På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Validering av kunskap inom gjutteknik – ett stort steg för svensk kompetensutveckling

För att bibehålla konkurrenskraften inom svensk gjuteriindustri är arbetet med kompetensutveckling en avgörande faktor. Svenska Gjuteriföreningen har i samarbete med RISE och Yrkesakademin tagit fram en metod för att kunna mäta och validera kunskap inom gjutteknik på individ- och organisationsnivå enligt riktlinjerna för Industri BAS, som utvecklats av Svensk industrivalidering.
Läs vidare [Gjuteriet]

NCM:s och Nämnarens webbplats