Alla Aktuellt

Tips! Använd din webbläsares inbyggda sökfunktion (ctrl-f eller kommando-f) och sök på ditt/dina nyckelord.

Aktuellt sorterade i fallande datumordning

 • Örebro universitet bjuder in till digital konferens om framtidens lärarutbildning, 15-16 mars 2022-01-18
  Vilken utbildning behöver lärarstudenter för att kunna ge sina elever kunskap och kompetens att möta framtidens arbetsliv, bli aktiva samhällsmedborgare och ta sig an de stora samhällsutmaningarna? Örebro universitet bjuder den 15-16 mars in till digital konferens på temat ”Framtidens lärarutbildning – erfarenheter och visioner”. Det gäller såväl lärarutbildare och lärarstudenter som skolpersonal, beslutsfattare, forskare och ...
 • Kevin, 18, ser matte som en konstform 2022-01-17
  18-åriga Kevin Haagensen Strömberg från Tynnered var årets vinnare av Skolornas matematiktävling. Se Kevin Haagensen Strömberg visa hur han tänker
 • Vårens seminarier på NCM … 2022-01-16
  Vi har nu publicerat vårens seminarieschema på startsidan. Se under rubriken Seminarier.
 • Evolution ‘Landscapes’ predict what’s next for COVID virus 2022-01-14
  Studies that map the adaptive value of viral mutations hint at how the COVID-19 pandemic might progress next. Mathematically modeled “landscapes” that describe the relative fitness of various mutations can in theory be used to project how SARS-CoV-2 and other viruses could evolve in the future. Läs vidare
 • Anmäl dig till årets Känguru! 2022-01-11
  Nu har vi öppnat anmälan till årets kängurutävling. Anmälan sker via länken på vår Kängurusida! Välkommen!
 • Can you solve it? Gödel’s incompleteness theorem 2022-01-10
  Kurt Gödel’s incompleteness theorem states that in any reasonable mathematical system there will always be true statements that cannot be proved. The result was a huge shock to the mathematical community, where the prevailing view was an unshakeable optimism about the power and reach of their subject. Läs mer
 • ALM 2022 Virtual Seminar Series 2022-01-03
  Adults Learning Mathematics (ALM) is an international forum for the exchanging of ideas, practice, and research at all levels. Läs mer och anmälan
 • Air pollution exposure linked to poor academics in childhood 2021-12-23
  Children exposed to elevated levels of air pollution may be more likely to have poor inhibitory control during late childhood and poor academic skills in early adolescence, including spelling, reading comprehension, and math skills. Difficulty with inhibition in late childhood was found to be a precursor to later air pollution-related academic problems. Interventions that target ...
 • How a fly’s brain calculates its position in space 2021-12-22
  Navigation doesn’t always go as planned — a lesson that flies learn the hard way, when a strong headwind shunts them backward in defiance of their forward-beating wings. Fish swimming upriver, crabs scuttling sideways, and even humans hanging a left while looking to the right contend with similar challenges. How the brain calculates an animal’s direction of ...
 • Varför väljer flickor bort matematik i skolan? 2021-12-19
  I skolan presterar flickor i allmänhet bättre än pojkar i matematik. Ändå väljer de sällan utbildningar inom naturvetenskap, teknik och matematik. Är flickors ”relativa förmåga” förklaringen? Läs mer
 • Nya ämnesbetygsreformen 2021-12-17
  Ämnesbetyg planeras att ersätta kursbetyg i gymnasieskolan. Det gäller alla ämnesplaner för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, komvux på gymnasial nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå. Läs vidare
 • Vag läroplan skapar osäkerhet kring programmering 2021-12-13
  Två år efter att programmering infördes i läroplanen saknar lärare riktlinjer kring vad eleverna ska lära sig. Det visar Peter Vinnerviks forskning om lärarnas uppdrag med programmering i undervisningen. Läs vidare
 • Andelen godkända i tuff mattekurs rusade under våren 2021-12-13
  Andelen elever på samhällsvetenskapsprogrammet som fått godkänt i matematik 2b ökar kraftigt, visar nya siffror från Skolverket. Svårigheter att få fram likvärdiga bedömningsunderlag under pandemin kan ha gjort att lärare hellre friar än fäller. Läs vidare
 • Ju fler böcker i hemmet – desto bättre är skolresultaten 2021-12-06
  Ju fler böcker där hemma, desto bättre går det i skolan. Ny forskning visar att bokhyllans omfång och föräldrarnas yrkesval är det som mest påverkar svenska elevers möjligheter att lyckas med skolarbetet. Läs vidare
 • Aktiva inlärningsmetoder stärker minnet 2021-12-06
  Vilken metod för inlärning som används i skolan påverkar hur elevernas hjärnor aktiveras när de testas på sina kunskaper. Elever som undervisats med aktiva lärandemetoder hade högre aktivitet i områden i hjärnan som kopplas till återaktivering av väl befästa minnen. Läs vidare
 • Linn och Saras mål med praktiken: Få fler tjejer att söka teknik 2021-12-03
  Gymnasievalet närmar sig och säsongen för gymnasiemässor runt om i landet är här. Trots att andelen tjejer som söker Teknikprogrammet har ökat under de senaste åren är tjejerna fortfarande i minoritet och utgör knappt två av tio sökande. Detta är något Linn Jendeby och Sara Kernen vill ändra på. Läs mer Läs även: Just nu anordnas en ...
