På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Alla Aktuellt

Tips! Använd din webbläsares inbyggda sökfunktion (ctrl-f eller kommando-f) och sök på ditt/dina nyckelord.

Aktuellt sorterade i fallande datumordning

 • Elever har svårt att koppla kodning till vardagsteknik 2021-09-21
  Elever är ofta duktiga på att koda och använda programmering när de experimenterar, men de förstår inte hur fjärrkontroller och vardagsföremål styrs med digital teknik. Lärarna behöver hjälpa dem att se hur experiment och verklighet hänger ihop, menar forskaren Anne-Marie Cederqvist. Läs vidare
 • Sonja Kovalevsky-dagarna i Malmö 2021-09-21
  Sonja Kovalevsky-dagarna riktar sig till gymnasister som är intresserade av matematik. Årets dagar arrangeras vid Malmö universitet – missa inte att anmäla dina elever! Datum och tid: Torsdag 11 november, 16:00 – Lördag 13 november, 14:00 Läs vidare
 • Undervisningen i programmering behöver utvecklas och förbättras 2021-09-13
  Skolans undervisning i programmering är idag oftast begränsad till olika praktiska aktiviteter. Eleverna får experimentera med programmering, men de får ingen generell förståelse av hur tekniska föremål i vår vardag styrs med programmering. Det visar en ny avhandling som även identifierat vad som krävs för att utveckla undervisning i programmering inom teknikämnet. Läs mer Läs även
 • ”Vi lyfter fram det som inte fungerar i undervisningen” 2021-09-13
  När matematikläraren Michael Laurell och en kollega drog igång ett omfattande utvecklingsarbete på den egna skolan var fokus – ”det som skaver i undervisningen”.  – Jag har fortfarande mycket att lära, men det här förhållningssättet har gjort mig till en sjukt mycket bättre lärare, säger Michael Laurell. Läs mer
 • Göteborgs universitet: Digital alumnträff för lärare i skolan 2021-09-07
  Arbetar du som lärare och vill veta mer om hur Göteborgs universitet samarbetar med lärare i skolan? På eftermiddagen den 30 september är du välkommen till en digital alumnträff om rollen som förstelärare, mellanledarskap och VFU. Vi välkomnar alla lärare som undervisar i förskoleklass och uppåt. Läs mer och anmälan
 • LUMA 2021 på Zoom 2021-09-07
  Pandemin sätter fortfarande käppar i LUMA-hjulet och därför är den fysiska konferensen uppskjuten till september 2022. Däremot kommer en halvdag på Zoom att genomföras torsdag den 11 november kl 13.00-16.00 med fokus på distansundervisning. Mer information om detta tillfälle kommer i slutet av september.
 • Handbook of the Mathematics of the Arts and Sciences 2021-09-06
  Handbook of the Mathematics of the Arts and Sciences är ett nytt referensverk som ges ut på förlaget Springer. Boken omfattar 2 824 sidor och behandlar ämnet matematiks roll i förhållande till en mängd andra ämnen inom naturvetenskap och konst. Arbetet med boken har pågått under 2016–2021. Läs mer samt Linnéuniversitetet
 • Stora skillnader mellan läromedel i matematik 2021-09-06
  Vilka möjligheter till tidig algebra finns i den svenska skolan? Det har Lars Madej studerat i sin avhandling, som bland annat visar att skillnaderna i läromedlens innehåll inte bäddar för en likvärdig utbildning. Läs mer
 • Finsk utvärdering: Stora individuella skillnader i matematikkunskaper i trean men bostadsort, språk och kön gör ingen skillnad 2021-09-06
  Årskurs tre i grundskolan inleds med jämna kunskaper runtom i Finland, även om skillnaderna kan vara stora på individnivå, uppger Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU). Läs mer
 • Arbeta med språkstörning i matematik­undervisningen 2021-09-06
  Lär dig mer om vad som kan vara särskilt utmanande i matematikundervisningen för elever med språkstörning och ta del av pedagogiska strategier som kan stötta lärande och utveckling. Läs mer
 • Även yngre elever har nytta av ett algebraiskt tänkande 2021-09-06
  Att få igång samtal om matematik med de yngre eleverna är inte lätt. Men med hjälp av learning studies och tankar lånade från en rysk psykolog lyckades forskaren Helena Eriksson och hennes lärarkollegor med just det. Läs mer
 • En studie om elevers möten med matematik i förskoleklass och årskurs 1 2021-09-06
  Vad kännetecknar elevernas handlingar i möten med matematik i förskoleklass och årskurs 1? Det är en av frågorna som Sofie Arnell undersöker i sin avhandling. Läs mer
 • Study finds ”thriving gap” between students who attend high school remotely vs. in person 2021-08-25
