På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Alla Aktuellt

Tips! Använd din webbläsares inbyggda sökfunktion (ctrl-f eller kommando-f) och sök på ditt/dina nyckelord.

Aktuellt sorterade i fallande datumordning

 • To the brain, reading computer code is not the same as reading language 2021-01-22
  Neuroscientists have found reading computer code does not rely on the regions of the brain involved in language processing. Instead, it activates the ’multiple demand network,’ which is also recruited for complex cognitive tasks such as solving math problems or crossword puzzles. Läs vidare
 • Validering av kunskap inom gjutteknik – ett stort steg för svensk kompetensutveckling 2021-01-21
  För att bibehålla konkurrenskraften inom svensk gjuteriindustri är arbetet med kompetensutveckling en avgörande faktor. Svenska Gjuteriföreningen har i samarbete med RISE och Yrkesakademin tagit fram en metod för att kunna mäta och validera kunskap inom gjutteknik på individ- och organisationsnivå enligt riktlinjerna för Industri BAS, som utvecklats av Svensk industrivalidering. Läs vidare
 • Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation 2021-01-21
  Kunskapen om hur motivation för matematik utvecklas är begränsad, särskilt i grundskolans tidigare år. Detta hoppas forskare nu kunna lösa genom att granska hur lärare i olika länder i sin dagliga praktik främjar motivation och lärande i ämnet. – Matematisk kompetens är viktigt för elevers framgång senare i livet, säger Cecilia Thorsen, ansvarig forskare vid Högskolan ...
 • Hur ökas motivationen för matematik i grundskolans tidiga år? 2021-01-20
  Högskolan Väst representerar Sverige i ett internationellt forskningsprojekt med sex andra länder där man ska undersöka motivationen för matematik i grundskolans tidigare år. Projektet ska också studera hur man kan öka motivationen, framför allt i övergången från låg- till mellanstadiet. Läs vidare
 • ”Felaktigt resonemang ligger bakom de flesta dåliga saker i världen” 2021-01-20
  – Logiken är intressant eftersom den å ena sidan är väldigt grundläggande: den är ett verktyg för att kontrollera giltigheten hos nästan alla argument. Å andra sidan har den många användbara konkreta tillämpningar inom datavetenskap, AI och andra vetenskaper, säger Tjeerd Fokkens, doktorand i logik vid Göteborgs universitet. Läs vidare
 • Matematiklärares planering – en ständigt pågående process 2021-01-20
  Matematiklärares planering är en process, svår att avgränsa. Det konstaterar Helena Grundén som synliggör en allmän idé om matematikundervisning och hur den påverkar lärare. Läs vidare
 • X – men sen då? 2021-01-19
  Vilka möjligheter till tidig algebra erbjuds i svenska kursplanen i matematik och läroböcker i matematik för skolans tidiga år? Det är en av frågorna som Lars Madej undersöker i sin avhandling. Läs vidare
 • Tillväxt – ett egendomligt samhällsmål 2021-01-19
  Tillväxt är ett flitigt använt begrepp som ofta missbrukas och missförstås. Det finns i stort sett inget samband mellan tillväxt och ökande offentlig välfärd. Fokuset på tillväxt tenderar istället att dölja konkreta och mer viktiga frågor som borde få uppmärksamhet, skriver Lars Ingelstam. Läs vidare
 • Konstnärligt möte mellan fysiker och matematiker 2021-01-19
  Konstnärligt skapande kan stimulera en forskares kreativitet – eller ge ett välkommet avbrott i arbetet. Matematikern Manya Sundströms poesi till fysikern Mattias Marklunds foton har publicerats i en ansedd matematiktidskrift och även ställts ut på galleri. Läs vidare
 • Matteappen används i 130 svenska kommuner – nu tar de sikte på USA 2021-01-19
  Den svenskutvecklande Matteappen används i fler än hundra av Sveriges kommuner. Nu riktar bolaget in sig på USA med 16,5 miljoner kronor i friskt kapital. ”Det finns inget annat ämne som är en så stor utmaning för grundskolan än matematik”, säger medgrundaren Henrik Appert. Läs vidare
 • Do organizational supports for math instruction improve the quality of beginning teachers’ instruction? 2021-01-12
  Results suggest little improvement in the instructional quality of mathematics lessons during the first three years of teaching and that most organizational supports, as they are currently delivered, do not appear to help beginning middle school mathematics teachers improve their instructional quality. Using in-depth case studies, we explore the nature of the supports provided and ...
 • 16th International Conference of The Mathematics Education for the Future Project 2021-01-12
  16th International Conference of The Mathematics Education for the Future Project: Building on the Past to Prepare for the Future. King’s College, Cambridge University, UK, July 26-31, 2021 (or July 25-30, 2022). King’s College have also reserved the last week in July 2022 if the conference has to be postpone 2021. The deadline for papers/workshop summaries ...
