På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Granskning: Motivation minskar med distansundervisning

I granskningen genomfördes video- eller telefonintervjuer med 225 rektorer och cirka 900 elever under vecka 35–42 hösten 2020. Känslan av ensamhet och minskad motivation växer. Samtidigt efterlyser elever att lärare i högre grad frågar dem hur de mår under pandemin. Skolinspektionens nya granskning konstaterar att distansundervisningen fortfarande innebär en rad utmaningar.
Läs vidare [Skolvärlden]

NCM:s och Nämnarens webbplats