På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Digitalisering i vuxenutbildningens nya kursplaner i matematik

Konferens den 19-20 april 2018 om digitalisering i vuxenutbildningens nya kursplaner i matematik.
Programmering, symbolhantering och digitala verktyg – hur gör vi?

Hur kan man arbeta med digitalisering utifrån vuxenutbildningens nya kursplaner i matematik? Varför vill skolverket att kursplanerna ska innehålla mer digitalisering? Hur har skolverket tänkt sig att vi ska implementera digitaliseringen utifrån de speciella förutsättningar som vuxenutbildningen har?

Läs vidare och anmälan [ViS]

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!