På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Språkförståelse avgörande för matematiken

Mellanstadielärarna Maria Engmark och Carolina Öystilä märkte att språket i matematikuppgifterna var ett hinder för eleverna. I samarbete med forskaren Eva Norén började de lägga mer fokus på språket i undervisningen – och samtidigt dra nytta av elevernas flerspråkighet.
Läs vidare [Pedagog Stockholm]

NCM:s och Nämnarens webbplats