På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Digitala läromedel hjälper elever i Helsingborg att bli bättre på matematik

Skolinspektionen identifierade nyligen att Svenska skolor behöver utveckla matematikundervisningen och lägga fokus på utforskande samtal och interaktion. Som en del i arbetet med att nå en högre måluppfyllnad har några skolor i Helsingborg valt att använda digitala läromedel där elever får möjlighet att kommunicera matematik.
Läs vidare [It-pedagogen]

NCM:s och Nämnarens webbplats