nämnaren har kritiserar effekterna av övergång till huvudräkningsbaserade metoder har också blivit intervjuad om sin syn på saken »»» Se fortsättningen
 • Matematikbiennalen i Umeå 2014-02-04
  På torsdag den 6 februari sparkar Matematikbiennalen i gång – Sveriges största mötesplats för matematiklärare från förskola till högskola. Det är andra gången konferensen hålls vid Umeå universitet och eftersom Umeå är Europas kulturhuvudstad 2014 är temat givet, Matematik i kulturens tecken. »»» Läs vidare
 • Premiera lärartillgänglig forskning 2014-01-31
  Som mer eller mindre direkta kommentarer till regeringens beslut att inrätta ett skolforskningsinstitut har det rests funderinger om hur lärare och forskare samarbetar. Att få in forskning i lärares vardag handlar inte bara om att lärare måste läsa forskningslitteratur. Det handlar också om hur forskningen bedrivs, skriver Lisa Björklund Boistrup i Skolvärlden och önskar att artiklar ...
 • Träning av approximativ taluppfattning förbättrar matematikprestationer 2014-01-30
  Den approximativa taluppfattningen är en förmåga att snabbt, utan att medvetet räkna, avgöra vilken av två samlingar av objekt som har innehåller flest objekt.Forskare i Illinios har visat att träning av denna förmåga förbättrar barns prestationer på aritmetiktester. Det har tidigare varit känt att barn som har en bra approximativ taluppfattning också presterar bra i ...
 • Obama vill satsa mer på matematik 2014-01-30
  I sitt tal till nationen i tisdags berörde president Obama de åtgärder som utbildningsdepartementet och flera stater arbetar med för att bättre förbereda studenterna för områdena naturvetenskap, teknik och matematik. Some of this change is hard. It requires everything from more challenging curriculums and more demanding parents to better support for teachers and new ways ...
 • Rapport om det tredje Stockholmsprovet i matematik 2014-01-30
  Rapporten om det tredje Stockholmsprovet i matematik har nyligen färdigställts av Sweco Eurofutures AB. Stockholmsprovets syften är dels att följa upp betygssättningen i matematik i avlämnande grundskolor, dels att i diagnostiserande syfte användas för att skapa underlag för planering av matematikundervisningen på de nationella programmen i gymnasieskolorna. Provet genomförs på hösten i gymnasiets årskurs 1 ...
 • Carlshöjdsskolan i semifinal i Sigmaåttan 2014-01-30
  Åttondeklassarna på Carlshöjdsskolan i Umeå är bäst i Västerbotten på matte. Nu laddar de för semifinal i Stockholm. »»» Carlshöjdsskolan i semifinal i Sigmaåttan
 • Mattecentrum öppnar räknestuga i Alby 2014-01-28
  ”Det känns jätteroligt att vi äntligen kan öppna en räknestuga i Alby”, säger Mattecentrums grundare och ordförande Johan Wendt. ”Nu hoppas vi att fler ungdomar ska få upp ögonen för hur roligt matte är!” Den nya räknestugan i Alby startar i samarbete med Stiftelsen Chelha och Mitt Alby. »»» Läs vidare Från tidigare Aktuellt »»» ...
 • USA: Smågruppsundervisning effektiv 2014-01-28
  Amerikanska ungdomar med svaga matematikkunskaper och en historia som inkluderar frånvaro och disciplinproblem lärde sig under 8 månaders intensivundervisning lika mycket som amerikanska ungdomar generellt lär sig under tre år. »»» Läs vidare Från tidigare Aktuellt »»» Lovande intensivundervisning
 • Högstadiets matematiktävling 2014-01-28
  När finalen i ”Högstadiets Matematiktävling” avgjordes i Stockholm skördade elever från Malmö och Lund stora framgångar. Däribland Julia Mysliwiec från Lindängeskolan som kom tvåa totalt – en poäng efter vinnaren. »»» Läs vidare Från tidigare Aktuellt »»» Mer om matematiktävlingar
 • Mattelyft och matematikverkstad i Simrishamn 2014-01-28
  Varje tisdag samlas Korsavadsskolans alla mattelärare för att förkovra sig inom sitt ämne. Tillsammans ska de lyfta matematikunder- visningen till nya nivåer. »»» Läs vidare
 • PISA-hearing på Göteborgs universitet 2014-01-27
  I torsdags anordnade utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet en hearing om PISA där såväl ledande forskare som politiker, rektorer och lärare deltog. »»» Se webbutsändningen från evenemanget »»» Så går skolan vidare efter ”Pisa-chocken”
 • 2200 år gammal multiplikationstabell 2014-01-21
  Forskare i Kina har hittat inskriptioner på bitar av bambu som de menar är de tidigaste kända kinesiska exemplen på matematiska dokument. Skriften beskriver en metod för att multiplicera tal upp till 100 samt vissa bråk. »»» Läs vidare
 • USA: Ravitch fortsatt kritisk till Common Core 2014-01-20
  The Common Core State Standards är USA:s första försök till vad som i praktiken fungerar som en nationell läroplan. Matematik är ett av ämnena som berörs. Arbetet initierades av Obama-administrationen och har både lovordats och kritiserats av både akademiska, praktiska men inte minst politiska skäl. Diane Ravitch, som tidigare var motsvarande vice utbildningsminister har sedan ...
