På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Seminarium 22/10: Matematikboken och läroplanen – möjlighet och/eller hinder?

Seminarium med Anna Pansell som disputerade 2018 och  idag arbetar som lektor i matematikdidaktik på Stockholms universitet.

När: Torsdag 22 oktober 2020 klockan 16:00-17:30

Var: Höstens seminarier kommer att genomföras digitalt via zoom. När du har anmält dig får du en zoomlänk i bekräftelsen på epost.

Läs mer och anmäl dig här [NCMs seminarieserie]

NCM:s och Nämnarens webbplats