Florence Nightingale och J. S. Mill

”Vem vet hur många av de originellaste tankarna från manliga författare som egentligen härrör från kvinnliga idéer, som män bara har bekräftat och utarbetat? En mycket stor andel, om jag ska döma efter mitt eget fall” – skrev John Stuart Mill.

»»» Läs vidare [Tidningen Kulturen]

»»» Läs även: ”Florence Nightingale – en statistikpionjär” [Bengt Ulin]

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!