På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

”Felaktigt resonemang ligger bakom de flesta dåliga saker i världen”

– Logiken är intressant eftersom den å ena sidan är väldigt grundläggande: den är ett verktyg för att kontrollera giltigheten hos nästan alla argument. Å andra sidan har den många användbara konkreta tillämpningar inom datavetenskap, AI och andra vetenskaper, säger Tjeerd Fokkens, doktorand i logik vid Göteborgs universitet.
Läs vidare [Göteborgs universitet]

NCM:s och Nämnarens webbplats