På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Hur ökas motivationen för matematik i grundskolans tidiga år?

Högskolan Väst representerar Sverige i ett internationellt forskningsprojekt med sex andra länder där man ska undersöka motivationen för matematik i grundskolans tidigare år. Projektet ska också studera hur man kan öka motivationen, framför allt i övergången från låg- till mellanstadiet.
Läs vidare [Högskolan Väst]

NCM:s och Nämnarens webbplats