 • Ny utbildning ska ge unga god hjärnhälsa 2021-12-02
  En ny digital utbildning med fokus på psykisk hälsa ska ge unga kunskap att påverka sitt eget mående. Många lärare känner sig otillräckliga i de här frågorna. En undersökning av Sveriges psykologförbund visar också att skolpersonal riskerar att lägga fokus på fel saker när det gäller elevernas mående och tankar kring sin skolgång. Samtidigt blir det svårare ...
 • Årets sista NCM Seminarium idag kl 16:00 – ”Mattetalanger” 2021-12-02
  Det här är årets sista föreläsning på zoom. Linda Mattsson – Eva Pettersson föreläser om Mattetalanger. Läs mer : NCM Seminarium Anmäl dig här: http://formular.ncm.gu.se/seminarieserie/ Länk till föreläsningen: https://gu-se.zoom.us/j/67337027661?pwd=S3pySlVnR2JEVEhPd1A3S2ZiNDRXUT09 Välkommen att delta!
 • Fjärr- och distansundervisningen har påverkat elevers kunskapsutveckling 2021-12-01
  Stora delar av skolans uppdrag har fungerat bra under pandemin. Men Skolinspektionens granskningar visar samtidigt att elever som haft mycket fjärr- och distansundervisning fått försämrade förutsättningar när det gäller kunskapsutveckling och mående. Läs vidare Skolinspektionens rapport till regeringen: Konsekvenser av fjärr- och distansundervisningen under covid-19-pandemin
 • Rekordmånga studenter ställer upp som matematikmentorer i spåren av pandemin 2021-11-17
  – Skolverket varnar för ett kunskapstapp hos elever i grundskola och gymnasium på grund av pandemin. Hos den ideella föreningen Intize på Chalmers ser man ett ökat engagemang då rekordmånga studenter anmält sig för att hjälpa till som matematikmentorer, berättar Anton Carlsson, chalmerist och rekryteringsansvarig på Intize. När Skolverket beskriver pandemins konsekvenser i skolan bekräftas till ...
 • Så jobbar Ängelholm för att fånga upp särskilt begåvade elever 2021-11-14
  Ofta handlar det om elever som utmärker sig kunskapsmässigt inom ett eller flera områden i skolan. Det är så kallade särskilt begåvade elever. I Ängelholm har kommunen gjort en särskild handlingsplan för att fånga upp dessa barn. Läs mer
 • NCM-seminarie idag: 11 november kl. 16.00-17.30 2021-11-11
  http://ncm.gu.se/seminarier Länk till  seminariet med: Helena Eriksson – Algebraiskt tänkande redan på lågstadiet!  
 • Effects of a Pre-K math intervention in a mixed-delivery system 2021-11-10
  Publicly funded Pre-K programs operate across a variety of settings, including both public schools and community-based organizations. Yet, there is limited research examining differences in the quality of children’s Pre-K experiences across public schools and community-based organizations. Moreover, there is little information about whether interventions that aim to enhance program quality and child outcomes have consistent ...
 • Digital games for improving student motivation in mathematics: Are they effective? 2021-11-10
  The Journal of Computer Assisted Learning has recently published a meta-analysis to evaluate the effectiveness of digital games for the enhancement of K-12 student motivation in mathematics. To be included in the review, studies had to use randomized or quasi-experimental designs and evaluated interventions involving the use of digital games in mathematics in school contexts ...