  New research finds that high school students who attended school remotely during the COVID-19 pandemic suffered socially, emotionally, and academically compared with those who attended in person. Läs mer
 • Kängurustatistik för 2021 2021-08-24
  Nu finns den samlade statistiken för Kängurutävlingens olika klasser tillgänglig. Du som har utnyttjat möjligheten att använda något eller några av våra rättningsstöd har motsvarande presentationer av resultaten för dina klasser. Då kan du enkelt göra jämförelser med det samlade resultatet i respektive känguruklass. Gå till årets samlade kängurustatistik …
 • Animals count and use zero 2021-08-21
  How far does their number sense go? Crows recently demonstrated an understanding of the concept of zero. It’s only the latest evidence of animals’ talents for numerical abstraction — which may still differ from our own grasp of numbers. Läs mer
 • New mathematical record: what’s the point of calculating pi? 2021-08-17
  The famous number has many practical uses, mathematicians say, but is it really worth the time and effort to work out its trillions of digits? Läs mer
 • Thinking in 3D improves mathematical skills 2021-08-10
  Spatial reasoning ability in small children reflects how well they will perform in mathematics later. Researchers recently came to this conclusion, making the case for better cultivation of spatial reasoning. Läs mer
 • Training helps teachers anticipate how students with learning disabilities might solve problems 2021-08-10
  North Carolina State University researchers found that a four-week training course made a substantial difference in helping special education teachers anticipate different ways students with learning disabilities might solve math problems. The findings suggest that the training would help instructors more quickly identify and respond to a student’s needs. Läs mer
 • How math might complete the ultimate physics theory 2021-06-25
  Even in an incomplete state, quantum field theory is the most successful physical theory ever discovered. Nathan Seiberg, one of its leading architects, talks about the gaps in QFT and how mathematicians could fill them. Läs mer
 • EMLA Early Mathematics Learning and Awareness – seminarieserie 2021-06-23
  Programmet för höstens EMLA-seminarier (Early Mathematics Learning and Awareness) bjuder på tre tillfällen med färsk forskning om förskola, förskoleklass och åk 1-2, från såväl Sverige, Norge som Finland. Läs mer
 • Lack of math education negatively affects adolescent brain and cognitive development 2021-06-22
  A new study suggests that not having any math education after the age of 16 can be disadvantageous. Because many pupils worldwide have/had limited or no access to education during the COVID-19 pandemic, understanding the significance of maths education on brain and cognitive development is particularly pressing. Läs vidare
 • Det svenska valsystemet 2021-06-21
  Valsystem bygger på många överväganden av social och statsvetenskaplig art. Men  de bygger också på matematik, och man kan med matematiska metoder visa att det inte finns perfekta valsystem. I detta bokkapitel av Svante Linusson, som är matematiker och fritidspolitiker, beskrivs både valsystem i allmänhet och det svenska valsystemet. Läs artikeln ur Människor och matematik
 • Mikael Passare-stipendiaterna 2021 2021-06-18
  Mikael Passares minnesfond har instiftat ett stipendium för att uppmärksamma elevers matematik­prestationer. Det delas ut i samband med Kängurutävlingen. I år har stipendiet tilldelats följande elever. Ahmad Alabbas Alismail, Gantofta skola i Helsingborg Daisy Bjälke Nordström, Dalstorpskolan i Tranemo Elva Wallner, Fjällboskolan i Göteborg Hampus Tolke, Skuru skola i Nacka Viktor Furmarker, Ytterbyskolan i Täby Läs mer …
 • Developing design principles and task types for classroom response system tasks in mathematics 2021-06-16
  This article reports on results from a design research project that implements a formative assessment practice with support from a classroom response system (CRS). Cumulatively building on earlier research and drawing on iteratively generated data from secondary schools in Sweden, the article elaborates on design principles and task types for constructing CRS tasks aimed at generating mathematical classroom ...