 • Matematik och strålskydd 2014-01-20
  Om en atombomb slår ned, skall du stanna i ditt hus eller ta dig till ett strålskyddat skyddsrum? Forskare vid Lawrence Livermore National Laboratory i Kalifornien har räknat fram en plan för hur man skall handla. »»» Läs vidare
 • Talens konst och teori 2014-01-20
  Talens konst och teori diskuteras på stor konferens. »»» Läs mer
 • Amerikanska matematikorganisationer om effektivt tänkande 2014-01-20
  På det stora gemensamma mötet mellan de två amerikanska matematikorganisationerna American Mathematical Society och Mathematical Association of America har det diskuterats vad som är effektivt matematiska tänkande. »»» Läs vidare
 • Förskoleklass blir obligatoriskt? 2014-01-15
  Regeringen vill skapa ett 10-årigt skolsystem och göra förskoleklassen obligatorisk och låta den regleras fullt ut av läroplanens kursplaner. »»» Läs vidare Läs mer »»» Höga krav på fyraåringar
 • Experter varnar för PISA-överdrifter 2014-01-14
  Peter Nyström, föreståndare för Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) med lång erfarenhet av arbete med internationella komparativa studier och Magnus Oscarsson, projektledare för PISA i Sverige, varnar för att dra förhastade slutsatser ur PISA studien. »»» Läs vidare
 • Regeringen inrättar skolkommission och råd 2014-01-14
  OECD kommer på den svenska regeringens begäran att inrätta en skolkommission som skall analysera det svenska skolväsendets kvalitet med anledning av PISA-mätningen. Samtidigt inrättas också ett utbildningsvetenskapligt råd för samråd med regeringen i skolfrågor. »»» Läs vidare »»» Hur ska den svenska skolan räddas? »»» Per Kornhall: Nej jag tycker inte regeringens initiativ är ...
 • Inga enkla slutsatser kan dras av PISA 2014-01-13
  Forskare varnar för att dra slutsatser av relationer mellan ett lands presentation i PISA och organisationen av landets utbildningssystem. Analyserna i PISA-rapporten bygger på korrelationsberäkningar och säger inget om orsakssambanden. Akademisk och mer noggrann analys av PISA-data kommer ibland till motsatta resultat jämfört med det som presenteras i PISA-rapporerna. »»» Läs vidare »»» OECD:s PISA-ansvarige ...
 • Katastrofal brist på lärare i NO-ämnen och matematik 2014-01-05
  I en artikel på DN-debatt skriver ledamöterna i KVA:s kommitté Vetenskap och skola om den stora bristen på lärare i NO och teknik. Bland annat föreslås en ettårig lärarutbildning för disputerade naturvetare. »»» Läs vidare
 • Skiftbyte – Peter Nyström ny föreståndare på NCM 2012-04-19
  Peter Nyström talar på senaste Mattebro-konferensenFrån den 1 maj är Peter Nyström förordnad som föreståndare för Nationellt centrum för matematikutbildning, NCM. Samtidigt avgår Bengt Johansson från posten men fortsätter sin verksamhet på deltid som senior professor. Peter Nyström är en välkänd och uppskattad profil i matematikutbildnings-Sverige där han verkat på många olika plan. Han är för ...
NCM:s och Nämnarens webbplats