På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Nationella proven ställs in våren 2021

Skolverket har fattat beslut om att ställa in alla nationella prov under perioden från och med 1 januari 2021 och resten av våren, till och med den 30 juni 2021. Beslutet gäller samtliga skolformer där nationella prov genomförs med undantag för provet i årskurs 3 i grundskolan och sameskolan samt årskurs 4 i specialskolan.

Läs vidare [Skolverket]

Se även [Svt]

NCM:s och Nämnarens webbplats