 • Digital eftermiddag – Språk, kultur och matematikundervisning 2021-01-11
  Svenska Kommittén för Matematikutbildning, SKM bjuder in dig som arbetar i grundskolan till en digital eftermiddag kring Språk, kultur och matematikundervisning. Innehåll: Eftermiddagen den 26/1 2021 kl 15.30-18 består av två delar. Den första delen innefattar tre korta inspirationsföreläsningar. Den andra delen består av diskussioner och workshops kring lektionsaktiviteter som kan stötta lärande i flerspråkiga matematikklassrum. Deltagarna arbetar ...
 • Rätt använd digital teknik i skolan kan leda till väsentligt bättre elevresultat 2021-01-08
  Om digital teknik i skolan används på rätt sätt kan den leda till väsentligt bättre resultat för eleverna. Det visar Annika Agélii Genlott i sin avhandling i informatik vid Örebro universitet. Läs vidare Avhandling: Designing for Transformational Change in School: Digitalizing the Digitized
 • PROMYS Europe 2021 2021-01-08
  PROMYS Europe is designed to encourage mathematically ambitious students who are at least 16 to explore the creative world of mathematics.  Participants tackle fundamental mathematical questions within a richly stimulating and supportive community of fellow first-year students, returning students, undergraduate counsellors, research mentors, faculty, and guest mathematicians. For 2021, PROMYS Europe is being designed as an online ...
 • What promotes Chinese students’ math homework motivation? 2021-01-05
  A recent study investigated whether Chinese students’ motivation for doing math homework was affected by factors related to homework, teacher, and parent. The study recruited 3,018 students in grade 8 from 96 classes from three regions in China. These students on average spent 34.1 minutes on math homework each day, and 76.9% of them did ...
 • 10-åriga Hampus vill lära sig matte på fritiden 2021-01-01
  Barn i hela Sverige, som har lätt för att lära sig matte, får nu chansen att – helt gratis – få en matte-mentor genom ett nystartat projekt. – Det är kul, att få lära sig saker och få träffa andra som också förstår samma saker, säger Hampus Ejeblad från Linköping. Läs mer . Webbplatsen Mattetalanger.
 • The map of mathematics 2020-12-25
  Here is a map of mathematics as it stands today, mathematics as it is practiced by mathematicians. From simple starting points — Numbers, Shapes, Change — the map branches out into interwoven tendrils of thought. Follow it, and you’ll understand how prime numbers connect to geometry, how symmetries give a handle on questions of infinity. Utforska kartan ...
 • Granskning: Motivation minskar med distansundervisning 2020-12-23
  I granskningen genomfördes video- eller telefonintervjuer med 225 rektorer och cirka 900 elever under vecka 35–42 hösten 2020. Känslan av ensamhet och minskad motivation växer. Samtidigt efterlyser elever att lärare i högre grad frågar dem hur de mår under pandemin. Skolinspektionens nya granskning konstaterar att distansundervisningen fortfarande innebär en rad utmaningar. Läs vidare
 • Så kan mattelärare utnyttja Netflix succéserie 2020-12-23
  Koordinatsystem, algebra och geometri är några av de avsnitt i matematiken där schack kan vara ett komplement i skolundervisningen. Andreas von Schéele, lärare i matematik och naturkunskap på Brinellgymnasiet i Nässjö, anknyter ofta till spelet på sina lektioner. – När vi löser ekvationer liknar jag ibland de matematiska processerna med att man flyttar en schackpjäs. I ...
 • KTH-studenternas nätverk för hjälp med läxor växer snabbt 2020-12-23
  Tusentals frågor om matematik, fysik och kemi från skolelever med distansundervisning har strömmat in till det nätverk för läxhjälp som startades av KTH-studenter i våras. Och allt fler volontärer står beredda att hjälpa till. Läs vidare
 • Nöjda lärare receptet för framgång 2020-12-22
  På gymnasiet ökar behörigheten något. Medan grundskolan, fritidshemmen och förskolan har det tuffare. Men på Kvisthamraskolan i Norrtälje har de vänt trenden och ökat antalet legitimerade lärare både i klassrummet och på fritids. Läs vidare
 • Låg användning av läromedel bland svenska mattelärare 2020-12-22
  Finska matematiklärare planerar hela sina lektioner medan svenska nöjer sig med att planera en genomgång. Hur lärarna använder läromedel skiljer sig också stort mellan länderna, konstaterar Tuula Koljonen. Läs vidare
 • Högpresterande länder dödar elevers intresse för matematik – särskilt för tjejer 2020-12-22
  I länder med högst resultat på matematikprov har elever ofta ett lägre intresse för ämnet matematik. En ny studie från MDH visar att den negativa effekten är ännu starkare bland flickor än bland pojkar. I studien tittade forskare på resultaten från över 500 000 åttondeklassare från 50 länder, vilka deltagit i den internationella undersökningen TIMSS åren ...