 • Uppföljning: Utvärdering av utbildningar som leder till ämneslärarexamen 2021-11-08
  I utvärderingen av ämneslärarexamen 2018-2020 ingick 103 utbildningar, varav 59 fick hög kvalitet och 44 ifrågasatt kvalitet. Dessa 44 har nu genomgått en uppföljning. Läs mer
 • Därför är Finland och Estlands skolor bättre än de svenska 2021-11-08
  Finland och Estlands skolor är bättre än de svenska. En förklaring kan vara den enskilde lärarens roll. Den kan sällan överskattas, konstaterar skolforskaren Erik Cardelús som även pekar på kulturens betydelse. Läs mer
 • 51 miljoner kronor till praktiknära skolforskning 2021-11-08
  Skolforskningsinstitutet har beslutat att bevilja sammantaget tretton projekt bidrag för praktiknära skolforskning. Läs mer
 • Webbinarium om förändringar i vuxenutbildningens matematikkurser 2021-11-04
  Webbinarium den 25 november 2021 om aktuella förändringar som berör vuxenutbildningens matematikkurser på grundläggande och gymnasial nivå. Läs mer
 • Matematisk Nyfikenhet 2021-11-02
  Håkan Lennerstad, professor emeritus i Matematik, har sammanställt sina matematiska idéer och bilder på webbplatsen Matematisk Nyfikenhet som i första hand vänder sig till lärare i grundskolan, på gymnasiet och i lärarutbildningarna. Bl a skriver Håkan så här om sin webbplats: Det konstiga är att orden ”lyssnande” och ”matematik” brukar mycket sällan finnas i samma text. Dialog ...
 • Digitala läromedel stänger ut lärare 2021-11-01
  Digitala läromedel kan försvåra för lärarna, visar en avhandling vid Göteborgs universitet som undersökt hur digitala matematikläromedel förändrar förutsättningarna för lärarnas undervisning. Läs mer
 • Bristande transparens i nya digitala läromedel försvårar undervisningen 2021-10-28
  Nya digitala läromedel i skolan utformade för att anpassa sig till varje elevs individuella kunskapsnivå skapar problem. Den inbyggda tekniken är inte tillräckligt transparent och riskerar att vägleda eleverna utan att lärarna känner sig delaktiga. Det visar en avhandling vid Göteborgs universitet som undersökt hur digitala matematikläromedel förändrar förutsättningarna för lärarnas undervisning. Läs vidare
 • Relationellt lärande bäst för högpresterande matteelev 2021-10-27
  Genom samarbete och dialog anpassades undervisningen till en högpresterande elev. Matematikläraren Linda Lie har skrivit en utvecklingsartikel om en ofta förbisedd elevgrupp. Artikeln är skriven inom Ifous FoU-program Lärares praktik och profession. Läs vidare
 • Datorer till mellanstadieelever gav blygsam effekt 2021-10-27
  Högstadieelever som får en egen dator presterar inte bättre i skolan, enligt en svensk studie från 2019. Nu visar en ny rapport på snarlika resultat för mellanstadieelever. Läs vidare
 • Därför väljer KTH-forskaren bort hybridmöten 2021-10-25
  Ett jobbmöte där några personer deltar på plats i rummet medan andra är med på distans via skärm är ingen bra lösning, enligt Jens Edlund, universitetslektor vid avdelningen Tal, musik och hörsel på KTH. – Många försöker rigga teknisk utrustning för att lyckas med hybridmötena, men tekniken är inte problemet. Hybridmöten kan göra alla mötesproblem med exkludering och ...
 • Lärdomar fjärr- och distansundervisning 2021-10-25
  Kalmarsunds gymnasieförbund har gjort en undersökning bland lärare och studenter och ställt två huvudsakliga frågor. Vad finns det som lärarna tänker annorlunda kring inom sin undervisning när de har erfarenheter av fjärr- och distansundervisning? Vilka konkreta metoder har lärarna tagit med sig eller planerar att använda från tiden med  fjärr- och distansundervisning? Läs vidare
 • Fler unga tjejer programmerar på pojkfritt läger 2021-10-21
  Den ideella föreningen Ung Vetenskapssport anordnar helgen 22–24 oktober ett matematik- och programmeringsläger i Lund för tjejer och ickebinära personer. Tjejer är generellt sett mycket underrepresenterade i programmerings- och matematiksammanhang. Läs mer
 • Framgångsrik undervisning i programmering i grundskolan 2021-10-19
  Peter Vinnervik på Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Umeå universitet besvarar i sin avhandling frågor som handlar om grundskollärares intentioner, förutsättningar och utmaningar med att införa programmering i sin undervisning. Läs vidare Läs även tidigare Aktuellt 2021-09-13
 • ”Gör matematiken språk-lätt” 2021-10-18
  För elever med språkstörning är matematik ofta svårt och skolans stöd i ämnet otillräckligt. Genom att satsa på matematik som är språk- och symbollätt kan elever med språkstörning nå kraven för godkänt, skriver debattörerna. Läs vidare
 • Ojämlikt i matematikundervisningen 2021-10-18
  Det finns en tydlig ojämlikhet i matematikkunskaper utifrån elevers socioekonomiska förutsättningar. Victoria Rolfes forskning visar också att det finns en skillnad i hur väl förberedda lärare är att undervisa resursstarka och resurssvaga elever. Läs vidare
 • Matteundervisningen läggs om i stort forskningsprojekt 2021-10-15
  Över 1 000 lärare testar nya sätt att lära ut matematik på lågstadiet. Men för att lyckas med forskarnas nya undervisningsmodell krävs en bred uppbackning från hela kommunen. Matteläraren Elise Pettersson i Landskrona ser redan nu fina resultat av satsningen. Undervisningsmodellen Tänka, resonera och räkna (TRR F–3) används så här långt i 14 kommuner. Hur ...