 • Matematikundervisning är sämre i redan utsatta skolor 2021-06-15
  I skolklasser med en hög andel elever med sämre socioekonomiska förutsättningar täcker undervisningen in färre delar av kunskapsinnehållet i matematik och lärare uppger i högre grad att de inte är väl förberedda på att undervisa. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet vars författare efterlyser åtgärder för att skapa en mer likvärdig skola. Läs vidare
 • Mycket matte på schemat – svensk grundskola i Europatoppen 2021-06-15
  EU-nätverket Eurydike jämför hur mycket undervisningstid elever i 39 europeiska länder fick läsåret 2020/21. Grundskolor i Sverige, Lettland och Kroatien räknas till den absoluta Europatoppen när det gäller matematik – inga andra länder i undersökningen lägger ner så stor del av undervisningstiden på ämnet. Läs vidare
 • Chefen bakom Pisasiffrorna: ”Sverige använder studien fel” 2021-06-14
  Andreas Schleicher är hjärnan bakom Pisaundersökningen. I en intervju med Skolvärlden berättar han att Sverige använder studien fel, att vi borde vara mer som Finland, och att om vi inte förändrar hur vi utbildar våra unga kommer de snart utkonkurreras av AI. Läs vidare
 • The woman who clarified Einstein’s idea 2021-06-14
  Emmy Noether, a pioneer of abstract math, helped explain the theory of relativity to mathematicians. Läs vidare/Read more
 • Robotar och samverkan är nycklar till framtidens skolundervisning i programmering 2021-06-14
  Hur kan man utforma undervisningen så att elever i grundskolan blir duktiga på datalogiskt tänkande? Att använda sig av robotar och att utmana eleverna är två av svaren i en studie som vann pris vid en internationell konferens nyligen. Att forskare samarbetar med lärare i utformningen av undervisningen är ett tredje svar. Läs vidare
 • Nu är Kängururesultaten sammanställda för 2021! 2021-06-07
  Här kan du se alla de bästa inrapporterade resultaten i alla tävlingsklasserna. Vi tackar alla som har deltagit! >>Kängururesultat för 2021
 • How a simple arithmetic puzzle can guide discovery 2021-06-07
  Playing with numbers can lead to deep mathematical and scientific insights. Läs vidare
 • Nytt nummer av NOMAD, Nordisk Matematikkdidaktikk 2021-06-02
  NOMAD nr 2, 2021 innehåller fyra artiklar. Dorte Moeskær Larsen and Morten Misfeldt Fostering mathematical reasoning in inquiry-based teaching – the role of cognitive conflicts Tomi Kärki, Jake Mcmullen and Erno Lehtinen Designing a game-based environment for enhancing rational number knowledge Beate Nergård and Kjersti Wæge Effective mathematical communication in play-based activities: a case study of a Norwegian preschool Åsa Wedin Languaging in ...
 • Matematik för effektivare utveckling av läkemedel 2021-06-01
  Matematisk modellering handlar om att lösa verkliga problem och att bättre förstå världen omkring oss. Inom läkemedelsutveckling kan matematisk modellering användas för att bättre förstå ett läkemedels egenskaper och effekter. Läs vidare
 • Så kan matematiklärare använda digital teknik i geometrin 2021-05-26
  Med digitala verktyg i undervisningen kan läraren skapa miljöer som gör att elever kan testa och undersöka geometriska figurer, konstaterar Peter Markkanen i sin avhandling. Läs vidare
 • Eleverna om matten: ”Om man inte fattar är det inte roligt” 2021-05-25
  Genom åren har det gjorts insatser för att höja kunskaperna i matte utan att det har gett några större resultat. Vad tycker egentligen eleverna själva om ämnet? Läs vidare
 • Barn blev bättre på matte efter kognitiv träning 2021-05-25
  När barn fick öva sina kognitiva förmågor blev de bättre på matematik. Deras mattekunskaper påverkades olika mycket beroende på vilka övningar de fick göra. Barn som tränade visuellt arbetsminne och problemlösning förbättrade sina mattekunskaper mer än barn som fokuserade på rotationsövningar. Det visar en stor studie av forskare vid Karolinska Institutet. Resultatet tyder på att kognitiv träning kan ...