 • Matteprofilernas krav efter Timss-resultatet 2020-12-16
  Antiklimax. Så kan man väl sammanfatta det oförändrade resultatet för svenska elever i Timss 2019 – en global kunskapsmätning i matematik och naturvetenskap som publicerades den 8e december. Nu ger tre matteprofiler sin syn på hur resultatet ska lyfta. Läs vidare
 • Matematikintresserade hjälper företag att lösa problem 2020-12-16
  För 4 år sedan tog Elisabet Mellroth och Adrian Muntean Mathematics meets Industry (MiMM) till Karlstads universitet. MiMM-day vänder sig till de gymnasiestudenter, doktorander, universitetsstudenter och forskare som har ett extra intresse för matematik. Lokala företag presenterar ett antal problem som deltagarna får försöka lösa under en intensiv dag. Studenterna uppmanas tänka utanför traditionella ramar ...
 • Nationella proven ställs in våren 2021 2020-12-15
  Skolverket har fattat beslut om att ställa in alla nationella prov under perioden från och med 1 januari 2021 och resten av våren, till och med den 30 juni 2021. Beslutet gäller samtliga skolformer där nationella prov genomförs med undantag för provet i årskurs 3 i grundskolan och sameskolan samt årskurs 4 i specialskolan. Läs vidare ...
 • Mattelyft på yrkesprogram ger fler gymnasieexamen 2020-12-14
  För sjätte året i rad ökar andelen elever som tar gymnasieexamen inom tre år. En förklaring är att det går bättre i matematik för eleverna på yrkesprogram. Läs vidare
 • Programmering lyfter inte elever i matte 2020-12-14
  För att lära sig matematik med hjälp av programmering behöver eleverna bättre kunskaper i programmering och hur de kan använda programvaror. Kursplanen i matematik bör ändras, slår forskningsinstitutet Ifous fast i en ny rapport. Läs vidare
 • Relations between teacher–student interactions and mathematics instruction over one year 2020-12-10
  Using extant fifth-grade teacher observation data, we investigate the following questions: (1) Do quality DN practices at the start of a fifth-grade school year relate to higher DS practices at the end of the year? (2) Do early, quality DS practices relate to later, higher use of DN practices? Specifically, we investigate relations between emotional support and ...
 • Schack – en hjärnkamp med krigiska rötter 2020-12-09
  »Som en sjö där en mygga kan dricka och en elefant drunkna.» Så beskriver ett gammalt indiskt ordspråk schackspelet, som lär ha uppfunnits för omkring 1 500 år sedan. Det finurliga brädspelet står sig starkt än i dag – inte minst i Sverige som har en lång och stark schacktradition. Läs vidare
 • Forskare om Timss: Övertolka inte resultaten 2020-12-07
  – Det är vettigt att delta, men man ska alltid tolka resultaten med försiktighet, säger forskaren Samuel Sollerman, föreståndare för Stockholms universitets Prim-grupp, som utvecklar nationella prov, och är ansvarig för de svenska matematikdelarna i de senaste Pisa- och Timssundersökningarna. Sollerman fann flera tecken på att svenska elever inte är lika motiverade som elever i andra ...
 • Doktorandtjänster i Naturvetenskapernas och matematikens didaktik/ Doctoral students in Science Education and Mathematics Education 2020-12-07
  Malmö universitet: Forskarutbildningsämnet Naturvetenskapernas och matematikens didaktik söker två doktorander som ska ingå i forskarskolan Lärande i mångkulturella samhällskontexter. ”Doktorander i naturvetenskapens och matematikens didaktik inom forskarskolan Lärande i mångkulturella samhällskontexter” ”Doctoral students in Science Education and Mathematics Education within the Learning in Multicultural Contexts PhD school”  
 • High achievement cultures may kill students’ interest in math — especially for girls 2020-12-07
  A new study in Frontiers in Psychology suggests that high national math achievement combined with societal pressures contribute to how well girls and boys like math. Past reasearch has shown that achievement-driven cultures frequently correlate with less enthusiasm for learning subjects like math. This study of over 500,000 eighth graders from 50 countries is the first ...
 • Study shows strong links between music and math, reading achievement 2020-12-07
  A music educator thought that if he could just control his study for the myriad factors that might have influenced previous ones – race, income, education, etc. — he could disprove the notion of a link between students’ musical and mathematical achievement. Nope. His new study showed statistically significant associations between the two at both ...
