På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Doktorandtjänster i Naturvetenskapernas och matematikens didaktik/ Doctoral students in Science Education and Mathematics Education

Malmö universitet: Forskarutbildningsämnet Naturvetenskapernas och matematikens didaktik söker två doktorander som ska ingå i forskarskolan Lärande i mångkulturella samhällskontexter.

”Doktorander i naturvetenskapens och matematikens didaktik inom forskarskolan Lärande i mångkulturella samhällskontexter”

”Doctoral students in Science Education and Mathematics Education within the Learning in Multicultural Contexts PhD school”

 

NCM:s och Nämnarens webbplats