På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Konstnärligt möte mellan fysiker och matematiker

Konstnärligt skapande kan stimulera en forskares kreativitet – eller ge ett välkommet avbrott i arbetet. Matematikern Manya Sundströms poesi till fysikern Mattias Marklunds foton har publicerats i en ansedd matematiktidskrift och även ställts ut på galleri.
Läs vidare [Curie]

NCM:s och Nämnarens webbplats