 • Projekt i spetsmatematik ska lyfta särskilt begåvade elever 2020-12-04
  Genom att låta särskilt begåvade gymnasieelever och universitetsstudenter stötta högstadieelever ska de som behöver få extra utmaningar. – Elever som är särskilt begåvade riskerar att underprestera i matematik för att de tycker att det är tråkigt. Men får de en adekvat utmaning blir matematiken plötsligt rolig, säger Nils Grimbeck, som är koordinator för projektet. Läs vidare
 • Forskningscentrum är en yrkesmässig kick 2020-12-03
  Ett forskningscentrum för de egna ­lärarna finns på Saltsjöbadens Samskola i Nacka. Syftet är att bygga en skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Matematiklärarna Ann-Sofie Berg och Maria Lindholm tycker att projektet har utvecklat dem yrkesmässigt. Läs vidare
 • Fortsatt krav på godkänt i matematik och svenska för sommarjobb 2020-12-03
  Utbildnings-och arbetsmarknadsnämnden har beslutat att behålla linjen om godkända betyg i svenska och matematik för att få ett sommarjobb via kommunen 2021. Sigtuna kommun införde inför i år krav på att elever som söker sommarjobb via kommunen också ska ha godkända betyg i svenska och matematik. När Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutade om sommarjobben 2021 kvarstår ...
 • I skogen blir siffrorna verkliga 2020-12-02
  På Hammarlundens högstadium arbetar lärarna i matematik och NO ofta utomhus. En skolskog och ett uteklassrum ger goda förutsättningar att ta med undervisningen ut. Läs vidare
 • Algoritmmakaren 2020-12-02
  Njurbyte, flyktingplacering och skolval. Skilda saker, men med den gemensamma nämnaren att med digitaliseringens nya verktyg går det att spara såväl tid som pengar – och rädda liv. ”Jag gillar inte när jag ser saker som är fel och som forskningen kan rätta till. Då är det upp till mig att ta mitt ansvar och ...
 • Derivata – het fråga för mattelärare i pandemin 2020-12-01
  Statistiken om covid-19 är en guldgruva för undervisningen om derivata, men räkneexempel från verkligheten riskerar också att trötta ut eleverna. – Ibland behöver mattelektionen vara en fristad, säger Ulrica Dahlberg, gymnasielärare och pedagogisk utvecklare på NCM. Läs vidare
 • NCM:s Adventskalender 2020 2020-12-01
  Titta in på adventskalendern! Ett nytt problem publiceras varje dag. Facit publiceras med 3 dygns fördröjning. Adventskalendern 2020 Facit  
 • Dividing by zero: Exploring null results in a mathematics professional development program 2020-11-30
  Since 2002, U.S. federal funding for educational research has favored the development and rigorous testing of interventions designed to improve student outcomes. However, a large proportion of the programs developed and rigorously tested in the past decade have shown null results on both student outcomes and, often, intermediate variables. In this paper, we argue for ...
 • Hur påverkas elevers skolresultat av läroplanen? 2020-11-27
  Detta undersöker Johan Prytz, docent vid Uppsala universitet,  i en artikel publicerad i Nordic Journal of Educational History. ”Mellan åren 1980 och 1995 förbättras svenska elevers resultat kraftigt i den internationella kunskapsmätningen TIMSS. Under just de åren var Lgr80 (Läroplanen för grundskolan 1980) i kraft, och enligt en studie från Uppsala universitet är det tydligt att ...
 • Ancient maths could foil future cyber hackers 2020-11-26
  Ancient mathematical problems dating back to Babylonian times could hold the key to keeping our personal data and online payments safe from hackers in the future. A new project by a University of Reading mathematician, in collaboration with Microsoft, will study equations that have fascinated mathematicians for thousands of years, and explore how they might ...
 • Nations refine mathematics and science education to keep pace with a changing world 2020-11-24
  Across the world, many new mathematics and science curricula have been implemented in the last decade, according to results released today from TIMSS, the longest running large-scale international assessment of mathematics and science education in the world.  IEA’s TIMSS assessment, directed by the TIMSS & PIRLS International Study Center at Boston College, was conducted in ...
 • Divide and conquer: a new formula to minimize ’mathemaphobia’ 2020-11-23
  Maths – it’s the subject some kids love to hate, yet despite its lack of popularity, mathematics is critical for a STEM-capable workforce and vital for Australia’s current and future productivity. In a new study by the University of South Australia in collaboration with the Australian Council for Educational Research, researchers have been exploring the ...
 • Elevers upplevelse av matte påverkas av gruppens kunskapsnivå 2020-11-18
  Matematikgrupper indelade efter prestationsförmåga kan påverka enskilda elevers upplevelse av matematik i skolan. Detta visar en finsk studie. Läs vidare  
 • Digitala läromedel hjälper elever i Helsingborg att bli bättre på matematik 2020-11-18
  Skolinspektionen identifierade nyligen att Svenska skolor behöver utveckla matematikundervisningen och lägga fokus på utforskande samtal och interaktion. Som en del i arbetet med att nå en högre måluppfyllnad har några skolor i Helsingborg valt att använda digitala läromedel där elever får möjlighet att kommunicera matematik. Läs vidare
 • Forskare ska bryta tystnaden i matten 2020-11-17
  Leder gruppdiskussioner till att elever lär sig mer i matematik och NO? Det ska forskare vid Göteborgs universitet söka svaret på. Negativa tal i matematik och materia i NO. Det är områden som elever ofta har svårt för, berättar Åke Ingerman, professor i ämnesdidaktik vid Göteborgs universitet. Han ska leda ett nytt forskningsprojekt som ska ...