 • Nytt nummer av NOMAD, Nordisk Matematikkdidaktikk 2021-10-13
  NOMAD nr 3-4, 2021 är ett tematisk nummer med tio artiklar. Camilla Björklund and Anna-Lena Ekdahl Learning to teach mathematics in preschool through theory-driven interventions Inger Eriksson, Jenny Fred, Anna-Karin Nordin, Martin Nyman and Sanna Wettergren Tasks, tools, and mediated actions – promoting collective theoretical work on algebraic expressions Janne Fauskanger and Raymond Bjuland Opportunities to learn ambitious mathematics teaching from ...
 • Teknikåttans frågetävling får nytt tävlingsupplägg 2021-10-12
  Med nytt upplägg för i år hoppas Teknikåttan inspirera och levandegöra tekniska problem och visa på att matematik och naturvetenskap finns runtomkring oss. Emma Frisk, Nationell projektledare för Teknikåttan beskriver kortfattat förändringarna så här: Att klassuppgiften som tidigare varit integrerad i tävlingen avskiljs och blir en egen tävling där eleverna utmanas i kreativitet och innovationsförmåga. Klassuppgiften presenteras ...
 • Forskning i praktiken ska bota matterädslan 2021-09-30
  Lärare och forskare samarbetar för att motverka rädsla och oro över matematik – och samtidigt få upp betygen. – Lärare kan använda mer alternativa undervisningsmetoder, uppmuntra diskussioner och samtal och förklara att det inte finns något som är rätt eller fel svar, säger forskaren Ingemar Karlsson. Läs vidare
 • Forskare: Skolverket är otydliga om programmering 2021-09-28
  Programmering bör knytas närmare teknikämnet, anser forskaren Peter Vinnervik. – Inget hindrar att även matematiklärare utforskar programmering, men teknikämnet ska ha huvudansvaret. Att dela upp ansvaret är inte bra, säger han. Läs vidare
 • Elever har svårt att koppla kodning till vardagsteknik 2021-09-21
  Elever är ofta duktiga på att koda och använda programmering när de experimenterar, men de förstår inte hur fjärrkontroller och vardagsföremål styrs med digital teknik. Lärarna behöver hjälpa dem att se hur experiment och verklighet hänger ihop, menar forskaren Anne-Marie Cederqvist. Läs vidare
 • Sonja Kovalevsky-dagarna i Malmö 2021-09-21
  Sonja Kovalevsky-dagarna riktar sig till gymnasister som är intresserade av matematik. Årets dagar arrangeras vid Malmö universitet – missa inte att anmäla dina elever! Datum och tid: Torsdag 11 november, 16:00 – Lördag 13 november, 14:00 Läs vidare
 • Undervisningen i programmering behöver utvecklas och förbättras 2021-09-13
  Skolans undervisning i programmering är idag oftast begränsad till olika praktiska aktiviteter. Eleverna får experimentera med programmering, men de får ingen generell förståelse av hur tekniska föremål i vår vardag styrs med programmering. Det visar en ny avhandling som även identifierat vad som krävs för att utveckla undervisning i programmering inom teknikämnet. Läs mer Läs även
 • ”Vi lyfter fram det som inte fungerar i undervisningen” 2021-09-13
  När matematikläraren Michael Laurell och en kollega drog igång ett omfattande utvecklingsarbete på den egna skolan var fokus – ”det som skaver i undervisningen”.  – Jag har fortfarande mycket att lära, men det här förhållningssättet har gjort mig till en sjukt mycket bättre lärare, säger Michael Laurell. Läs mer
 • Göteborgs universitet: Digital alumnträff för lärare i skolan 2021-09-07
  Arbetar du som lärare och vill veta mer om hur Göteborgs universitet samarbetar med lärare i skolan? På eftermiddagen den 30 september är du välkommen till en digital alumnträff om rollen som förstelärare, mellanledarskap och VFU. Vi välkomnar alla lärare som undervisar i förskoleklass och uppåt. Läs mer och anmälan
 • LUMA 2021 på Zoom 2021-09-07
  Pandemin sätter fortfarande käppar i LUMA-hjulet och därför är den fysiska konferensen uppskjuten till september 2022. Däremot kommer en halvdag på Zoom att genomföras torsdag den 11 november kl 13.00-16.00 med fokus på distansundervisning. Mer information om detta tillfälle kommer i slutet av september.