 • Bakgrund och kön styr val av gymnasieprogram 2021-05-24
  Bakom en till synes jämn könsfördelning på gymnasiets naturprogram döljer sig stora skillnader. Johanna Melléns forskning visar att elevers gymnasieval har varit lika bundna av kön och social bakgrund sedan 1970-talet. Läs vidare
 • Debatt: ”Genomför en dubbelsatsning på läromedel i skolan” 2021-05-24
  ”Lärare och elever är i stort och akut behov av fler och bättre läromedel”, skriver Rolf Ekelund. Läs vidare
 • Så hjälpte matematikläraren Martina sin elev med dyskalkyli 2021-05-24
  Det talas betydligt oftare om dyslexi än dyskalkyli, tycker matematikläraren Martina Östergren på Riksgymnasiet i Kristianstad. Så här hjälpte hon en elev med svår dyskalkyli. Läs vidare
 • 25/5 Webinarium med NVL och ViS 2021-05-21
  Tisdag, 25 maj kl.15, arrangerar NVL (Nordiskt nätverk för vuxnas lärande) tillsammans med ViS matematiknätverk ett digitalt seminarium på temat Matematik och språk med Håkan Lennerstad som medverkande. Läs vidare och anmäl dig här
 • Matteböcker talar till högstadieelever som att de är småbarn 2021-05-19
  Matteböckerna har fastnat i en och samma mall. Det sätt att behandla matematiken som är lämpligt för små barn fortsätter att forma undervisningen under hela grundskolan, visar ny forskning. Läs vidare
 • ALM 28 Numeracy and Vulnerability 2021-05-17
  The 28th ALM conference, which will be virtual and hosted by the University of Hamburg, runs from July 5th-7th 2021. The theme of the conference, Numeracy and Vulnerability, considers the link between adults’ numeracy and their individual and/or societal vulnerability. Läs vidare/Read more
 • Hvordan tenker vi tall? 2021-05-10
  Mange treåringer kan telle til ti! Eller kan de egentlig det? Å lære å telle er en prosess som består av flere faser. Ulike forskningsmetoder avslører hvor mye små barn egentlig skjønner av tallrekken. Läs vidare
 • How to Solve Equations That Are Stubborn as a Goat 2021-05-10
  Math teachers have stymied students for hundreds of years by sticking goats in strangely shaped fields. Learn why one grazing goat problem has stumped mathematicians for more than a century. Läs vidare
 • Två nya professorer i matematikdidaktik 2021-05-03
  Angelika Kullberg och Ola Helenius har anställts som professorer i ämnesdidaktik med inriktning mot matematik vid utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs Universitet. De forskar båda två om undervisning i matematik och arbetar i nära samverkan med lärare och skolor.   Läs vidare
 • Stort tapp för elevernas inlärning under pandemins skolstängningar 2021-04-30
  Elever i grundskolan lärde sig lite eller ingenting när de studerade hemma under den tid skolan var stängd på grund av coronapandemin. Det visar en ny studie från forskare på Institutet för social forskning vid Stockholms universitet och University of Oxford som jämfört nederländska elevers skolresultat med tidigare år. Eleverna som drabbades värst var de ...
 • Viktigt att PISA-studien går att lita på 2021-04-30
  Riksrevisionen menar i sin granskning av PISA 2018 att Skolverket borde ha gjort mer för att säkerställa ett korrekt deltagande i PISA-undersökningen. Samtidigt säger Riksrevisionen att Skolverket har följt OECD:s riktlinjer för genomförandet av PISA-undersökningen. Läs vidare Läs även
 • Så får vi matematikkunskaperna att lyfta 2021-04-30
  Fem förslag för att få en bättre matematikundervisning – och bättre resultat, skriver Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund, i Ny Teknik. Läs vidare
 • De har översatt mattetermer – till 26 olika språk 2021-04-30
  Att översätta matematiktermer till andra språk kan vara väldigt komplicerat. I vissa fall nästintill omöjligt. Nu har NCM och Skolverket utformat ett nytt stödmaterial, med matematiktermer på 26 olika språk. Läs vidare Se tidigare Aktuellt från 2021-04-14
 • Ansökan till Kleindagarna 11-13 augusti och 16-18 augusti 2021 är öppen 2021-04-26
  Kleindagarna är en kostnadsfri vidareutbildning för dig som är matematiklärare i gymnasieskolan. Nu är det klart att Kleindagarna 2021 kan bli av! Den 11-13 augusti och 16-18 augusti kommer vi att genomföra Kleindagarna under förutsättning att då gällande rekommendationer tillåter det. Sista anmälningsdag är den 23 maj. Läs mer om Kleindagarna Ansök här
 • Lovskola och extra åtgärder ska hjälpa eleverna till examen 2021-04-26
  Pandemin och distansundervisningen har slagit hårt mot gymnasieelevernas motivation och skolresultat. De flesta kommuner i Sörmland erbjuder extra stöd och har haft lovskola under både sport- och påsklovet. – Det vi hör är att de tappar suget, och det gäller inte bara elever som har det svårt utan även elever som har det väldigt lätt för sig, säger biträdande gymnasiechefen i ...