 • En etiopisk mattelärare bland samerna 2020-11-17
  Att bygga fred genom internationellt samarbete inom utbildning, vetenskap och kultur ligger i spetsen för FN:s dagordning. Men vad får en etiopisk matematiker att tillbringa sin tid med att upprepa verbkonjugationer i det inhemska samiska språket och öva traditionella jojksånger? Läs vidare
 • Hur påverkas lärarens undervisning av artificiell intelligens (AI) i digitala läromedel? 2020-11-13
  Helgepriset är ett av Sveriges allra finaste lärarpris. Vinnarna i kategorin för lärare i grundskolan åk 7-9 var i år forskarna bakom ett av Göteborgs universitets ULF-projekt, för deras arbete med att undersöka hur lärarens undervisning påverkas av artificiell intelligens i digitala läromedel. Ett arbete som handlar mindre om tekniken och mer om människorna än ...
 • Timrås skolor plussar på för mer matte 2020-11-13
  Timrå klättrar från plats 164 till 44 på fackförbundet Lärarförbundets rankning av landets bästa skolkommuner. Men elever är osäkra i ämnet matematik, så Timrå kommun ska under flera år samarbeta med bland annat vid Göteborgs universitet för att få bättre kvalitet på matteundervisningen. Läs mer på Mer om det övergripande ...
 • Nytt nummer av NOMAD 2020-11-11
  Årets sista nummer av NOMAD, Nordisk MatematikkDidaktikk, är här! Det är ett tematiskt dubbelnummer med sex artiklar. Temat är ”special needs education in mathematics”. Redaktörer för detta nummer: Anette Bagger, Örebro University Ingemar Holgersson, Kristianstad University Elin Reikerås, University of Stavanger Ewa Bergqvist, Umeå University   NOMAD nr 3–4, 2020 Lena Lindenskov and Pia Beck Tonnesen A logical model for interventions for students in mathematics ...
 • 23/11: Livesänd presentation av NTA:s tema Teknik och hållbar utveckling för förskolan 2020-11-06
  I januari 2021 lanserar NTA Skolutveckling ett nytt tema för förskolan – Teknik och hållbar utveckling. För att presentera temat bjuder de in till ett kostnadsfritt digitalt evenemang med föreläsningar från forskare och experter och information om det nya temat. Alla som är intresserade är välkomna att delta. Plats: Digitalt via Zoom. Datum: 23 november, 2020 Tid: 15.00–16.30 Läs ...
 • Mentor på distans till särskilt begåvade barn i glesbygd 2020-11-04
  Är du lärare och har elever som du misstänker är särskilt begåvade inom matematik?  Tipsa dem gärna om möjligheten att få en mentor på distans! Eller är du en lärarstudent som gärna vill bli mentor? Gå in och gör din ansökan hos Intize! Mentorskapet för särskilt begåvade barn på distans riktar sig till grundskolebarn i glesbygd som ...
 • Fjärrundervisning kan bli kvar även efter Corona – men inte i helklass   2020-11-04
  En ny Örebrostudie har undersökt hur skolor lyckats med undervisningen på distans under våren – mellan mars och maj. Den visar att elever främst har fått jobba på egen hand och att det varit mindre diskussioner och interaktivitet. Samtidigt planerar många skolor att behålla fjärrundervisning, inte för hela klasser, men för vissa elever. Läs forskningsrapporten 
 • Vägen in i hjärnan 2020-10-29
  När matematikläraren Craig Barton insåg exakt hur långtidsminnet fungerar reviderade han allt han tidigare trott på i sin undervisning. Kanske borde alla pedagoger fortbilda sig inom hjärnforskning och lära sig om synapser, sömnbehov och vad som rent neurologiskt gör elever mottagliga för ny kunskap? Läs vidare
 • Analys av klassresultat saknas ofta 2020-10-29
  När rektorer följer upp och utvärderar elevers resultat sker det på individ- och skolnivå. Och när enskilda elever behöver stöd sätts det in, ofta som en reaktion på en händelse. Men det är mycket sällsynt att stöd sätts in efter en analys av resultat på klassnivå. Det visar en ny granskning av Skolinspektionen. Läs vidare
 • Matteboken används inte alltid som tänkt 2020-10-27
  Det är inte säkert att elever i årskurs 1 använder matematikläroboken som tänkt. Dessutom anser många elever att bilderna i läroböckerna är till bara för de som inte är så bra på matematik. Malin Norberg både förvånas och bekymras över sina forskningsresultat. Läs vidare
 • Matte och språk kan få eget betygssystem 2020-10-27
  Ämnesbetyg föreslås ersätta kursbetyg. Men ­valbara, avancerade nivåer i matematik, engelska och moderna språk på gymnasiet kan undantas från nya betygssystemet. – Undantaget innebär i princip att vi behåller ”kursbetyg”, säger utredaren Jörgen Tholin. Läs vidare
 • Nya ”Förstå och använda tal” har kommit 2020-10-20
  Nu finns nya Förstå och använda tal i vår webbshop. Detta är en reviderad upplaga av bästsäljaren från 2008 av Alastair McIntosh.