 • Handbook of the Mathematics of the Arts and Sciences 2021-09-06
  Handbook of the Mathematics of the Arts and Sciences är ett nytt referensverk som ges ut på förlaget Springer. Boken omfattar 2 824 sidor och behandlar ämnet matematiks roll i förhållande till en mängd andra ämnen inom naturvetenskap och konst. Arbetet med boken har pågått under 2016–2021. Läs mer samt Linnéuniversitetet
 • Stora skillnader mellan läromedel i matematik 2021-09-06
  Vilka möjligheter till tidig algebra finns i den svenska skolan? Det har Lars Madej studerat i sin avhandling, som bland annat visar att skillnaderna i läromedlens innehåll inte bäddar för en likvärdig utbildning. Läs mer
 • Finsk utvärdering: Stora individuella skillnader i matematikkunskaper i trean men bostadsort, språk och kön gör ingen skillnad 2021-09-06
  Årskurs tre i grundskolan inleds med jämna kunskaper runtom i Finland, även om skillnaderna kan vara stora på individnivå, uppger Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU). Läs mer
 • Arbeta med språkstörning i matematik­undervisningen 2021-09-06
  Lär dig mer om vad som kan vara särskilt utmanande i matematikundervisningen för elever med språkstörning och ta del av pedagogiska strategier som kan stötta lärande och utveckling. Läs mer
 • Även yngre elever har nytta av ett algebraiskt tänkande 2021-09-06
  Att få igång samtal om matematik med de yngre eleverna är inte lätt. Men med hjälp av learning studies och tankar lånade från en rysk psykolog lyckades forskaren Helena Eriksson och hennes lärarkollegor med just det. Läs mer
 • En studie om elevers möten med matematik i förskoleklass och årskurs 1 2021-09-06
  Vad kännetecknar elevernas handlingar i möten med matematik i förskoleklass och årskurs 1? Det är en av frågorna som Sofie Arnell undersöker i sin avhandling. Läs mer
 • Study finds ”thriving gap” between students who attend high school remotely vs. in person 2021-08-25
  New research finds that high school students who attended school remotely during the COVID-19 pandemic suffered socially, emotionally, and academically compared with those who attended in person. Läs mer
 • Kängurustatistik för 2021 2021-08-24
  Nu finns den samlade statistiken för Kängurutävlingens olika klasser tillgänglig. Du som har utnyttjat möjligheten att använda något eller några av våra rättningsstöd har motsvarande presentationer av resultaten för dina klasser. Då kan du enkelt göra jämförelser med det samlade resultatet i respektive känguruklass. Gå till årets samlade kängurustatistik …
 • Animals count and use zero 2021-08-21
  How far does their number sense go? Crows recently demonstrated an understanding of the concept of zero. It’s only the latest evidence of animals’ talents for numerical abstraction — which may still differ from our own grasp of numbers. Läs mer
 • New mathematical record: what’s the point of calculating pi? 2021-08-17
  The famous number has many practical uses, mathematicians say, but is it really worth the time and effort to work out its trillions of digits? Läs mer
 • Thinking in 3D improves mathematical skills 2021-08-10
  Spatial reasoning ability in small children reflects how well they will perform in mathematics later. Researchers recently came to this conclusion, making the case for better cultivation of spatial reasoning. Läs mer
 • Training helps teachers anticipate how students with learning disabilities might solve problems 2021-08-10
  North Carolina State University researchers found that a four-week training course made a substantial difference in helping special education teachers anticipate different ways students with learning disabilities might solve math problems. The findings suggest that the training would help instructors more quickly identify and respond to a student’s needs. Läs mer
 • How math might complete the ultimate physics theory 2021-06-25
  Even in an incomplete state, quantum field theory is the most successful physical theory ever discovered. Nathan Seiberg, one of its leading architects, talks about the gaps in QFT and how mathematicians could fill them. Läs mer
 • EMLA Early Mathematics Learning and Awareness – seminarieserie 2021-06-23
  Programmet för höstens EMLA-seminarier (Early Mathematics Learning and Awareness) bjuder på tre tillfällen med färsk forskning om förskola, förskoleklass och åk 1-2, från såväl Sverige, Norge som Finland. Läs mer
 • Lack of math education negatively affects adolescent brain and cognitive development 2021-06-22
