På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Vetenskaplig grund – en utmaning för lärare

Det har blivit populärt att kräva att undervisning är mer forskningsbaserad och att forskning ska slå hål på myter om undervisning. Men Christian Bokhove vill visa att forskningsresultat ryckta ur sitt sammanhang, som sätts i händerna på lärare utan vana att läsa denna typ av texter, inte är en framkomlig väg. Det behövs broar mellan praktiker och akademiker.

»»» Läs vidare [Skola och samhälle]

NCM:s och Nämnarens webbplats