På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Här lär sig sexåringar programmering

I förskoleklassen i Lotorps skola i Finspångs kommun kryper ett gult robot-bi över golvet. Hur biet ska röra sig har sexåringarna programmerat. Det ser ut som vilken förskoleklass som helst.

»»» Läs vidare [Svt]

Se även Problemlösning och programmering för Finspångs elever, Norrköpings Tidningar

NCM:s och Nämnarens webbplats