På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Matematiska modeller ger bättre fiskproduktion och ökad hälsa

Går det att med hjälp av matematik öka och förbättra produktionen av fisk i Östafrika? Det undersöker forskare vid MDH i samarbete med Makerere University, Kampala i Uganda. Det kan finnas olika mål med att effektivisera produktionen av fisk. I det här fallet syftar forskningen till att se hur man kan få ut så mycket kilomängd fisk som möjligt från dammar och sjöar.

Läs vidare [Mälardalens högskola]

NCM:s och Nämnarens webbplats