På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Analys av klassresultat saknas ofta

När rektorer följer upp och utvärderar elevers resultat sker det på individ- och skolnivå. Och när enskilda elever behöver stöd sätts det in, ofta som en reaktion på en händelse. Men det är mycket sällsynt att stöd sätts in efter en analys av resultat på klassnivå. Det visar en ny granskning av Skolinspektionen.
NCM:s och Nämnarens webbplats