På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Digital teknik hjälper elever förstå geometri

Avhandling: Geometri passar bra för digital teknik. Undervisningsformen kan stimulera eleverna att undersöka, testa och resonera om geometriska figurer och deras egenskaper, men också hjälpa elever som inte riktigt kan ta till sig geometrin genom den traditionella undervisningen.

Läs vidare [Forskning.se]

NCM:s och Nämnarens webbplats