 • Varför begriper vi inte sannolikheter? 2021-04-20
  Vi människor är dåliga på att göra sannolikhetsbedömningar. Vaccin är mindre farligt än att bli covid-smittad, men få tycks begripa att det rör sig om en 600-faldig skillnad. Läs vidare  
 • Termer för matematikundervisning – ett stödmaterial för undervisning i matematik och studiehandledning på olika språk 2021-04-14
  Nu finns en ordlista för matematiktermer på olika språk tillgänglig på Skolverkets sida Resurser för undervisning i modersmål. Ett stödmaterial framtaget i samarbete med NCM. Termer för matematikundervisning finns på 26 språk och innehåller exempel och illustrationer av centrala matematiska termer i grundskolan. Termer för matematikundervisning
 • Inbjudan till lärare i årskurs F-6 om att delta i en enkätstudie för ett forskningsprojekt 2021-04-12
  Läs information nedan från Tuula Koljonen, universitetslektor i Pedagogik med fokus på matematikdidaktik vid Linköpings Universitet. Hej, Vi söker matematiklärare i årskurs F-6 som vill delta i en enkätstudie som fokuserar på hur du använder dig av tryckta samt digitala material och verktyg vid planering och undervisning i matematik. Enkätstudien är en del av ett internationellt forskningsprojekt – Lärares användning av nya undervisningsmaterial och ...
 • Do school-based interventions help improve reading and math in at-risk children? 2021-04-12
  School-based interventions that target students with, or at risk of, academic difficulties in kindergarten to grade 6 have positive effects on reading and mathematics, according to a new article. Läs vidare/Read more
 • MATHMot söker lärare som vill delta i pilotstudie 2021-04-06
  MATHMot söker matematiklärare i årskurs 3, 4 och/eller 5 som vill delta i pilotstudien för projektet Matematikmotivation i grundskolans tidiga år: En longitudinell undersökning i sex europeiska länder (MathMot) genom att fylla i en onlineenkät. Syftet med MathMot är att studera elevers motivation för matematik i övergången mellan låg- och mellanstadiet. Många forskningsstudier fokuserar på prestationer ...
 • Osäkert om NP i matte blir helt digitala 2021-03-29
  Nationella proven i matematik kan bli både digitala och manuella. Provet ska pröva kunskaperna i matematik, inte hur duktig man är på att förstå en viss typ av digitalt verktyg, betonar Anders Boman, enhetschef på Skolverket. Läs vidare
 • Alan Turing på Englands nya £50-sedel 2021-03-27
  ”The design on the reverse of the note celebrates Alan Turing and his pioneering work with computers. It features: * A mathematical table and formulae from Turing’s seminal 1936 paper “On Computable Numbers, with an application to the Entscheidungsproblem” Proceedings of the London Mathematical Society. This paper is widely recognised as being foundational for computer science. * ...
 • Intervju om bedömning i skolan 2021-03-25
  Se intervjun med Peter Nyström, föreståndare för NCM, på YouTube.
 • Tillskott på 25 miljoner till matematisk grundforskning 2021-03-24
  Femton matematiker får i år dela på 25 miljoner kronor i anslag inom ramen för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses matematikprogram. Programmet gör det bland annat möjligt för yngre matematiker att forska vid någon av världens främsta matematikmiljöer och sedan återvända till Sverige. Läs vidare
 • Elever drabbas när matteundervisning sker på distans 2021-03-23
  Mattelärare på gymnasieskolan Knut Hahn i Ronneby har under pandemin märkt att resultaten i matematik försämrats och oroar sig över ett kunskapstapp – nu har man infört extra mattelektioner på plats för de som behöver. Läs vidare
 • Matematiska modeller ger bättre fiskproduktion och ökad hälsa 2021-03-23
  Går det att med hjälp av matematik öka och förbättra produktionen av fisk i Östafrika? Det undersöker forskare vid MDH i samarbete med Makerere University, Kampala i Uganda. Det kan finnas olika mål med att effektivisera produktionen av fisk. I det här fallet syftar forskningen till att se hur man kan få ut så mycket ...
