På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Schack – en hjärnkamp med krigiska rötter

»Som en sjö där en mygga kan dricka och en elefant drunkna.» Så beskriver ett gammalt indiskt ordspråk schackspelet, som lär ha uppfunnits för omkring 1 500 år sedan. Det finurliga brädspelet står sig starkt än i dag – inte minst i Sverige som har en lång och stark schacktradition.
Läs vidare [Populärhistoria]

NCM:s och Nämnarens webbplats