  A new study suggests that not having any math education after the age of 16 can be disadvantageous. Because many pupils worldwide have/had limited or no access to education during the COVID-19 pandemic, understanding the significance of maths education on brain and cognitive development is particularly pressing. Läs vidare
 • Det svenska valsystemet 2021-06-21
  Valsystem bygger på många överväganden av social och statsvetenskaplig art. Men  de bygger också på matematik, och man kan med matematiska metoder visa att det inte finns perfekta valsystem. I detta bokkapitel av Svante Linusson, som är matematiker och fritidspolitiker, beskrivs både valsystem i allmänhet och det svenska valsystemet. Läs artikeln ur Människor och matematik
 • Mikael Passare-stipendiaterna 2021 2021-06-18
  Mikael Passares minnesfond har instiftat ett stipendium för att uppmärksamma elevers matematik­prestationer. Det delas ut i samband med Kängurutävlingen. I år har stipendiet tilldelats följande elever. Ahmad Alabbas Alismail, Gantofta skola i Helsingborg Daisy Bjälke Nordström, Dalstorpskolan i Tranemo Elva Wallner, Fjällboskolan i Göteborg Hampus Tolke, Skuru skola i Nacka Viktor Furmarker, Ytterbyskolan i Täby Läs mer …
 • Developing design principles and task types for classroom response system tasks in mathematics 2021-06-16
  This article reports on results from a design research project that implements a formative assessment practice with support from a classroom response system (CRS). Cumulatively building on earlier research and drawing on iteratively generated data from secondary schools in Sweden, the article elaborates on design principles and task types for constructing CRS tasks aimed at generating mathematical classroom ...
 • Matematikundervisning är sämre i redan utsatta skolor 2021-06-15
  I skolklasser med en hög andel elever med sämre socioekonomiska förutsättningar täcker undervisningen in färre delar av kunskapsinnehållet i matematik och lärare uppger i högre grad att de inte är väl förberedda på att undervisa. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet vars författare efterlyser åtgärder för att skapa en mer likvärdig skola. Läs vidare
 • Mycket matte på schemat – svensk grundskola i Europatoppen 2021-06-15
  EU-nätverket Eurydike jämför hur mycket undervisningstid elever i 39 europeiska länder fick läsåret 2020/21. Grundskolor i Sverige, Lettland och Kroatien räknas till den absoluta Europatoppen när det gäller matematik – inga andra länder i undersökningen lägger ner så stor del av undervisningstiden på ämnet. Läs vidare
 • Chefen bakom Pisasiffrorna: ”Sverige använder studien fel” 2021-06-14
  Andreas Schleicher är hjärnan bakom Pisaundersökningen. I en intervju med Skolvärlden berättar han att Sverige använder studien fel, att vi borde vara mer som Finland, och att om vi inte förändrar hur vi utbildar våra unga kommer de snart utkonkurreras av AI. Läs vidare
 • The woman who clarified Einstein’s idea 2021-06-14
  Emmy Noether, a pioneer of abstract math, helped explain the theory of relativity to mathematicians. Läs vidare/Read more
 • Robotar och samverkan är nycklar till framtidens skolundervisning i programmering 2021-06-14
  Hur kan man utforma undervisningen så att elever i grundskolan blir duktiga på datalogiskt tänkande? Att använda sig av robotar och att utmana eleverna är två av svaren i en studie som vann pris vid en internationell konferens nyligen. Att forskare samarbetar med lärare i utformningen av undervisningen är ett tredje svar. Läs vidare
 • Nu är Kängururesultaten sammanställda för 2021! 2021-06-07
  Här kan du se alla de bästa inrapporterade resultaten i alla tävlingsklasserna. Vi tackar alla som har deltagit! >>Kängururesultat för 2021
 • How a simple arithmetic puzzle can guide discovery 2021-06-07
  Playing with numbers can lead to deep mathematical and scientific insights. Läs vidare
 • Nytt nummer av NOMAD, Nordisk Matematikkdidaktikk 2021-06-02
  NOMAD nr 2, 2021 innehåller fyra artiklar. Dorte Moeskær Larsen and Morten Misfeldt Fostering mathematical reasoning in inquiry-based teaching – the role of cognitive conflicts Tomi Kärki, Jake Mcmullen and Erno Lehtinen Designing a game-based environment for enhancing rational number knowledge Beate Nergård and Kjersti Wæge Effective mathematical communication in play-based activities: a case study of a Norwegian preschool Åsa Wedin Languaging in ...
