På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Stora skillnader mellan läromedel i matematik

Vilka möjligheter till tidig algebra finns i den svenska skolan? Det har Lars Madej studerat i sin avhandling, som bland annat visar att skillnaderna i läromedlens innehåll inte bäddar för en likvärdig utbildning.

Läs mer [Skolporten]

NCM:s och Nämnarens webbplats