På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Rikskonferenser om programmering i matematik

Syftet med konferensen är att lyfta fram de kommande förändringarna i styrdokumenten med särskilt fokus på kurs- och ämnesplanerna i matematik. Du får en bakgrund till vad programmering är, en inblick i undervisning i matematik med programmering och möjlighet att prova på att arbeta med programmeringsverktyg. Konferensen hålls på flera orter och är en heldagskonferens.

»»» Läs vidare [Skolverket]

NCM:s och Nämnarens webbplats