 • Matematik för effektivare utveckling av läkemedel 2021-06-01
  Matematisk modellering handlar om att lösa verkliga problem och att bättre förstå världen omkring oss. Inom läkemedelsutveckling kan matematisk modellering användas för att bättre förstå ett läkemedels egenskaper och effekter. Läs vidare
 • Så kan matematiklärare använda digital teknik i geometrin 2021-05-26
  Med digitala verktyg i undervisningen kan läraren skapa miljöer som gör att elever kan testa och undersöka geometriska figurer, konstaterar Peter Markkanen i sin avhandling. Läs vidare
 • Eleverna om matten: ”Om man inte fattar är det inte roligt” 2021-05-25
  Genom åren har det gjorts insatser för att höja kunskaperna i matte utan att det har gett några större resultat. Vad tycker egentligen eleverna själva om ämnet? Läs vidare
 • Barn blev bättre på matte efter kognitiv träning 2021-05-25
  När barn fick öva sina kognitiva förmågor blev de bättre på matematik. Deras mattekunskaper påverkades olika mycket beroende på vilka övningar de fick göra. Barn som tränade visuellt arbetsminne och problemlösning förbättrade sina mattekunskaper mer än barn som fokuserade på rotationsövningar. Det visar en stor studie av forskare vid Karolinska Institutet. Resultatet tyder på att kognitiv träning kan ...
 • Bakgrund och kön styr val av gymnasieprogram 2021-05-24
  Bakom en till synes jämn könsfördelning på gymnasiets naturprogram döljer sig stora skillnader. Johanna Melléns forskning visar att elevers gymnasieval har varit lika bundna av kön och social bakgrund sedan 1970-talet. Läs vidare
 • Debatt: ”Genomför en dubbelsatsning på läromedel i skolan” 2021-05-24
  ”Lärare och elever är i stort och akut behov av fler och bättre läromedel”, skriver Rolf Ekelund. Läs vidare
 • Så hjälpte matematikläraren Martina sin elev med dyskalkyli 2021-05-24
  Det talas betydligt oftare om dyslexi än dyskalkyli, tycker matematikläraren Martina Östergren på Riksgymnasiet i Kristianstad. Så här hjälpte hon en elev med svår dyskalkyli. Läs vidare
 • 25/5 Webinarium med NVL och ViS 2021-05-21
  Tisdag, 25 maj kl.15, arrangerar NVL (Nordiskt nätverk för vuxnas lärande) tillsammans med ViS matematiknätverk ett digitalt seminarium på temat Matematik och språk med Håkan Lennerstad som medverkande. Läs vidare och anmäl dig här
 • Matteböcker talar till högstadieelever som att de är småbarn 2021-05-19
  Matteböckerna har fastnat i en och samma mall. Det sätt att behandla matematiken som är lämpligt för små barn fortsätter att forma undervisningen under hela grundskolan, visar ny forskning. Läs vidare
 • ALM 28 Numeracy and Vulnerability 2021-05-17
  The 28th ALM conference, which will be virtual and hosted by the University of Hamburg, runs from July 5th-7th 2021. The theme of the conference, Numeracy and Vulnerability, considers the link between adults’ numeracy and their individual and/or societal vulnerability. Läs vidare/Read more
 • Hvordan tenker vi tall? 2021-05-10
  Mange treåringer kan telle til ti! Eller kan de egentlig det? Å lære å telle er en prosess som består av flere faser. Ulike forskningsmetoder avslører hvor mye små barn egentlig skjønner av tallrekken. Läs vidare
 • How to Solve Equations That Are Stubborn as a Goat 2021-05-10
  Math teachers have stymied students for hundreds of years by sticking goats in strangely shaped fields. Learn why one grazing goat problem has stumped mathematicians for more than a century. Läs vidare
 • Två nya professorer i matematikdidaktik 2021-05-03
  Angelika Kullberg och Ola Helenius har anställts som professorer i ämnesdidaktik med inriktning mot matematik vid utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs Universitet. De forskar båda två om undervisning i matematik och arbetar i nära samverkan med lärare och skolor.   Läs vidare
 • Stort tapp för elevernas inlärning under pandemins skolstängningar 2021-04-30
  Elever i grundskolan lärde sig lite eller ingenting när de studerade hemma under den tid skolan var stängd på grund av coronapandemin. Det visar en ny studie från forskare på Institutet för social forskning vid Stockholms universitet och University of Oxford som jämfört nederländska elevers skolresultat med tidigare år. Eleverna som drabbades värst var de ...
