På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Flerspråkiga barn särbehandlas i förskolans matematikundervisning

Förskolebarn med annat modersmål än svenska riskerar att hamna vid sidan om i förskolans matematikundervisning. Det konstaterar Laurence Delacour som undersökt hur förskollärare tolkar och implementerar de matematiska målen i förskolans läroplan.
Läs vidare [Skolporten]

NCM:s och Nämnarens webbplats