 • Seminarium 22/10: Matematikboken och läroplanen – möjlighet och/eller hinder? 2020-10-20
  Seminarium med Anna Pansell som disputerade 2018 och  idag arbetar som lektor i matematikdidaktik på Stockholms universitet. När: Torsdag 22 oktober 2020 klockan 16:00-17:30 Var: Höstens seminarier kommer att genomföras digitalt via zoom. När du har anmält dig får du en zoomlänk i bekräftelsen på epost. Läs mer och anmäl dig här
 • Hur kan elever lära bättre? 2020-10-20
  Forskarskolan Käkk, Kunskap, ämnen och kvalitet i lärarutbildning och klassrum, vänder sig till lärarutbildare med ett ämnesdidaktiskt intresse. De ska genom praktiknära studier utveckla kunskap om hur ämnesinnehåll transformeras och omsätts i undervisningen. – I slutändan är målet att eleverna ska få en ännu bättre undervisning i skolan genom att utveckla kunskaper om undervisning i både ...
 • Naturens mattesnillen – så räknar djur 2020-10-20
  Att kunna skilja på ett eller två kan vara livsavgörande. Men att se att elva är fler än tio, det är inte lika viktigt. I alla fall inte om man är en groda på jakt efter föda. Läs vidare
 • The mathematical values of Linear A fraction signs 2020-10-11
  A recent study by a team based at the University of Bologna, published in the Journal of Archaeological Science, has shed new light on the Minoan system of fractions, one of the outstanding enigmas tied to the ancient writing of numbers. Läs mer
 • For math fans: A hitchhiker’s guide to the number 42 2020-10-11
  Here is how a perfectly ordinary number captured the interest of sci-fi enthusiasts, geeks and mathematicians. Läs mer
 • Young physicist ’squares the numbers’ on time travel 2020-10-11
  Paradox-free time travel is theoretically possible, according to the mathematical modelling of a prodigious University of Queensland undergraduate student. The range of mathematical processes we discovered show that time travel with free will is logically possible in our universe without any paradox. Läs mer
 • Learning Mathematics Successfully: Raising Self-Efficacy in Students, Teachers, and Parents 2020-10-11
  Bokrecension: Learning Mathematics Successfully: Raising Self-Efficacy in Students, Teachers, and Parents dives deeply into the theories behind self-efficacy and examines how students, teachers, and parents build on and influence each other. Even though the word “mathematics” is in the title of the book, this is one resource that is highly applicable to other content areas ...
 • Matematikk med roboter i ungdomskolen 2020-10-09
  Sanna Forsström disputerer 21. oktober for ph.d.-graden ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett, Høgskulen på Vestlandet (HVL) med avhandlinga: ”Doing Mathematics with Robots: an Activity Theoretical Perspective on the Links between Mathematics and Programming in Classroom Activities”. Läs mer
 • PISA-resultaten är tillförlitliga visar OECD:s rapport 2020-10-08
  OECD:s granskning visar att Sveriges resultat i PISA 2018 är tillförlitliga. OECD slår också fast att Skolverket har följt OECD:s regelverk och genomfört undersökningen enligt riktlinjerna. Läs mer
 • Matematikdidaktiska forskarseminarier 2020-10-08
  ”Seminarieserien i matematikämnets didaktik innefattar öppna högre seminarier MERS där inbjudna talare från MND eller gäster från andra institutioner/universitet presenterar och diskuterar aktuell forskning. Seminarierna sker via Zoom.” Läs mer
 • Nobelpristagaren i fysik: ”I början var folk skeptiska” 2020-10-07
  Roger Penrose använde sig av genialiska matematiska metoder i sitt arbete för att bevisa att svarta hål är en direkt konsekvens av Albert Einsteins relativitetsteori. Einstein trodde inte själv att svarta hål existerade, skriver University of Oxford. Priset delas i två delar. En del av priset går till Roger Penrose och andra delen av priset går ...
