På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Månadens problem, oktober 2020

Du kan ladda ner alla problemen som en pdf. Alla_problem_okt_20

Vi publicerar lösningar och kommentarer i mitten av november 2020!


Skicka in lösningar
Vi utmanar alla enskilda, grupper och klasser att skicka in lösningar, kommentarer eller förklaringar till hur ni löst problemen. Bidragen kan vara digitala eller på papper. Inkomna lösningar publiceras ibland och kan fungera som underlag för diskussion om problemen. Tala om om ni inte vill att ditt namn skall publiceras, tala gärna också om om ni är lärare eller elev.
Skicka era bidrag …
eller
Nämnaren/NCM
Göteborgs universitet
Box 160
405 30 Göteborg

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!