 • Fuglesang: Matte- och NO-lärare gör jordens skillnad 2021-03-23
  Vad kan göra barn och unga mer intresserade av naturvetenskap? Mer engagemang från lärarna – och mer sagoläsning. De är några av astronauten Christer Fuglesangs förslag. Sveriges enda astronaut är numera professor och föreståndare vid Kungliga Tekniska högskolans rymdcenter i Stockholm. Men han är också författare till flera barnböcker, varav den första (Rymdresan) nyligen kom ut ...
 • Doktorander sökes till forskarskolan PROFS 2021-03-22
  Under hösten 2021 antar Luleå tekniska universitet en ny omgång doktorander till forskarskolan PROFS – en forskarskola med fokus på praktiknära skolforskning. Läs vidare
 • Generation Ekvation – ny rapport om barn och ungas attityd till kunskap 2021-03-22
  Svenska femtonåringar anser att matte och naturvetenskap är viktigt för framtiden, men självförtroendet har sjunkit. Barn och unga är duktiga på att läsa men läser inte frivilligt och den upplevda stressen är oroande hög. Det visar en ny rapport från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Rapporten ger en ny samlad bild av nationella och internationella undersökningar om ...
 • Study shows stronger brain activity after writing on paper than on tablet or smartphone 2021-03-19
  A study of Japanese university students and recent graduates has revealed that writing on physical paper can lead to more brain activity when remembering the information an hour later. Researchers say that the unique, complex, spatial and tactile information associated with writing by hand on physical paper is likely what leads to improved memory. Läs vidare/Read more
 • Ändrad kursplan i matematik i grundsärskolan 2021-03-18
  Läs den ändrade kursplanen i matematik (pdf) som börjar att gälla den 1 juli 2022.  
 • Ändrad ämnesplan i matematik 2021-03-18
  Den här sidan riktar sig till er som är lärare i matematik i gymnasieskolan eller i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Här hittar ni material för att diskutera planering, undervisning, bedömning och betygssättning utifrån den ändrade ämnesplanen. Läs vidare  
 • Två forskare får Abelpriset för diskret matematik 2021-03-18
  NORGE: To forskere får Abelprisen for diskret matematikk Abelprisen for 2021 går til László Lovász ved Eötvös Loránd-universitetet i Budapest og Avi Wigderson fra Princeton i USA. De to matematikerne som i år deler prisen er begge viktige bidragsytere til teoretisk datavitenskap og diskret matematikk, ifølge prisjuryen. Både Lovász og Widgerson har hatt ledende roller i å ...
 • Read to succeed – in math; study shows how reading skill shapes more than just reading 2021-03-15
  These findings clearly demonstrate how the cooperative areas of the brain responsible for reading skill are also at work during apparently unrelated activities, such as multiplication, suggest that reading, writing and arithmetic, the foundational skills informally identified as the three Rs, might actually overlap in ways not previously imagined, let alone experimentally validated. Läs vidare/Read more ...
 • AI has cracked a key mathematical puzzle for understanding our world 2021-03-15
  Unless you’re a physicist or an engineer, there really isn’t much reason for you to know about partial differential equations. I know. After years of poring over them in undergrad while studying mechanical engineering, I’ve never used them since in the real world. But partial differential equations, or PDEs, are also kind of magical. They’re a ...