 • Stipendier för projekt som främjar matematiskt lärande 2020-10-07
  Nu går det att söka projektmedel från Maria Ingelman Sahléns minnesfond för matematiskt lärande. Fonden delar från och med januari 2020 årligen ut medel till lärare och studerande, för att möjliggöra projekt ämnade att stärka och utveckla undervisningen i matematik på framför allt gymnasienivå. Ansök senast den 15/11 Läs vidare
 • Varifrån kommer bra idéer? 2020-09-28
  Tre viktiga innovationer som ligger till grund för vårt moderna tänkande har sitt ursprung i tre brittiska män under 1600- och 1700-talen. Statistik, exakt tidmätning och vetenskapliga experiment verkar bottna i samma miljö. Läs vidare  
 • Kurt Gödel och människornas oändliga oro 2020-09-28
  Den briljante österrikiske logikern och matematikern Kurt Gödel vägde vid tidpunkten för sin död knappt trettio kilo. Han hade då i flera år lidit av svår paranoia, som bland annat fick som konsekvens att han vägrade inta någon mat som inte hans fru Adele först hade provsmakat, för att försäkra honom om att den inte ...
 • Nu är Pangea matematiktävling tillbaka 2020-09-23
  Målet med Pangea Matematiktävling är att motivera alla deltagare för matematik. Tävlingen sker på distans och är riktad till åk 7-9. Arrangör: Södertörns gymnasium. Anmälningstid: 5 oktober – 10 november 2020 Läs vidare och anmäl er här
 • Göteborgs universitet och NCM har stora problem med e-posten just nu 2020-09-22
  Det beror på ett hårdvaruproblem enligt IT-enheten och beräknas ta större delen av denna vecka (v. 39) att åtgärda. Se Om NCM för andra kontaktmöjligheter med oss. Den mejladressen som för tillfället fungerar är ncm@ncm.gu.se till administrationen. Vi ber dig som vanligtvis beställer via epost att tills vidare göra det i vår webbshop.
 • Will technology transform education for the better? 2020-09-17
  This publication summarizes a forthcoming academic review paper on education technology, “Upgrading Education with Technology: Insights from Experimental Research.” Källa:  Best Evidence in Brief Läs vidare/Read more
 • Avhandling om matematik i förskoleklass utsedd till Skolportens favorit 2020-09-14
  Att i ett tidigt skede bryta elevers missuppfattningar kring matematik har positiv effekt. Det visar Helena Vennbergs forskning om undervisning i matematik i förskoleklass. Nu har hennes avhandlingen valts till favorit av Skolportens lärarpanel. Helena Vennberg har följt förskoleklasser där läraren arbetar med det forskningsbaserade undervisningsmaterialet Tänka, resonera och räkna i förskoleklass, TRR. Läs vidare
 • Bedömning med fokus på feedback i det dagliga 2020-09-14
  Lisa Björklund Boistrup är professorn som forskar om hur man bäst lär ut matematik till barn. Hon vänder sig mot ett ensidigt fokus på bedömning och enkelt mätbara mål. – Bedömning är ofrånkomligt, men det är inte per definition något bra, säger hon. Läs vidare
 • Kommentarmaterial till kursplanen i matematik 2020-09-10
  Detta kommentarmaterial riktar sig till lärare som undervisar i matematik på grundläggande nivå inom kommunal vuxenutbildning. Läs vidare
 • Mathematics teaching through the lens of planning: actors, structures, and power 2020-09-04
  Helena Grundén vill med sin avhandling fördjupa förståelsen för matematikundervisning genom att fokusera på en viktig del av lärares arbete – planering. Läs vidare
 • Peer Assisted Learning Strategies and math achievement 2020-09-03
  Math PALS (Peer Assisted Learning Strategies) is a supplemental program designed to support mathematics learning through structured peer tutoring activities. Student dyads are created by matching students with similar level of math skills. The program also includes initial professional development to support teachers to deliver the intervention. Källa: Best Evidence in Brief Läs mer om studien på ...
 • Kängururesultat 2020 2020-08-31
  Här nedan kan du se alla de bästa inrapporterade resultaten i alla tävlingsklasserna. Skulle du sakna något resultat eller kan komplettera informationen om vissa elever, hör av dig till oss! Tävlingsresultat Max-poäng är 96 förutom Milou åk 2 Cadet åk 9 Cadet åk 8 Benjamin åk 7 Benjamin åk 6 Benjamin åk 5 Ecolier åk 4 Ecolier åk 3 Milou åk 2 (max 62 p)
 • Unga mattegenier får utlopp för sin talang på Chalmers 2020-08-28
  Vidar-Lo ska börja fyran till hösten, men läser redan matte för barn i femte-sjätte klass. Han är yngst bland de som träffades tre dagar på Chalmers för att ägna sig åt matematik och programmering. Läs vidare
 • Varför har lärare och rektorer så olika uppfattning om arbetsvillkor? 2020-08-28
  Kenneth Nordgren med flera forskare från Karlstad universitet skrev den nionde augusti på DN-debatt om att rektorer och lärare verkade ”leva i skilda världar”. Kortfattat menar de att deras forskning visar att: Lärarna anser att arbetstiden inte räcker medan rektorerna menar att tid finns. Lärarna saknar tid för samarbete men rektorerna menar att tiden finns. Lärarna menar att ...
