På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Göms livets mysterier i kvantfysiken?

Kanske är matematikerna bättre på att predicera coronapandemins spridning än infektionsläkarna, skriver Hugo Lagercrantz med anledning av den vetenskapliga rangordningen, där filosofin, metafysiken och matematiken sedan Platons dagar hamnar högst och medicinen nära botten.

Läs vidare [Läkartidningen]

NCM:s och Nämnarens webbplats