 • Viktigt att PISA-studien går att lita på 2021-04-30
  Riksrevisionen menar i sin granskning av PISA 2018 att Skolverket borde ha gjort mer för att säkerställa ett korrekt deltagande i PISA-undersökningen. Samtidigt säger Riksrevisionen att Skolverket har följt OECD:s riktlinjer för genomförandet av PISA-undersökningen. Läs vidare Läs även
 • Så får vi matematikkunskaperna att lyfta 2021-04-30
  Fem förslag för att få en bättre matematikundervisning – och bättre resultat, skriver Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund, i Ny Teknik. Läs vidare
 • De har översatt mattetermer – till 26 olika språk 2021-04-30
  Att översätta matematiktermer till andra språk kan vara väldigt komplicerat. I vissa fall nästintill omöjligt. Nu har NCM och Skolverket utformat ett nytt stödmaterial, med matematiktermer på 26 olika språk. Läs vidare Se tidigare Aktuellt från 2021-04-14
 • Ansökan till Kleindagarna 11-13 augusti och 16-18 augusti 2021 är öppen 2021-04-26
  Kleindagarna är en kostnadsfri vidareutbildning för dig som är matematiklärare i gymnasieskolan. Nu är det klart att Kleindagarna 2021 kan bli av! Den 11-13 augusti och 16-18 augusti kommer vi att genomföra Kleindagarna under förutsättning att då gällande rekommendationer tillåter det. Sista anmälningsdag är den 23 maj. Läs mer om Kleindagarna Ansök här
 • Lovskola och extra åtgärder ska hjälpa eleverna till examen 2021-04-26
  Pandemin och distansundervisningen har slagit hårt mot gymnasieelevernas motivation och skolresultat. De flesta kommuner i Sörmland erbjuder extra stöd och har haft lovskola under både sport- och påsklovet. – Det vi hör är att de tappar suget, och det gäller inte bara elever som har det svårt utan även elever som har det väldigt lätt för sig, säger biträdande gymnasiechefen i ...
 • Varför begriper vi inte sannolikheter? 2021-04-20
  Vi människor är dåliga på att göra sannolikhetsbedömningar. Vaccin är mindre farligt än att bli covid-smittad, men få tycks begripa att det rör sig om en 600-faldig skillnad. Läs vidare  
 • Termer för matematikundervisning – ett stödmaterial för undervisning i matematik och studiehandledning på olika språk 2021-04-14
  Nu finns en ordlista för matematiktermer på olika språk tillgänglig på Skolverkets sida Resurser för undervisning i modersmål. Ett stödmaterial framtaget i samarbete med NCM. Termer för matematikundervisning finns på 26 språk och innehåller exempel och illustrationer av centrala matematiska termer i grundskolan. Termer för matematikundervisning
 • Inbjudan till lärare i årskurs F-6 om att delta i en enkätstudie för ett forskningsprojekt 2021-04-12
  Läs information nedan från Tuula Koljonen, universitetslektor i Pedagogik med fokus på matematikdidaktik vid Linköpings Universitet. Hej, Vi söker matematiklärare i årskurs F-6 som vill delta i en enkätstudie som fokuserar på hur du använder dig av tryckta samt digitala material och verktyg vid planering och undervisning i matematik. Enkätstudien är en del av ett internationellt forskningsprojekt – Lärares användning av nya undervisningsmaterial och ...
 • Do school-based interventions help improve reading and math in at-risk children? 2021-04-12
  School-based interventions that target students with, or at risk of, academic difficulties in kindergarten to grade 6 have positive effects on reading and mathematics, according to a new article. Läs vidare/Read more
 • MATHMot söker lärare som vill delta i pilotstudie 2021-04-06
  MATHMot söker matematiklärare i årskurs 3, 4 och/eller 5 som vill delta i pilotstudien för projektet Matematikmotivation i grundskolans tidiga år: En longitudinell undersökning i sex europeiska länder (MathMot) genom att fylla i en onlineenkät. Syftet med MathMot är att studera elevers motivation för matematik i övergången mellan låg- och mellanstadiet. Många forskningsstudier fokuserar på prestationer ...
NCM:s och Nämnarens webbplats