 • Frigjord från räkneboken – mattelärare prisas för kreativ undervisning 2021-03-12
  Annika Macklin, mellanstadielärare på Snättringeskolan i Huddinge, får Vetenskapsakademins pris i matematik för sin individanpassade undervisning. Läs vidare
 • En lärarutbildning med fast förankring i klassrummet 2021-03-11
  Adam Norell Dahlqvist har några intensiva år framför sig. Parallellt med studierna ska han arbeta som lärare i matematik, fysik och kemi på en högstadieskola. Att få testa sina kunskaper i klassrummet ger extra motivation och mening åt pluggandet, tycker han. Läs vidare
 • Göms livets mysterier i kvantfysiken? 2021-03-11
  Kanske är matematikerna bättre på att predicera coronapandemins spridning än infektionsläkarna, skriver Hugo Lagercrantz med anledning av den vetenskapliga rangordningen, där filosofin, metafysiken och matematiken sedan Platons dagar hamnar högst och medicinen nära botten. Läs vidare
 • Digital teknik hjälper elever förstå geometri 2021-03-11
  Avhandling: Geometri passar bra för digital teknik. Undervisningsformen kan stimulera eleverna att undersöka, testa och resonera om geometriska figurer och deras egenskaper, men också hjälpa elever som inte riktigt kan ta till sig geometrin genom den traditionella undervisningen. Läs vidare
 • Finska elever: Gymnasiet har förlorat sin allmänbildande roll 2021-03-10
  Studerande får prestationsångest eftersom de allt tidigare i gymnasiet måste välja vilken utbildning de måste söka sig till. Har gymnasiet förlorat sin allmänbildande roll och blivit en prepkurs inför blivande studier? Ja, säger eleverna i Svenska Yles livestream. Läs vidare
 • Alla kan gå med i det hemliga sällskapet 2021-03-10
  Det är ett hemligt sällskap. De kallar sig ibland matematiker, ibland programmerare. De har tagit makten över många av våra vanor och de kan lätt utnyttjas av makthavare. Läs vidare
 • Har människan uppfunnit matematiken? 2021-03-10
  Är matematiken något som människan skapat eller finns den redan i universum och är något som vi successivt upptäcker? Läs vidare
 • Pressmeddelande: Matteappen digitaliserar diagnostiska test från NCM 2021-03-09
  Nu står det klart att Matteappen får göra en utprövning för att digitalisera diagnostiska test från Nationellt centrum för matematikutbildning, NCM, och göra dessa tillgängliga på webben. Projektet kommer inledningsvis att hålla på fram till sommaren 2021. Den bok NCM har sålt mest av heter “Förstå och använda tal”. Den beskriver mycket som är viktigt att tänka på ...
 • Assisting a gender-equal math learning journey 2021-03-03
  Gender stereotypes are harmful. Many scholars hold the view that gender stereotypic beliefs can undermine students’ math performance. A recent intervention study published in Learning and Instruction strategically combined the reinforcement of gender-equal beliefs with the inculcation of growth mindsets and found promising effects of this joint intervention. Läs vidare/Read more
 • Bättre matte – inte platser – löser ingenjörsbristen 2021-03-01
  Matematik är själva stommen i ingenjörsutbildningarna och den måste byggas tidigt. Möjligheten att bli ingenjör grundläggs redan i grundskolan, skriver Ulrika Lindstrand, ordförande Sveriges Ingenjörer. Läs vidare  
 • Fyra prisade lärare om hur de arbetar laborativt 2021-03-01
  Vetenskapsakademien prisar fyra lärare för att ha vässat sina elever i NO och matematik. Gemensamt för pristagarna är att de gillar att jobba laborativt. Här ger de sina bästa tips för hur man utvecklar de experimentella delarna av sin undervisning. Läs vidare  
 • “In the mind’s eye, a fractal is a way of seeing infinity.” 2021-02-28
  In a testament to Aldous Huxley’s astute insight that all great truths are obvious truths but not all obvious truths are great truths, the polymathic mathematician Benoit Mandelbrot (November 20, 1924–October 14, 2010) observed in his most famous and most quietly radical sentence that clouds are not spheres, mountains are not cones, coastlines are not ...
 • ALM Virtual Seminar, 25th February 2021-02-22
  The sixth virtual seminar “We also think and solve problems”: Mathematical conversations with immigrant adults will take place on Thursday 25th February 2021 at 19:00 UTC. Use this time zone converter for your local time. Speaker: Marta Civil (USA) You can book a place for a seminar and check your local time at this page. https://alm-online.net/alm-2020-virtual-seminar-series/
 • Artificial neural nets finally yield clues to how brains learn 2021-02-22
  The learning algorithm that enables the runaway success of deep neural networks doesn’t work in biological brains, but researchers are finding alternatives that could. Läs vidare/Read more
 • What great teachers do differently: nineteen things that matter most 2021-02-19
  Effective educators know that the act of teaching involves careful consideration of what propels student learning and what can deter it. The classroom represents a positive learning context built through intentional educator decisions and moves to satisfy the students’, the school’s, and society’s purposes (Norris, 2008). The third edition of What Great Teachers Do Differently: ...
 • Effective programs in elementary mathematics: A meta-analysis 2021-02-19
  This article reviews research on the achievement outcomes of elementary mathematics programs; 87 rigorous experimental studies evaluated 66 programs in grades K–5. Programs were organized in six categories. Particularly positive outcomes were found for tutoring programs (effect size = +0.20, k = 22). Positive outcomes were also seen in studies focused on professional development ...
