Lördag den 6:e november och troligen även större delen av söndagen
är våra webbplatser inte tillgängliga pga elarbete i fastigheten.
NCM:s och Nämnarens webbplats