 • Disputation: Lotta Wedman, 11/9 2020-08-27
  Lotta Wedman vid institutionen för didaktik och pedagogiskt profession , Göteborgs universitet, försvarar sin avhandling med titeln The concept concept in mathematics education: a concept analysis. 11 september, 2020 Läs vidare
 • To all teachers: World-wide free access to DQME – math problems/worksheets 2020-08-26
  DQME – an enormous resource of 4650 original, stimulating and motivating maths problems/worksheets/applications developed and written by teachers and tested and retested in schools in 11 countries in 10 languages (including Swedish!) over the six year period of the EU funded DQME Projects I and II. The materials are classified in topics, age group and language ...
 • Kan datorer vara kreativa? 2020-08-26
  När Googles dator slog stormästaren i brädspelet go för några år sedan bestämde sig matematikern och professorn Marcus du Sautoy vid brittiska Oxford att skriva en bok om AI och kreativitet. Han chockades av att datorn inte bara lärt sig behärska det invecklade spelet – den visade också vägen till nya, överraskande drag som mänskliga ...
 • Betygsutredningen klar: Betyg ska inte sättas utifrån elevernas sämsta prestation 2020-08-26
  Betygssystemet ska förändras. Ämnesbetyg ersätter kursbetyg på gymnasiet, ytterligare ett betygssteg införs för underkänt och kompensatorisk betygsättning ska förhindra att elever betygsätts utifrån sin sämsta prestation. Det är några av betygsutredningens förslag som presenterades den 17e augusti. Regeringens särskilda utredare Jörgen Tholin lade fram förslagen till regeringen från den omfattande betygsutredningen som pågått sedan 2018. Förslagen ...
 • Förstå fysik med fenomenologi 2020-08-25
  Hur kan den filosofiska skolan fenomenologi hjälpa oss att förstå fysik? I en den nya boken Phenomenological Approaches to Physics undersöker en grupp forskare just det. De studerar fenomenologins roll i fysikens filosofi och ger perspektiv på hur teoretisk fysik kan förstås och diskuteras. Läs vidare
 • Kursbetyg är bästa systemet någonsin 2020-08-25
  Debatt: Behåll betygssystemet som det är. F till A är helt tillräckligt. Dagens kursplaner är mycket, mycket bra, skriver läraren Anders Persson. Läs vidare
 • MDH-forskning förbättrar matteundervisningen i Sverige 2020-08-24
  Flera kommuner i landet har nu valt att basera sin matematikundervisning i grundskolan på MDH:s forskning. En undervisning som ökar elevernas matematikkunskaper. Läs vidare
 • Lärare är viktiga för att stödja elevernas motivation 2020-08-24
  Med de krav som dagens skola ställer är det viktigt att eleverna är motiverade att engagera sig i skolarbetet. Att sträva efter personlig utveckling är bättre än att försöka överglänsa sina klasskamrater – och läraren kan stödja denna typ av drivkraft genom den kultur de skapar i klassrummet. Det visar Anders Hoverberg i sin avhandling. Läs ...
 • LUMA-konferensen framflyttad 2020-08-19
  På grund av den pågående pandemin har LUMA 2020 i Umeå flyttats fram till den 14–16 april 2021. Vi återkommer med mer information. Organisationskommittén
 • NCM önskar alla en trevlig sommar! 2020-06-30
  Vår webbshop är öppen och det går att lägga beställningar men inga leveranser kommer att ske under perioden 2/7-5/8. Sista leverans innan semestern är den 1a juli. Vi ses igen i augusti! Webbshop
 • Nytt nummer av NOMAD 2020-06-30
  Årets andra nummer av NOMAD, Nordisk MatematikkDidaktikk, är här! Detta nummer innehåller fem artiklar. Trevlig sommar! önskar redaktionen Natasja Steen, Matilde Stenhøj Madsen og Tomas Højgaard Potentialer og begrænsninger ved anvendelse af lærebøger i matematikundervisningen: resultater fra et systematisk review Paul Andrews Swedish primary teacher education students’ perspectives on linear equations Kristina Palm Kaplan and Johan Prytz Conservative and transformative changes in algebra in ...
 • Hans forskning ska hjälpa elever med dyskalkyli 2020-06-29
  Kenny Skagerlund forskar om det ännu relativt outforskade området dyskalkyli. Med det tilldelade forskningsanbudet på 1,7 miljoner, som han tagit emot, hoppas han kunna ta forskningen ytterligare ett par steg framåt och hitta verktyg för att underlätta för drabbade elever. Läs vidare
 • Nasas högkvarter döps efter ingenjörspionjären Jackson 2020-06-29
  Matematikern Jackson rekryterades till Nasas föregångare NACA 1951 och blev senare Nasas första svarta kvinnliga ingenjör och arbetade på den amerikanska rymdstyrelsen fram till 1985. De sista åren på Nasa arbetade hon för att hjälpa kvinnor och minoriteter att ta sig uppåt inom Nasa och i karriären. Hon hade då enligt Nasa slutat som ingenjör när ...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!