 • Svenska gymnasieelever vittnar: Vi lär oss mindre nu 2021-02-16
  Svårigheter att hänga med, problem med att fokusera och mindre hjälp av läraren. Det är några av de utmaningar som svenska gymnasieelever ser med distansundervisningen. Över hälften av de 105 elever som svarat på SVT:s enkät uppger att de lärt sig mindre under pandemiåret som gått. Läs vidare  
 • Så kan matteundervisningen bli bättre på distans 2021-02-16
  På Högskolan Dalarna finns lång erfarenhet av att bedriva utbildning på distans. På utbildningen för blivande mattelärare använder man sig av ett speciellt format för att öka studenternas förståelse. Läs vidare
 • Ointresserade elever stort problem i matte och NO 2021-02-16
  – Eleverna tycker att vetenskap är spännande, men de lyssnar inte om lärarna bara pratar atomer och molekyler, säger Magnus Oskarsson, forskare och Timss-expert om nya dystra siffrorna. Läs vidare
 • Succéappen som startades av chalmerister 2021-02-15
  Deras uppfinning hjälper mattelärarna att täppa igen kunskapsluckor i klassrummen och ger en skjuts till matematikundervisningen i 130 kommuner. Nu tar de tidigare chalmeristerna sikte på en USA-lansering. Läs vidare
 • ”Skolmatematiken är i kris – så behöver det faktiskt inte vara” 2021-02-15
  Den nya kursplanen för matematik och programmering stannade på pappret och allt förblev vid det gamla, skriver Claes Johnson, professor emeritus i matematik. Läs vidare
 • Why summer school, after school, and extended day do not work very well 2021-02-08
  Many school reformers have advocated expanded opportunities for extra-time instruction, as solutions to the learning losses due to Covid-19 school closures. In fact, the current draft of the Democrats’ relief bill emphasizes investments in after school and summer school programs to help these students catch up. Yet these very expensive efforts have not had much impact ...
 • Ny forskning: Högpresterande elever ointresserade av matte 2021-02-04
  Elever i högpresterande länder är mest ointresserade av matematik, medan det omvända gäller för länder där eleverna presterar sämre. Tydligast är sambandet hos flickor, visar ny forskning. Läs vidare
 • Två lärare i verkstan – en lysande idé 2021-02-03
  Det ger mer än dubbel effekt. Så beskriver lärarna värdet av att undervisa i en stor el-verkstad där matematik och yrkesämnen integreras. Läs vidare
 • Han har skrivit en spänningsroman om matematik 2021-01-29
  Martin Ljungqvist har skrivit Rubinkretsen, en spänningsroman om matematik, teknik och kryptering. Den är utgiven av förlaget Ekström&Garay. När ingenjören Martin Ljungqvist läst en bok av Dan Brown och en om matematik fick han idén att skriva en spänningsroman. I dagarna släpptes Rubinkretsen där handlingen kretsar kring matematik, teknik och kryptering. Läs vidare
 • Klippt och skuret med matteläraren Elin Gawell 2021-01-28
  Ska det klippas lugg eller inte? Hur lång tid tar det egentligen att komma över ett ex? Matteläraren Elin Gawell gör tillsammans med influencerkändisen HanaPee matematik av livet, av stort och smått. På Youtube. Läs vidare
 • Forskare: Svenska mattelärare kan lära mycket av Finland 2021-01-28
  Helklassundervisning kontra enskilt elevarbete. Skillnaden i hur matematik lärs ut skiljer sig stort mellan Finland och Sverige, visar Tuula Koljonens doktorsavhandling. – Den svenska undervisningen riskerar att bli enkelspårig, säger hon. Läs vidare
 • 117 plåtslagarelever tävlar om de sex finalplatserna i ”SM för unga plåtslagare 2021” 2021-01-27
  Uttagningstävlingarna är tidsbegränsade till 6 timmar effektiv tid. Tävlingsuppgiften utförs i stålplåt med en beläggning av zinkmagnesium. Samtliga momenten ingår i byggnadsplåtslagarens vardag och kräver kunskaper i matematiska beräkningar och materialkännedom samt god problemlösningsförmåga och känsla för hantverket. Läs vidare
 • Språkförståelse avgörande för matematiken 2021-01-27
  Mellanstadielärarna Maria Engmark och Carolina Öystilä märkte att språket i matematikuppgifterna var ett hinder för eleverna. I samarbete med forskaren Eva Norén började de lägga mer fokus på språket i undervisningen – och samtidigt dra nytta av elevernas flerspråkighet. Läs vidare
NCM:s och Nämnarens webbplats